Tečka za sezónou 2016

Vážené kolegyně, kolegové a přátelé mažoretkového sportu,
ještě snad ani neoschla barva na přihláškách pro rok 2016 a soutěžní rok je už za námi. Nastává prostor pro hodnocení i diskuzi. Když byl na přelomu roku prováděn průzkum, tzv. předběžnými přihláškami, rýsovala se dobrá soutěžní sezóna. Počet skutečně podaných přihlášek dobrou sezónu potvrdil, protože skutečný počet přihlášek byl ještě cca o stovku formací vyšší, než byly výsledky průzkumu. Bylo zaregistrováno tisíc formací. Soutěž s tisíci starty v prvním kole je hodně dobrý. Tvrzení, že MČR v mažoretkovém sportu je největší soutěží v ČR, ale i v Evropě, je opodstatněné. Můžeme si přát, aby tomu tak bylo i v budoucnu. Dobře naplněné soutěže jsou důležité k motivaci soutěžících. Při dvou výkonnostních třídách a cca 40 disciplínách a věkových kategoriích nelze naplnit každou soutěž v počtu startů na optimální množství, proto se přistoupilo ke slučování disciplín nebo věkových kategorií. Toto opatření, které potvrdilo vyhodnocení předběžných přihlášek, bylo sice na začátku sezóny předmětem kritiky, ovšem praxe ukázala, že tento trend je nezbytný pro zachování úrovně a jedinečnosti MČR.
Na webových stránkách www.majoretsport.cz se zveřejňují informace o konání pohárových soutěží. Před nedávnem vznikla myšlenka prostřednictvím těchto soutěží vyhledávat formace pro startování v MČR projektem Šance talentům. Přesto, že se tato myšlenka ujala,. pohárové soutěže postupně dostávají jinou náplň; dávají soutěžícím možnost generální zkoušky před ostrým startem v MČR. Nominace do MČR prostřednictvím Šance talentům jsou tak jen ojedinělé, ale zvyšování výkonnostní úrovně a potažmo růst úrovně soutěží a jejich motivační náplň, to je přece skvělé.
Rozdělení soutěžících do dvou výkonnostních tříd se stalo samozřejmostí, zavedením se logicky upustilo od semifinálových soutěží. Postupovým schématem, postupovým klíčem založeným na počtu získaných bodů a počtem soutěží bylo docíleno, že se neudělovaly dodatečné postupy do vyšších soutěží a přesto byly soutěže ze strany ČR dobře obsazené jak počtem formací, tak kvalitou výkonů. Pan Franceso Plazzi, Italia, nám napsal: „Vyjadřuji kompliment nad počtem českých soutěžících a to zejména nad kvalitou skupin, to bylo nad mé očekávání“. Pro udržení úrovně nezbývá, než v nastavených trendech pokračovat, ale má to svá úskalí, a to jak v počtu přihlašovaných formací, tak je nutné dále se vzdělávat, což platí nejen pro vedoucí, trenéry, choreografy, ale i mažoretky a samozřejmě pro rozhodčí.
Objektivní posuzování předvedených formací patří k prioritám. Složení poroty se ustálilo na čtyřech bodových rozhodčích, hlavním rozhodčím, 2 technických rozhodčích. K prioritám patří také bezpečnost a prevence před možným zraněním, tak i příprava soutěží na takové úrovni, aby soutěžící měli co nejlepší podmínky pro předvedení svých sestav. Zdravotní služba na soutěžích zaznamenává druh a počet poskytnutých ošetření, výsledky se dále vyhodnocují. Přednáška paní MUDr. Kamily Pečenkové na uvedené téma uvedla zjištění, že přesto, že se počet soutěžících zvyšuje, počet úrazů klesá, úrazy jsou ojedinělé. Přejeme sobě, pořadatelům a hlavně mažoretkám, aby tento trend trval i v příštích letech.
K jednotlivým soutěžím, jak domácím, tak zahraničním, je na webových stránkách věnovaná péče jak slovem, tak i fotografiemi, jsou zveřejňovány informace převzaty z médií. Ze startovních listin fotodokumentace, z příspěvků, článků a videí se tvoří archiv, důležitý pro zdokumentování soutěžních sezón. Tento model zachováme a pro publicitu mažoretkového sportu bude perfektní, když nám budete informace zasílat, rádi zveřejníme vaše články, těšíme se na vaše podněty, připomínky a dotazy. Budeme pokračovat i ve webových soutěžích, nyní běží téma „Poznejte se“ a pokud máte zajímavé dokumentární fota do této soutěže, můžete je nabídnout. Můžete zasílat fota i dokumenty ze soutěží do r. 2012 pro kompletaci historie nebo snímky, které na webu nejsou. Zašlete, zveřejníme. S počátečními rozpaky se setkalo živé vysílání, letos bylo jen z vyšších soutěží. Hodnotit přínos je v tuto chvíli předčasné, k tomu je ještě málo přenosů, ale čeho je hodně, tak to je počet lidí, kteří toto živé vysílání sledují. Ještě je nutné „utřepat“ názor pro přenosy z kvalifikačních kol; ostatně, nemůže být vše najednou, nebylo by co vylepšovat.
Vážení a milí, do další práce přeji nadšení, výdrž, trpělivost a spoustu dalších vlastností, které jsou nezbytné, včetně finančního zajištění. Co nás čeká nelze definovat, jen předpokládat, základním kamenem každého soutěžního ročníku je počet přihlášených formací a na nás záleží, čím ročník vylepšíme, čím nás vaši svěřenci překvapí v tom pozitivním smyslu a mám za to, že těch překvapení bude více. Ono přece jen se do činnosti promítají i legislativní změny, je to života běh.
Poděkování patří všem, kteří se jakoukoliv měrou zasloužili o přípravu soutěžících, o realizaci soutěží, školení, seminářů, propagace, administrativy, dokumentování, všem donátorům a fanouškům. Blahopřání patří všem soutěžícím, protože vyhráli již tím, že startovali v tak náročné soutěži, kterou MČR v mažoretkovém sportu se všemi postupovými soutěžemi, až na soutěž nejvyšší, World Championship majorettes Sport, je.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru