Střepiny z koordinační rady, 23.11.2019, šatny

Soutěže mažoretek a mažoretkového sportu se z venkovních prostor, ulic, náměstí a stadionů postupně přesunuly do sportovních objektů. Zatím však nebyl postaven žádný objekt, který by byl mažoretkovému sportu určen a plně by vyhovoval požadavkům mažoretkových soutěží.
Každá sportovní hala je určená některému sportu, případně více sportům, dle toho je také kolaudovaná, má určitou kapacitu a svůj provozní řád, který je nutné respektovat a dodržovat Pronajímatele hal a stadiónů mnohdy dělají víc, než je jejich povinností, aby pomohli s náročnou organizací mažoretkových soutěží. Ani místní pořadatel, ani vyhlašovatel soutěže, nezmění stavebně technické podmínky, ani vybavení pronajatých hal, často je nutný kompromis, aby se soutěž konala v rámci pravidel a dodržovaly se bezpečnostní a požární předpisy a provozní řád dané haly. U mažoretkových soutěží se pravidelně pořadatelé potýkají se šatnami; pro tak početně obsazené soutěže se jich zpravidla nedostává, pokud to prostorové podmínky umožňují užívají se náhradní prostory. Opakovaným problémem je dožadováni se vstupu do šaten nebo provizorních šaten, rodiči a turistickým doprovodem. Ať už jsou důvody jakékoliv, v šatnách nejsou žádoucí, důvodů je více; místní pořadatel musí chránit soukromí soutěžících, eliminovat krádeže, nepřekračovat kapacitu šaten apod.
V soutěžním řádu mažoretkových soutěží je uvedeno, kdo je a kdo není účastníkem soutěže; rodiče a turistický doprovod účastníky soutěže nejsou. Ignoraci zákazu vstupu do šaten lze dle soutěžního řádu považovat za narušení soutěže; za narušení soutěže mohou být anulovány výsledky těch soutěžících, kteří v šatnách strpí ty, kteří účastníky soutěže nejsou, a to i dodatečně.
Koordinační rada pořadatelů, aktiv rozhodčích a rada instruktorů 2019 – po 26. ročníku MČRKoordinační rada pořadatelů, aktiv rozhodčích a rada instruktorů 2019 – po 26. ročníku MČR

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru