Střepiny z koordinační rady, 23.11.2019, aplikace QScore

Pro evidenci soutěžících, startovní listiny, výsledkové listiny a další náležitosti k přípravě a realizaci soutěží slouží aplikace (software) QScore. Tato aplikace byla vyvinuta speciálně pro mažoretkový sport a může být přínosem i pro nepostupové soutěže. Poznatky z dosavadní praxe byly konzultovány přímo s přítomným programátorem a administrátorem, což je velice důležité pro jejich zavedení v dostatečném předstihu před další soutěžní sezónou, včetně způsobu zpracování výsledků v nepostupových soutěžích.
Finanční náročnost, která je s užitím aplikace dosud spojená, nese federace. Rozšířením její využitelnosti by se zátěž rozložila, z větší části ji nadále ponese federace, z menší části objednatel.

Skutečné náklady federace:
Náklady (odpisy) na 1 formaci 70 Kč
Licenční poplatek na 1 formaci 10 Kč
Zpracovatel (na soutěži) 10 Kč
Ruční zadání zpracovatelem 25 Kč/1 formace (po uzávěrce, změny)
Doprava zpracovatele 6 Kč/km (počítáno z Prahy)

V roce 2020 se předpokládá pro objednatele (pořadatelé nepostupových soutěží tzv. dumpingová cena, tj. v poloviční výši u mandatorních výdajů)
Poplatek vlastními silami 40 Kč/1 formace + poštovné
Poplatek za zpracování federací 50 Kč/1 formace + 6 Kč/km + 25 Kč/1 formace (po uzávěrce, změny)
Výhodou užití aplikace QScore objednatelem je snížení náročnosti přípravy, zklidnění průběhu soutěže, pružné vyhlášení výsledků a bezprostřední zveřejnění výsledkových listin, protože si
v aplikaci vyhotoví startovní listiny s časovým rozpisem, předpisy k fakturaci, faktury, seznamy klubů s počty osob pro přidělení šaten, výsledkové listiny a nově je aplikace připravena pro zadávání hudby předem k soutěžním vystoupením.
Hodnotitelé mohou bodovat přes tablety.
Zájemce proškolíme.
Pro více informací můžete psát dotazy na e-mail: serafin@majoretsport.cz
Koordinační rada pořadatelů, aktiv rozhodčích a rada instruktorů 2019 – po 26. ročníku MČRKoordinační rada pořadatelů, aktiv rozhodčích a rada instruktorů 2019 – po 26. ročníku MČR

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru