Slučování, registrace

Informace o slučování málo obsazených disciplín a věkových kategorií, kterých se to letos týká, zaznělo na celorepublikovém semináři, zde znovu uvádíme kompletní sloučení v obou výkonnostních třídách

třída A:
2 BAT jun mini-společně s 2 BAT jun duo-trio
Grand senior sólo – Senior sólo BAT
Flag cadet duo-trio – s juniorky Flag duo-trio
Flag cadet mini-s juniorky Flag mini
Grandsenior poms mini-společně se skupinou
SHOW stage-s pom-poms

třída B:
Pom cadet duo -trio -do A
Pom sen duo-trio – do A
Classic JUN – spojit se senior

Sloučením se dává možnost zapojit se do soutěží i v málo obsazených disciplínách, pokud přihlašovatel se sloučením nesouhlasí, zůstává v
platnosti, že může příslušnou formaci zrušit.

Předpis k fakturám za registraci (seznam formací), je úplným a přesným výpisem přihlášených formací tak, jak si jednotlivé kluby do aplikace přihlásily. Změny až do termínu ukončení si mohly kluby provádět samy; pokud byl na místo startu vyhlášen stop stav přihlášek, pak se změny mohly řešit přes administrátora prostřednictvím e-mailu:
qscore@majoretsport.cz (viz soutěžní řád), může se i přes info@majoretsport.cz, registry@ifms-majorettes.com, majoretsport@centrum.cz,
změna může být zaslána i SMS nebo přímo telefonicky, důležité je se stavem přihlášek pracovat.

Kluby byly oslovovány, aby dbaly na pečlivost přihlášek, že po vydání faktury za registrace nebude fakturována částka redukována. Výsledek?

Už chodí žádosti o opravu faktur z důvodu:
– fakturována je stejná formace 2x; formace je přihlášená na dvou místech startu, ve stejné disciplíně, a jmenném složení nebo jednou ve
třídě A a jednou ve třídě B
– formace nebude, netrénuje; pokud si instruktor není jistý bude/nebude, pak takovou formaci nepřihlašuje.

Pro ty, kteří si to rozmysleli a vše dotrénovali je v soutěžním řádu uvedeno, že pozdější (individuální) přihlášení skupin a formací je možné v ojedinělých případech, do zveřejnění „ostrých“ startovních listin, tj. cca 10 dnů před zahájením vybraného místa kvalifikační soutěže.

První starty jsou již za dveřmi, přípravy ve federaci finišují, jaká nás letos čekají překvapení, to se dozvíme už zanedlouho.

Media-team ČFMS

Přejít nahoru