Trendy poroty a rozhodčích na 2016

Na konci února se konal v Olomouci aktiv rozhodčích a přísedících rozhodčích, některé poznatky z bohatého programu, věcné diskuze a závěrů pro sezónu 2016 otiskujeme

V hodnocení

• pochodového defilé se rozhodčí zaměří na zařazení pochodového kroku. Pochodový krok v defilé musí být dominantní, správně provedený, bez poskoků, sestava provedená bez více zastávek na místě, bez převahy tanečního kroku v sestavě, taneční krok pouze jako sekvence.
• choreografie se rozhodčí budou zaměřovat na přiměřenost hudby k věku, přiměřenost k tématu skladby, na dostatek tanečních kroků (taneční krok v pódiových skladbách musí být dominantní), nezapomínat na sekvenci pochodového kroku a jeho provedení, složitost formací, nápaditost a originalitu sestavy, logické změny formací, využití prostoru
• pohybové průpravy se zaměří na držení těla, rovnováhu, rytmičnost, pravidelné a přesné předvedení prvků, dodržení dokončených povinných prvků
• práce s náčiním se zaměří na správné provedení zařazených prvků, povinných prvků. U sestav s třásněmi nemusí skladba obsahovat gymnastické prvky; skladba s dobrou choreografií, bez gymnastických prvků, brilantně provedená, má vysokou šanci na vysoké ohodnocení.
• v průběhu hodnocení mohou rozhodčí vzájemně konzultovat úroveň, provedení a originalitu jednotlivých prvků
• hodnocení a známka, kterou rozhodčí udělí, je podložena pozorovanými chybami a nedostatky (srážky), klady (bonifikace), přičemž se bude v maximální míře využívat bonifikací
• při pochybnostech rozhodují ve prospěch soutěžících

Trendy poroty a rozhodčích na 2016 (1)K soutěžnímu programu

• program malých formací (sólo, duo-trio, mini) už od kvalifikací sestavovat podle modelu „disciplína ve všech věkových kategoriích (např.: sólo baton, littl, kad, jun, sen) tento model eliminuje stres soutěžících z rychlého převlékání a u pořadatelů prodlužování soutěže čekáním na převleky)
• program skupin v kombinaci s pochodovým defilé sestavovat s ohledem na úpravu plochy (přeložení povrchu z 12x12m na 25x7m a naopak)

K vyhlašování výsledků

• tisk diplomů pro všechny soutěžní formace a společný nástup k převzetí ocenění zachovat
• diplomy předávat od 6. místa
• diplomy za 7. až poslední místo si vedoucí vyzvedne na místě u registrace (provoz zajistí místní pořadatel). Tímto modelem se zkrátí čas vyhlašování, dle názoru některých vedoucích se bude eliminovat nespokojenost z posledních umístění. (Obdobný model, ovšem bez nástupu všech, ale jen šesti formací, jsme již v praxi odzkoušeli). Společné (celkové) foto bude mít jen 6 oceněných formací, ale není to dogma, zavedeme, vyzkoušíme, zhodnotíme a ne/budeme pokračovat.

Instruktor a rozhodčí III. třídy

• příprava na udělení licencí
• do celorepublikového semináře bude zařazena přednáška z oblasti zdravovědy (základy první pomoci, hygieny, anatomie, nejčastější úrazy na soutěžích)
• seminář pak může být rozšířen o další den (neděle) nebo prodloužen do večera
• pro rozhodčí zůstává na jednání pátek
O zařazení prvků do soutěžní sestavy rozhoduje a zároveň je odpovědný trenér. Než si soutěžící prvky osvojí, trvá to určitou dobu; žádný úspěch se nedostaví hned. Proto postupujte opatrně, od jednoduššího ke složitějšímu, trénujte a hlavně vydržte, úspěch se dostaví. Čeká nás bohatý soutěžní kalendář se šesti kvalifikačními koly v každé výkonnostní třídě a samostatným dvoudenním finále pro B, čtyřdenním finále pro A, Memoriálem Jiřího Necida, Grand Prix, Mistrovstvím Evropy a světa. Při tomto výčtu není snad ani možné, aby si klub nebo i jednotlivec na některé ze soutěží nevybojoval umístění na stupni vítězů.
Ať se daří, duben ukáže, co jsme dělali v zimě!
Sbor rozhodčích bude pracovat v pozměněné sestavě, rezignaci na pozici rozhodčího podala Bc. Michaela Augustinová a ing. Jana Augustinová. Důvodem je jejich současné pracovní zaneprázdnění. Kolegyním ještě jednou děkujeme za jejich mnohaletou práci, kterou podpořily rozvoj mažoretkovému sportu. Do dalšího pracovního i osobního života přejeme klid, pohodu a radost z vykonané práce. Dveře do mažoretkového sportu jsou otevřené.
Ing. Janě Augustinové a Bc. Michaele Augustinové bylo v únoru 2015 uděleno ocenění za přínos mažoretkovému sportu.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru