SOUTĚŽ – Účast na WCH-WMC 2021

Napište článek o vašich přípravách, cestách a pocitech z účasti na World Championship Majorettes Sport nebo World Majorettes Cup. 
Připojte i fotografii nebo odkaz na video.

Téma si můžete vybrat.
Upřesněte však, které jste si vybrali a zda se týká WCH nebo WMC .

1) Jak váš tým oslavil úspěch medailistek?

Píle, štěstí a zdraví přálo a vy se tak mohli radovat z obrovského úspěchu?
Napište nám, jak jste vše prožívali.

Losujeme tým:
Čtyři vylosované kluby (WCH) obdrží voucher na třídenní školení v pohybové průpravě pro 2 osoby v konané v roce 2022.

Dva vylosované kluby (WMC) obdrží voucher na jednodenní školení pro 2 osoby.

2) Jak jste si užily účast na WCH / WMC?

Nedostaly jste se na medailové pozice, ale odnesly jste si ze soutěže silný zážitek?
Podělte se o něj.

Losujeme jedince:
Tři vylosovaní soutěžící (WCH) získají voucher na třídenní školení v pohybové průpravě konané v roce 2022.

Tři vylosovaní soutěžící (WMC) získají voucher na jednodenní školení.

Zasílejte průběžně na info@majoretsport.cz

Všechny zaslané články z přílohami zveřejníme.
Vylosované zvýrazníme a odměníme.

Těšíme se!

Přejít nahoru