IV. Odborný seminář mažoretkového sportu

31.10.2015 od 10:00
Hotel JUNO
Štěchovická 2296, Praha 10, 100 00

Předešlý ročník: 3. ročník semináře 3. ročník semináře
Další ročník: 5. ročník semináře 2016

Ze semináře….

Podzimní seminář se konal nejen jako tečka za uplynulou soutěžní sezónou, ale jako start do soutěžní sezóny 2016. Na semináři byly prezentovány změny a doplnění pravidel a předpisů. V kongresovém sále hotelu Juno vládla pohodová a tvůrčí atmosféra, plná nových podnětů vedoucích ke zkvalitnění a optimalizaci organizace soutěží a mažoretkového sportu vůbec. Program byl obsáhlý, účastníci i přednášející byli věcní a byl i prostor pro využití pauzy k občerstvení, ke kuloárním diskuzím a také ke nakouknutí do světa módy, tentokrát to byly klobouky. U prezence obdrželi účastníci Ročenku 2014, nepřítomným bude postupně zaslána poštou.
Dopoledním programem vládlo předávání ocenění a děkování:
Ocenění za rozvoj mažoretkového sportu bylo uděleno paní ing. Markétě Tůmové, mažoretky TJ Sokol Kladno.
Paní Tůmová je pravidelným místním pořadatelem soutěží ve Stochově a ocenění obdržela za 10 let organizace soutěží. Paní Tůmová je důkazem toho, že lze organizovat soutěže i mimo dosah svého sídelního města.
Ocenění za podporu mažoretkového sportu bylo uděleno městu Stochovu,
které je hostitelem soutěže po 10. a ocenění získává k tomuto jubileu. Paní starostka Miloslava Becherová se ze setkání omluvila, poněvadž v tyto dny byla na rekonvalescenci Mariánských Lázních. I když město Stochov svůj mažoretkový klub nemá, přesto tomuto sportu je nakloněn a spolu s kulturním zařízením města mažoretkám fandí.
Poděkování bylo také vysloveno všem letošním spolupořadatelům 22. ročníku MČR v mažoretkovém sportu 2014:
• Hořice, Dům dětí a mládeže, Mgr. Jaroslava Toušová, ředitelka kvalifikačního kola
• Blatná, TJ Sokol, Prezioso, ředitelka kvalifikačního kola paní ing. Hana Novotná
• Hradec nad Moravicí , Charlie o. s., ředitel kvalifikace pan Tomáše Hoza
• Moravská Nová Ves, Občanské sdružení Neonky, ředitelka kvalifikace paní Bc. Lenka Kostovčíková
• Zruč nad Sázavou, TJ Jiskra , ředitelka kvalifikace paní Alena Heroutová
• Dolní Benešov, Mažoretky Excelent, ředitelka kvalifikace soutěže pani Mgr. Dagmar Kristová
• Hranice, Občanské sdružení Mažoretky, ředitel semifinálového kola Bc. David Serafin
• Opava, Občanské sdružení AMA , ředitelka semifinálového kola paní ing. Eva Mašíková
• Bělotín, obec Bělotin, semifinálové kolo, ředitel semifinálového kola pan Mgr. Eduard Kavala, starosta obce,
• Stochov, město Stochov, ředitelkou semifinálového kola paní ing. Markéta Tůmová
• Valtice, Mažoretky Valtice o.s., ředitelkou finále výkonnostní třídy B paní Lenka Poláková
• Náchod, Mona Náchod o. s., zástupkyně ředitele finále výkonnostní třídy A (třásně, show, mix, flag) paní Monika Bergerová
• Karviná, Michelle o.s. , ředitelka finále výkonnostní třídy A , (baton) paní Iva Poláková
Vysoká organizační úroveň a poskytování soutěžícím optimální podmínky pro předvedení jejich soutěžních sestav, to jsou priority, kterými se vyznačuje MČR v mažoretkovém sportu. Soutěže jsou vzorem a jiní je kopírují. Slova pana Necida, že „dobrý nápad nezapadne“ se potvrzují.
V letošním ročníku MČR startovali svěřenci z 84 různých klubů, z 66 měst a všech krajů ČR. Nejvíce byl zastoupený kraj Moravskoslezský, nejméně formací bylo z kraje Pardubického.
Největší výpravy v MČR co do počtu přihlášených formací:
• Mažoretky Elité Ostrava Poruba, přihlášeno 55 formací, kraj Moravskoslezský
• Mažoretky AMA Opava, přihlášeno 44 formací, kraj Moravskoslezský
• Juventus Karviná, přihlášeno 39 formací, kraj Moravskoslezský
• Michelle Karviná, přihlášeno 29 formací, kraj Moravskoslezský
• Fantasy Přerov, přihlášeno 29 formací, kraj Olomoucký
• DDM Hořice, přihlášeno 27 formací , kraj Královehradecký
• Petra Studénka,přihlášeno 26 formací, kraj Moravskoslezský
• Cheeky Cheerky Hradec Králové,přihlášeno 24 formací, kraj Královehradecký
• Mona Náchod,přihlášeno 23 formací, kraj Královehradecký
• DDM Bystřice nad Olší, přihlášeno 23 formací, kraj Moravskoslezský
Jako zajímavost bylo uvedeno, že DDM Bystřice startoval v MČR 2015 úplně poprvé a jedna formace se dostala až na Mistrovství světa do Prahy. Trenérka, paní Renata Holmeisterová potvrdila, že úspěch byl dosažen nesmírnou píli svěřenkyně a potvrdila, že trénovala každý den.
Na tomto shromáždění byl také předán pohár absolutnímu vítězi 3. ročníku Mistrovství světa v mažoretkovém sportu 2014. Tento pohár se uděluje až v závěru soutěže, kdy jsou známy všechny výsledky. Pokud poslední den výherce nestartuje a na soutěž není přítomen, dozví se o svém vítězství až z on-line přenosu. Tak to bylo letos. Pohár absolutního vítěze byl udělen OS Mažoretky Písek, a to člence ze skupiny juniorek s náčiním baton Jolaně Blažkové, která za svoji soutěžní v disciplíně sólo za svoji sestavu získala 59,1 bodů z možných 60 bodů.
Poděkování za vystoupení v zahajovacím ceremoniálu Mistrovství světa dostali:
• skupina grandsenior Roses Opava, vedoucí Jindřiška Tyranová. Tato supina vážila cestu z Opavy do Prahy, její vystoupení bylo exhibicí vítěze ve výkonnostní třídě B. V příštím roce budou úspěšné skupiny grandseniorů zařazeny do výkonnostní třídy A a mohou postoupit až na Mistrovství světa.
• Adéla a Aneta Tarabíková, Mažoretky Praha-Stochov, předvedly v zahajovacím ceremoniálu vystoupení v disciplíně duo-trio se dvěma hůlkami. Tato disciplína se zvažuje k zařazení až na Mistrovství světa.

Závěry z valné hromady IFMS přednesl ing. Doležel

• členská základna se rozšířila o Kazachstán a Maďarsko
• Chorvatsko požádalo původně znovu o konání Grand Prix, které změnilo na Mistrovstí Evropy v termínu 09.-12.6.2016
• Rusko zvažuje konání Grand Prix, termín a další náležitosti jsou v jednání
• Mistrovství světa v termínu 24.08.-28.08.2016 v Praze
Změny a doplňky pravidel
Soutěžní sestavy s náčiním baton (hůlka) jsou předvedeny v obuvi s podpatkem (za obuv se nepovažuji „piškoty“):
kadetky minimálně 0,5 cm , maximálně 3 cm
juniorky minimálně 2,0 cm , maximálně 7 cm
seniorky minimálně 3,0 cm , maximálně 7 cm
S účinností od 01.01.2016
Počty členů ve formaci mini
Pokud má zaregistrovaná mini formace plný počet 7 členů a počet se změní na 6,5,4 (např. ze zdravotních důvodů), je nutné tuto skutečnost oznámit u registrace. Pokud věk soutěžících u formací mini neodpovídá věkové kategorii, je formace zařazena do věkové kategorie podle nejstarší soutěžící (např. 6 juniorek a 1 seniorka, startují v seniorkách)
Některá upřesnění pravidel IFMS (pro optimalizaci hodnocení sestav)
5.3.1. Hodnocení práce s náčiním BAT
Rozhodující je převažující počet dokončených prvků z daného stupně (levelu)
Kadetky
Prvky I až III., levelu (výchozí známka 9,0)
3 a více prvků ze IV. levelu (vychozí známka 9,4)
1 prvek z V. levelu (výchozí známka 9,6)
2 prvky z V. levelu(výchozí známka 9,8)
3 a více prvků z V. levelu (vychozí známka 10)
Juniorky
4 a více prvků ze IV. levelu (výchozí známka 9,4)
1 prvek z V. levelu (výchozí známka 9,6)
2 prvky z V. levelu (výchozí známka 9,8)
4 a více prvků z V. levelu (výchozí známka 10)
Seniorky
4 a více prvků z V. levelu (výchozí známka 10)
5.3.2. Doporučené prvky v náčiní BAT se mění na Povinné prvky v náčiní BAT (KAD, JUN, SEN)
• nesplnění povinných prvků v náčiní BAT – srážka 0,4 – technický rozhodčí
7.3.1. Povinné prvky v náčiní pom-pom
Kadetky
• 3 prvky „floorexercise“,
• skoky a prvky flexibility
• zvedání je povoleno nízké – momentální
• vlna na skupinu 2x,
• obrázek 1x
Juniorky
• 3 prvky „floorexercise“
• 1 kombinace 2 prvků v pohybu
• pyramida (zvedačka) 1x
• vlna na skupinu 2x,
• obrázek 1x
Seniorky
• 3 prvky „floorexercise“
• kombinace 3 prvků
• pyramida (zvedačka) 2x
• vlna na skupinu 2x,
• obrázek 1x
Nesplnění povinných prvků v náčiní pom-pom – srážka 0,4 – technický rozhodčí
5.4.
Penalizuje se technickým rozhodčím
• pád náčiní -0,05
• pád soutěžící -0,4
• pád části kostýmu (lodička, apod.) – 0,05
8.2.2.
a) charakteristika
• V sestavě SHOW majorettes je povinna práce s náčiním, dle 9.3.
• Časová tolerance sestavy do 4 minut
10.2.
a) charakteristika
• Nemusí být zařazeny povinné prvky
10.3.2. Povinné prvky s náčiním MIX
Kadetky
• 3 prvky „floorexercise“
• vlna 1x, obrázek 1x, jednoduchý výhoz 1x, výměna náčiní 1x, užití 3 různých prvků V. levelu pro 2 druhy náčiní
Juniorky
• 1x kombinace 2 prvků „floorexercise“ (v pohybu)
• 1x vlna, 1x obrázek, 1x vysoký výhoz bez otočky
• 1x vysoký výhoz se spinem, výměna náčiní
• užití 4 prvků V. levelu pro 2 druhy náčiní
Seniorky
• 1x kombinace 3 prvků „floorexercise (v pohybu)
• 1x vlna, 1x obrázek, 1x zvedačka
• 1x vysoký výhoz se spinem 360 stupňů
• 1x výměna náčiní
• užití nejméně 4 prvků z V. levelu pro 2 druhy náčiní
3.Věkové kategorie
• grand seniorky – věk 27 a více let
• sloučení věkových kategorií např. kadetky + juniorky je možný u málo obsazených disciplín
Věk u malých formací
• pokud věk soutěžících u formací (sólo, duo-trio, mini) neodpovídá věkové kategorii, je formace zařazena do věkové kategorie podle nejstarší soutěžící (např. 6 juniorek a 1 seniorka, startují v seniorkách

Pro MČR v mažoretkovém sportu 2016 platí tyto doplňky pravidel:

(citovaní doplňky po odzkoušení v praxi budou po schválení zakomponované do Pravidel IFMS)
2 baton – povinné prvky
Kadetky – 2 prvky z V. levelu v levé a 2 prvky v pravé ruce
2 x výhoz jednoduchý
Juniorky- 3 prvky z V. levelu v levé a 3 prvky v pravé ruce
2x výhoz jednoduchý
1x výhoz se spinem
Seniorky- 3 prvky z V. levelu v levé a 3 prvky v pravé ruce
2x výhoz jednoduchý
2x výhoz se spinem
Grand senior baton – povinné prvky
-2x výhoz jednoduchý
-3 prvky ze IV. levelu
Povinné prvky musí provést minimálně podskupina
Grand senior pom-pom – povinné prvky
-1 vlna na skupinu
-1 obrázek z pom-pom
-1xzvedačka
-3 prvky ze IV. Levelu
Povinné prvky musí provést minimálně podskupina
5.3.2.
juniorky
první odrážka, závorka se doplňuje o „toč na obou nohách“
5.4.
b)- nezvednutí náčiní do konce sestavy , pokud nejde o pád před koncem sestavy, penalizuje se 0,1
10.3.2.
d) povinné prvky
seniorky
doplňuje se 1x výhoz bez otočky
Poslední odrážka u všech třech věkových kategorií se upravuje, že není pro dva druhy náčiní, ale pouze pro baton a „výměna náčiní se doplňuje u „obou“
14.
b) audionosiče
– hudba se pouští CD, MP3 a dále dle pokynů v Propozicích a soutěžním řádu

Sbor rozhodčích pro 2016

Bergerová Monika, Černá Hana, Mgr., Černý Martin, Mgr., Dušek Libor, Hebelková Jana, Charátová Kamila, Jančíková Martina, Jandová Eva, Jandová Petra, Mašíková Eva, Ing., Mihalíková Natálie, Novotná Hana, Pečenková kamila, MUDr., Poláková Iva, Poláková Michaela, Bc., Strachanová Michaela
Časomíra: Polák Miroslav, Duda Jiří
Novými kandidátky na rozhodčí, kteří budou již v sezóně 2016 pracovat jako rozhodčí v zácviku jsou:
• Marcela Kopková, členka Neonky Moravská Nová Ves, od r. 2001 -13 mažoretka, od r. 2010 trenérka kadetek a juniorek
• Lea Roganská, členka Lassies Brno, od r. 2005 mažoretka, od r. 2014 trenérka
• Šárka Poláková, členka Klubu mažoretek Valtice, od r. 1998 mažoretka, od r 2008 vedoucí valtických mažoretek
• Veronika Váská, Mažoretkám se věnuje již 17 let, z toho 10 let trénuje děvčata ve skupině LASSIES, kterou v roce 2005 založila.
Znovu se zařazuje do rozhodčích v zácviku Crhová Zuzana
Kandidatury na rozhodčí v zácviku můžete průběžně zasílat na e-maily: info@majoretsport.cz; majoretsport@centrum.cz
Předpoklady:
– věk 25 let
– praxe spočívající ve výkonu činností v mažoretkovém sportu nebo v činnosti, pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření (nejméně 2 roky)
– občanská a morální bezúhonnost
– znalost pravidel a propozic MČR v mažoretkovém sportu
– znalost anglického jazyka výhodou
K přihlášce přiložte:
– kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
– kopie dokladů o vzdělání v některém z oborů potřebného k hodnocení mažoretkového sportu (taneční, hudební, volnočasový, vychovatelský, pedagogický………)
– profesní životopis
– doklad (potvrzení) o průběhu praxe
– výpis z rejstříku trestů

Soutěžní řád a ústřední propozice 2016

Vývoj soutěží, podpora mezinárodního srovnávání výkonů a v neposlední řadě také rozdělení na výkonnostní třídu A a B vedou ke změně schématu soutěží. Pro sezónu 2016 se upouští od semifinálových kol, postupy budou z kvalifikace přímo do finále. Tato zásadní změna a další malé úpravy se implementují do Soutěžního řádu a ústředních propozic a po dokončení soutěžního kalendáře naleznete aktualizovaný předpis na www.majoretsport.cz v rozsahu, jak bylo předneseno na semináři.
Soutěžní sezóna 2016, kalendář soutěží – pracovní verze (důležitá je vhodnost objektů, pochodové defilé je již v kvalifikaci, je možné, že se ještě změní některá místa konání)
12.03. kvalifikace, Stochov
19.03. kvalifikace, Hradec nad Moravicí
27.03. Velikonoce, nesoutěžní se
02.04. kvalifikace, Dolní Benešov,
09.04. kvalifikace Moravská Nová Ves
10.04. kvalifikace Opava
16.04. kvalifikace Hořice
17.04. kvalifikace Moravská Nová ves
23.04. PAUZA
30.04. finále „B“ Kladno
01.05.
07.05. Grand Prix Moskva ( v řešení,bude upřesněno)
08.05.
14.05. finále „A“ (třásně, show, flag, mix), Náchod
15.05.
21.05. finále „A“ (hůlka vč. 2BAT), Karviná
22.05.
28.05. Memoriál J. Necida Hranice
V diskuzi semináře byl kritizován stav u méně obsazených disciplín. Rušit vyhlášenou disciplínu po uzávěrce by bylo pro kluby, které mají rozjetou přípravu bezohledné. Z uvedeného důvodu se přítomní shodli na průzkumu, jehož výsledkem bude nahlášení „předběžných počtů formací „ . Předběžné počty pak budou podkladem pro další organizaci soutěžního ročníku.
Předběžné počty formací nahlaste do 30.11.2015, volnou formou, na e-maily: info@majoretsport.cz; majoretsport@centrum.cz

Další setkání

Schůzka rozhodčích se bude konat ještě před startem prvního kvalifikačního kola. Pokud by byly ještě jakékoliv zásadní věci k projednání, pak bychom svolali pracovní schůzku vedoucích. V opačném případě bychom „novinky“ probrali až na brífinku před soutěžemi.

Školení a kurzy

Školení pohybové průpravy po Trutnově pokračuje 7.11.2015 v Brně, pokud by se chtěl někdo přihlásit, dvě až tři místa jsou ještě k dispozici. Současně běží kurz pro pokročilé. Další kurzy je možné sjednat podle vašeho zájmu.

Instruktor mažoretek

Informace k získání licence „Instruktor mažoretek III. třídy“, kterou poprvé v historii mažoretkového sportu můžeme oficiálně udělovat, přihlášky k udělení licence a další náležitosti budou postupně zveřejněny na www.majoretsport.cz
Všem přítomným náleží poděkování za účast, zájem, podnětné dotazy a připomínky, zkrátka, byli jste skvělí.

Galerie

Fotografie Fotografie

Zpětná vazba

Chtěli bychom vám, alespoň touto cestou, moc poděkovat za krásný den, který jsme si užili v rámci podzimního semináře v sobotu v Praze. Konečně, po pěti letech, na nás opět dýchl odkaz pana Necida, kterého jsme měli (a máme pořád) tak rádi.
Velice oceňujeme váš přístup k nám, k „mažoreťákovým bláznům“. Již dlouho jsme se nesetkali, bohužel, s názory, že např. soutěž nemůže být do noci, poněvadž děti vstávají do školy či s dalšími podporujícími zdravý rozum. Seminář byl velice věcný. Bylo moc hezké, jak byly oceněny pořadatelská města atd. Na to, jak byl program semináře obsáhlý, bylo až neuvěřitelné, jak vše „klapalo a frčelo“. Nesmíme opomenout pana moderátora, který dal semináři také patřičný šmrnc.
Je jasně vidět, že to je právě vaše organizace a hlavně Vaše osobnosti, které žijí opravdovým odkazem pana Necida. A toho si nesmírně vážíme. Jsme moc rádi, že můžeme být mezi vámi“.
Mějte se hezky, ať se vám daří.

S pozdravem František a Miroslava Konopáčovi, soubor Perličky Turnov

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru