Slučování málo naplněných disciplín – MČR 2020

V souvislosti s pandemií COVID 19 a následnými opatřeními bylo nutné pro
soutěžní sezónu 2020 v náhradních termínech přistoupit k některým
odchylkám ze soutěžního řádu.

Jednou z nich je slučování málo naplněných disciplín, od kterého bylo prozatím upuštěno. Průběžně se mění přihlášky/odhlášky a tím se mění i počty formací v jednotlivých disciplínách a věkových kategoriích.

Jedinou výjimku tvoří věková kategorie grand senior, sólo, s náčiním hůlka. Je to letos poprvé zavedená kategorie, zájem je zatím jen v jednotkách, tudíž se slučuje v letošním ročníku se seniorkami. Tím se dává účastnicím možnost se nejen zapojit do celorepublikového srovnání, ale i možnost postupu v případě bodového zisku. 

V orgánech IFMS byl předjednán návrh, že věková kategorie seniorky, v malých formacích, se všemi druhy náčiní, nebude omezena v horní hranici 26 let a takto je doporučen ke schválení.

Monika Bergerová, hlavní rozhodčí

Přejít nahoru