ŠKOLENÍ PARDUBICE POM 2022

V sobotu 17.12.2022 proběhlo v zrcadlovém sále DDM Beta v Pardubicích školení v oblasti tanečních, baletních a gymnastických prvků, které jsme rozšířili i o práci s náčiním Pom Pom.

Zájem o takové školení v Čechách potvrdilo rychlé naplnění kapacity semináře a cestu nakonec vážili i trenéři a jejich svěřenci ze vzdálenějších měst (Ostrava, Zábřeh, Borek, Kladno, Chotěboř).

Pětihodinového školení se ujala hlavní trenérka týmu Mona Náchod Mgr. Anna Merenusová. Začalo se ukázkou pohybové průpravy pro mladší kategorie, tedy hravou formou, a pokračovalo v prvcích zaměřujících se na nejčastější nedostatky pohybové techniky – špatné nášlapy, vtočené špičky, nedostatečná práce nártů, držení těla u otoček, zpevnění paží apod. Na programu bylo i zaměření se na flexibilitu a možnosti jejího nácviku a přenosu do tréninkových jednotek.

Následovala část zaměřená na gymnastiku a akrobacii, kterou vedla taktéž členka náchodského týmu Adéla Černá. Kromě posilování a nácviku jednotlivých prvků bylo cílem předvést i dopomoc a průpravná cvičení, kterými lze ke zvládnutí prvku dospět. Další hodina byla věnována práci s náčiním – způsob držení, manipulace, výhozy, úchyty, slidy, přehozy, spojené vlny a další specifika tohoto náčiní. Na baletní průpravu a choreografii s náčiním Pom Pom si Anna Merenusová přizvala Romanu Ptáčkovou z týmu Dance Ardent Hradec Králové. Romana obsáhla jak základní baletní průpravu, tak i pokročilé prvky, které jsou v našich choreografiích oblíbené. V taneční choreografii si účastníci mohli vyzkoušet vysokou náročnost práce s náčiním doplněnou o zajímavé taneční prvky s ukázkovou návazností a souhrou tance s náčiním. 

Reakce účastníků byly velmi pozitivní a i my se těšíme takovému zájmu o další rozvoj mažoretkového sportu.
Přejít nahoru