Vzdělání

Vzdělávání

INSTRUKTOR MAŽORETEK III. třídy
ŽÁDOST O VYDÁNÍ LICENCE

Uskutečnilo se:
2019Školení – listopad I., Školení – listopad II., Příprava
2018 – Ohlédnutí za školením, Udělení licencí – listopad, Školení – přesun, První udělení licencí, Upřesnění pro účast
INSTRUKTOR MAŽORETEK II. třídy – NOVĚ!
V přípravě…
BALETNÍ, GYMNASTICKÉ A TANEČNÍ PRVKY
Uskutečnilo se:
2020Brno
2019Bystřice, Trutnov, Olomouc, Hradec Králové, Praha, Kladno
2018Praha, Olomouc
2016Hořice
2015
2014  
NOVÝ TERMÍN!BALETNÍ, GYMNASTICKÉ A TANEČNÍ PRVKY pro pokročilé
* OLOMOUC – 20. 9. 2020, 18. 10. 2020 a 29. 11. 2020
PŘIHLÁŠKA
 
Uskutečnilo se:
2017Olomouc
2015Olomouc  
PRÁCE S NÁČINÍM – bat, flag, pom aj.
Uskutečnilo se:
2019 – FLAG
2018 – MACE
2017 – míč / POM, stuhy / FLAG, kužele / BATOlomouc I., Olomouc II.
2015 – TWIRLING
2014 – TWIRLING  
POCHODOVÉ DEFILÉ, zájmový tanec, cheerleading aj.
Uskutečnilo se:
2016 – POCHODOVÉ DEFILÉ
2016 – ZÁJMOVÝ TANEC
2014 – CHEERLEADING
2014 – POCHODOVÉ DEFILÉ  
ŠKOLÍME V ZAHRANIČÍ – Rusko, Chorvastko, Polsko…
Uskutečnilo se:
2019 – CHORVATSKO – Crikvenica
2018 – RUSKO – Moskva
2018 – BULHARSKO
2018 – POLSKO – Opole
2017 – RUSKO – Moskva
2017 – CHORVATSKO – Crikvenica
2016 – KAZACHSTÁN
2016 – POLSKO – Opole
INSTRUKTOŘI:
Magdaléna Kettnerová
Baletní, taneční a gymnastické prvky
Studium a praxe: Absolutorium na Taneční konzervatoři Praha-Dipl.um Stipendium „Ballet des Jeunes d´Europe“ ve Francii
Funkce a členství: členka moderní gymnastiky Olymp Praha angažmá Moravské divadlo Olomouc
Odborné zaměření: cvičení a semináře rytmická gymnastika, moderní gymnastika, pohybové studio
Pedagogická činnost: oddíl synchronizovaného plavání Olomouc, Pedagogická činnost na Základních uměleckých školách Olomouckého kraje, pedagog pohybové výchovy na Konzervatoři v Kroměříži, pedagog a trenér III.Třídy Moderní gymnastiky TJ Spartak Přerov
Milan Ludvík
Baletní, taneční a gymnastické prvky
Korepetice, spolupráce s Magdalénou Kettnerovou.
Mgr. Anna Merenusová
Baletní, taneční a gymnastické prvky
Absolventka navazujícího magisterského studia Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové se zaměřením na tělesnou výchovu a sport a společenské vědy. Fitness instruktorka a poradce v oblasti zdravého životního stylu. Zahraniční lektorka mažoretkového sportu v oblasti pohybové techniky, práce s náčiním baton i pom pom a choreografie (Rusko, Kazachstán, Bulharsko, Chorvatsko, Polsko). Rozhodčí a komentátorka mažoretkového sportu. Hlavní trenérka a několikanásobná mistryně ČR, Evropy i světa v mažoretkovém sportu za tým MONA Náchod.
Tereza Jindráková
Baletní, taneční a gymnastické prvky
Studium na taneční konzervatoři hl. m. Prahy, obor klasický tanec. V současné době studium na Hudební a Taneční fakultě AMU obor pedagogika tance. Účast na mezinárodních baletních soutěžích – Varna 2018, VIBE, Europien ballet grandprix, Tanzolimp Berlín atd.
Letní stáž na baletním summer classu Ballet Heritage v Petrohradě, JK Ballet Master program, školní baletní představení.
Mistryně a vícemistryně České republiky v CDO – show dance, účast na IDO. Několikanásobná Mistryně České republiky a Evropy v mažoretkovém sportu. Další praxe: choreografie, pedagogická činnost, výtvarná činnost v oblasti kostýmů.
Eliška Roubalová
Baletní, taneční a gymnastické prvky
Práce s náčiním (kužel, stuha, míč)
Studium: Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci; obor Tělesná výchova – Český jazyk a literatura
Funkce a členství: Členka a aktivní závodnice oddílu moderní gymnastiky ve Veselí nad Moravou
Odborné zaměření: Trenérství III.třídy moderní gymnastiky. Rozhodčí III.třídy moderní gymnastiky. Trenérství III.třídy plavání. Instruktor lanového centra
Pedagogická činnost: Asistent pedagoga předmětu moderní gymnastika na Fakultě tělesné kultury. Trenérka a rozhodčí oddílu moderní gymnastiky ve Veselí nad Moravou. Trenérka kroužku moderní gymnastiky v Olomouci, škola Demlova
a dalšíLubomír Kábrt (tanec, twirling)
Tereza Rejlová (twirling)
Kristýna Konevalová (zájmový tanec)
Veronika Štefková (zájmový tanec)
Adéla a Aneta Tarabíkovy (pochod)

REFERENCE

„Ještě jednou bych chtěla poděkovat za zorganizování semináře 13.12.2014 v Náchodě, byl to skvělý taneční zážitek a musím říct, že jsem se od absolvování taneční konzervatoře (což už je 6 let) účastnila řady seminářů, ale žádný nebyl tak kvalitní technikou a přístupem jako právě tento.
Ještě jednou mockrát děkuji.“ Jarča Beková

„Za nás bylo školení určitým přínosem. Já osobně jsem jela na školení za účelem ujistit se, zda děti vše učím správně a tento můj účel školení naprosto splnilo. Navíc rozbor choreografií mi pomohl v částech, ve kterých jsem si nebyla úplně jistá s technickou správností. Také cvičení sestavy se švihadlem bylo pro nás zajímavou novinkou, kterou se časem určitě pokusíme zavést pro zpestření tréninků. Jen bych pro příště zvážila zda nepozvat i někoho z Mažoretkového sportu, protože jsme kolikrát všichni přemýšleli, co které gymnastické prvky z pravidel znamenají a stalo se, že některé prvky se v gymnastice nazývají úplně jinak nebo jsme ani nepřišli, co by daný prvek mohl být“. Mažoretky Petra Studénka

„Školení v Brně bylo pěkné a zajímavé. Školitelka byla zkušená a příjemná. Práce se švihadlem byla inspirativní, nevyžadovala dle mého názoru však tak dlouhý prostor. Příště by se školení mělo zaměřit více na mažoretky. Někdo žádal vysvětlení gymnastických a baletních názvů, které uvádí soutěžní pravidla. To bylo perfektní, že bylo vysvětleno, ale mohlo být pro toto téma vyčleněno více času, např. místo švihadel. Bylo by to jistě více pro nás. Za mne osobně – uvítala bych vysvětlení levlů a jejich předvedení, abychom měli správné úchopy apod. jistě řada lidí ani neví, co všechno je v levlech myšleno“. Simona Kohoutová, Třebíč

„Seminář se mi moc líbil. Plno nových věcí jsem se dozvěděla a naučila. Ohledně gymnastiky byly rady nesmírně užitečné a přínosné. Plno gymnastických prvků jsme předtím dělaly špatně, ale po semináři doufejme, že už je děláme dobře J. Rozcvička na začátku byla hrozně super, skvěle jsme se protáhly a byly připraveny na cvičení akrobacie a baletu. Po rozcvičce jsme dělaly různé cviky do prostoru, například nůžky, čertíky, kroksunkrok, a různá vykopávání. Po cvicích do prostoru jsme skákaly přes švihadla, udělaly jsme si takovou menší sestavičku J. Pak byla přestávka na oběd. Po obědě jsme dělaly akrobacii a balet. Akrobacie byla pro mě hodně přínosná. Dělaly jsme kotouly vpřed i vzad, přemet stranou ( hvězdu), stojky a různé další věci, to jsem si moc užila J. Pak následoval balet. Názvy které paní říkala si sice nepamatuji, ale pamatuji si, co jsme se naučily J. Paní nám vysvětlovala povinné prvky co by měly být v pomponech a pak jsme se je i učily. Seminář byl moc pěkný, a jak už jsem i psala moc přínosný“. Valerie Ulbrichová, Štětí

„Seminář V Trutnově se nám líbil, ukázal účastníkům jak správně vést tréninky od zahřátí dětí po protažení, prováděli jsme cviky u tyče i v prostoru, které určitě do svých tréninků zařadíme. Zaujala nás také sestava se švihadlem, bezvadná ke zvýšení kondice mažoretek. V závěru semináře jsme ukázali svoji sestavu a mohli se poradit ohledně chyb, kterých se v sestavě vyvarovat. Seminář tanečních, baletních a gymnastických prvků všem doporučujeme.“ Jana Hebelková

„Zaujal mě nácvik práce s míčem, určitě bude velice přínosným a obohatí práci s třásněmi. Nové prvky zpestří sestavy, už se těším, co na to řeknou holky. A důležité je, že jsme viděli perfektní provedení, úskalí nejčastějších chyb a mohli jsme si nácvik prvků vyzkoušet“ Šárka Poláková

„Školení je prospěšné především pro nácvik techniky, výborný je doprovod korepetitora, pružně reaguje na požadavky lektora a v rytmu se pak ladí pohyb s hudbou. Ono nácvik v rytmu je náročnější na koordinaci pohybů a celkové sladění se všemi, tvoříme skupinu“ Mgr. Dagmar Kristová

„Takové školení je hodně dobré, hodláme je udělat i u nás v Polsku, určitě nejméně pro naši skupinu. Takové školení nám dá určitě víc než obcházet všechny dostupné soutěže. I když děti se rády ukazují. Jenže to stojí čas i peníze a posun dopředu je jen pozvolný“ Jolanta Belko z Dlugomilovic, Polsko

„Hned první lednová sobota, 4. 1. 2020, patřila vzdělávání v oblasti pohybové průpravy. Školení vedla paní Magda Kettnerová, korepetice pan Milan Ludvík a tentokrát olomoucký zrcadlový sál ZUŠ vyměnili za sál klubu Lassies Brno. Celkem 22 účastnic, z pěti různých klubů, nabíralo poznání a zkušenosti. I když nácvik potřebuje svůj čas a soutěžní sezóna začne za dva měsíce, určitě v kvalifikacích už uvidíme jak bylo školení účinné.“ Mgr. Milan Ludvík

„Dnešní školení 11.01.2020 mělo velmi pozorné a spolupracující účastnice. Tentokrát bylo přihlášených 23 uchazeček ze čtyř klubů. Prostorové podmínky jsou v klubu výborné, třeba je využijeme i příští rok. Jen na nejvýš dobré, že se dodržuje kapacita jednotlivých školení, i když
zájemců je více. Další turnusy budou pokračovat zase až ve třetím čtvrtletí, zaměření a termíny budou zveřejněny. Touto cestou ještě jednou děkuji všem lektorkám a všem zúčastněným aby ještě jednou přeji úspěšný pracovní i soutěžní rok.“ Mgr. Milan Ludvík

„Školení bylo velice dobře připravené. Lektorka Tereza Jindráková neúnavně tančila, cvičila, opravovala chyby, a dokázala odpovědět na dotazy k jednotlivým prvkům. V první části jsme se všichni rozhýbaly, protáhly a zkoušely jednotlivé průpravy na zvyšování flexibility. V druhé části jsme se soustředily na správnou techniku otoček, skoků, na praktické ukázky jednotlivých prvků se zapojením hůlky, kdy při soustředění na práci s náčiním lehce unikne postavení těla, hlavně ramen a nohou. Školení bylo úžasné v tom, že děvčata předváděla dané pohybové prvky a my jako trenéři jsme opravovaly chyby v provedení. Nikdy jsem se s tímto přístupem nesetkala a pro mne, jako pro trenéra, to byl velký přínos pro další práci nejen se stávajícími mažoretkami, ale hlavně s přípravkou. Vidět chyby a umět je opravit a vysvětlit je, je pro každého trenéra velmi důležité. Samozřejmě ve skupině 15 děvčat těžko vyhodnotíte všechny chyby v jednom okamžiku, v přípravce jste vůbec rádi, že si děti uvědomí co je špička, ale ukázka nácviku na zemi, kdy dětem můžete mnoho pohybů rozfázovat, je pro mne dalším impulzem. Jsem moc ráda, že jsme se mohly zúčastnit v tak velkém počtu, neboť konečně i děvčata pochopila, kde chybují a na čem mají více zapracovat. Za mne a všechny účastníky z Kamenice chci moc poděkovat Tereze, za osobní a přátelský přístup. Toto školení bylo velice příjemné a doufáme, že se budeme moci zúčastnit dalších takových školení vedených zkušenými lektory. Moc děkuji za práci, kterou pro nás děláte a přeji hezký den.“ Markéta Novotná, Mažoretky Kamenice

TAJEMNÍK RADY INSTRUKTORŮ
Ing. Irena VRBOVÁ
E-mail: irena-vrbova@seznam.cz
RADA INSTRUKTORŮ
Mgr. Anna Merenusová Mgr. Milan Ludvík Mgr. Eliška Materová
Ing. Eva Dudová Bc. Lea Roganská Marcela Ostřížková
Přejít nahoru