Startovní listiny ke kontrole

Kontrola správnosti opisu jmen, zařazení do věkové kategorie a disciplíny, do výkonnostní třídy

Vážené kolegyně a kolegové,
do letošního ročníku je zaregistrováno k dnešnímu datu 07.03.2016 celkem 991 formací ( malé formace a skupiny), což je úžasný počet.
Pro srovnání uvádíme přehled za poslední 4 roky:
2012 skupiny 175 malé formace (solo, duo-trio, mini) 663
2013 skupiny 142 malé formace (solo, duo-trio, mini) 599
2014 skupiny 135 malé formace (solo, duo-trio, mini) 551
2015 skupiny 149 malé formace (solo, duo-trio, mini) 683
2016 skupiny 181 malé formace (solo, duo-trio, mini) 810
Předběžnými přihláškami šlo o zjištění, jak budou naplněny nově zaváděné nebo méně obsazované disciplíny a věkové kategorie. Tento průzkum pomohl ke zvážení, jak s méně obsazenými disciplínami a kategoriemi naložit. Po zaregistrování přihlášek se mohlo ve smyslu předběžných informací se startovními listinami pracovat, tak, aby se soutěž vyvíjela i po stránce kvality, splnil se start v základním kole, i když po přesunech a možnost postupů do vyšších soutěží zůstává zachována. Děkujeme hlavní rozhodčí za konzultaci, postupovala citlivě. Pokud vám nebude něco ze startovních listin jasné, napište nebo zavolejte. Včera (6.3) byla zrušena soutěž v Hradci nad Moravicí. Zrušení soutěže je v souladu se soutěžním řádem, ve kterém je zakotveno, že pro nedostatek soutěžících může být kvalifikační kolo zrušeno.
Nutný soutěžní čas potřebný na kvalifikační kola činí 49 hodin, v 7 kvalifikačních místech, při rovnoměrném počtu soutěžících, by pak každá soutěž trvala průměrně ideálních 7 hodin (bez přestávek, čas ještě může prodloužit vyhlašování). Zrušením Hradce nad Moravicí se vystavujeme nebezpečí, že děti budou v některých městech soutěžit dlouho do večera. Pro nás, jako vyhlašovatele je to další úkol k hledání způsobu, jak takové situaci zabránit. Letošní ročník budeme hodnotit na celorepublikovém semináři. Letos po mnoha letech nejsou semifinálová kola a dokud není soutěž za námi, je předčasné cokoliv hodnotit a analyzovat.
Některé poznámky k počtům zaregistrovaných přihlášek:
1) defilé POM se nekoná
2) LITTELKAD POM jsou 2 skupiny a nebudou se z důvodu specifického postavení (přípravka) zařazovat do KAD, totéž platí pro malé formace této věkové kategorie
3) u LITTELKAD si v malých formacích zkontrolujte ročník narození (2009. 2010….), pokud mažoretky soutěží samy za sebe, není důvod je zařazovat jinak. Tolerance 8 let platí u skupin, důvodem bylo dát šanci dětem, které do soutěže nastoupily pozdě apod. Tam však platí, že ta 8 let už nemůže být na startovní listině KAD. Pokud něco není jasné, konzultujte s hlavní rozhodčí.
4) skupin show je jen 6, budou kompletně na jedné startovní listině
5) flag mini formace jsou 2 a skupina 1, jsou přiřazeny k MIX (podobnost s kombinací náčiní)
6) POM (KAD, JUN, SEN) jsou pro nízký počet duo-trio, mini a skupiny přeřazeny do výkonnostní třídy A, sóla zůstávají v B
7) GRAND BAT (5 skupin) a POM (8 skupin) jsou zařazeny jednotně do výkonnostní třídy A
8) Starty
– start LITTEL správně přináleží do finále B, ale v roce 2014. a 2015 startovaly v Karviné spolu z A. Důvodem bylo, že Bělotín i Valtice se konají venku a při nepřízni počasí by s touto kategorií nastal problém. Letos je finále B v hale, ale při počtu 80 skupin BAT a 220 malých formací, by mohl vzniknout kolaps, proto LITTELBAT budou startovat i letos v Karviné a LITTELPOM v Náchodě
– start GRAND BAT budou startovat v Karviné a GRAND POM v Náchodě
9) Po zveřejnění startovních listin se může objevit chybné zařazení do výkonnostní třídy. Pro rychlou orientaci platí výsledkové listiny z Valtic, Náchoda, Karviné a Memoriálu Jiřího Necida. Formace (skupiny, malé formace), které si postup vybojovaly, ale vyšší soutěže se nezúčastnily, platí vybojovaná výkonnostní třída.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru