Školení v oblasti gymnastických, tanečních, baletních prvků 2015

Školení v roce 2014 2014
Školení v roce 2016 2016


LektorkaEliška Roubalová
Studium: Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci; obor Tělesná výchova – Český jazyk a literatura
Funkce a členství: Členka a aktivní závodnice oddílu moderní gymnastiky ve Veselí nad Moravou
Odborné zaměření: Trenérství III.třídy moderní gymnastiky. Rozhodčí III.třídy moderní gymnastiky. Trenérství III.třídy plavání. Instruktor lanového centra
Pedagogická činnost: Asistent pedagoga předmětu moderní gymnastika na Fakultě tělesné kultury. Trenérka a rozhodčí oddílu moderní gymnastiky ve Veselí nad Moravou. Trenérka kroužku moderní gymnastiky v Olomouci, škola DemlovaLektorkaMagdaléna Kettnerová
Studium a praxe: 
Absolutorium na Taneční konzervatoři Praha-Dipl.um Stipendium „Ballet des Jeunes d´Europe“ ve Francii
Funkce a členství: členka moderní gymnastiky Olymp Praha angažmá Moravské divadlo Olomouc
Odborné zaměření: cvičení a semináře rytmická gymnastika, moderní gymnastika, pohybové studio
Pedagogická činnost: oddíl synchronizovaného plavání Olomouc, Pedagogická činnost na Základních uměleckých školách Olomouckého kraje, pedagog pohybové výchovy na Konzervatoři v Kroměříži, pedagog a trenér III.Třídy Moderní gymnastiky TJ Spartak Přerov


Školení je určeno vedoucím, trenérům a mažoretkám, doporučujeme vzít s sebou náčiní (hůlku, třásně) jen pro uchopení (nikoliv pro práci s náčiním), přezutí (piškoty, ponožky, naboso) a doprovodnou hudbu k předvedení ukázky části skladby na které pracujete, lektorka podle předvedených ukázek poradí v dalším nácviku.

Města a termíny

  • Olomouc 24.1.2015 – ZUŠ Žerotín, Kavaleristů 6, 772 00
  • Hradec Králové 07.02.2015 – Gymnázium J. K. Tyla, Tylovo nábřeží 682/12, 500 02
  • Trutnov 03.10.2015 – Rudolfa Frimla 816, 541 01
  • Brno 07.11.2015 – Sál je v centru, Hybešova 11, 602 00

Zpětná vazba

„Za nás bylo školení určitým přínosem. Já osobně jsem jela na školení za účelem ujistit se, zda děti vše učím správně a tento můj účel školení naprosto splnilo. Navíc rozbor choreografií mi pomohl v částech, ve kterých jsem si nebyla úplně jistá s technickou správností. Také cvičení sestavy se švihadlem bylo pro nás zajímavou novinkou, kterou se časem určitě pokusíme zavést pro zpestření tréninků. Jen bych pro příště zvážila zda nepozvat i někoho z Mažoretkového sportu, protože jsme kolikrát všichni přemýšleli, co které gymnastické prvky z pravidel znamenají a stalo se, že některé prvky se v gymnastice nazývají úplně jinak nebo jsme ani nepřišli, co by daný prvek mohl být“.

Mažoretky Petra Studénka

„Školení v Brně bylo pěkné a zajímavé. Školitelka byla zkušená a příjemná. Práce se švihadlem byla inspirativní, nevyžadovala dle mého názoru však tak dlouhý prostor. Příště by se školení mělo zaměřit více na mažoretky. Někdo žádal vysvětlení gymnastických a baletních názvů, které uvádí soutěžní pravidla. To bylo perfektní, že bylo vysvětleno, ale mohlo být pro toto téma vyčleněno více času, např. místo švihadel. Bylo by to jistě více pro nás. Za mne osobně – uvítala bych vysvětlení levlů a jejich předvedení, abychom měli správné úchopy apod. jistě řada lidí ani neví, co všechno je v levlech myšleno“.

Simona Kohoutová, Třebíč

„Seminář se mi moc líbil. Plno nových věcí jsem se dozvěděla a naučila. Ohledně gymnastiky byly rady nesmírně užitečné a přínosné. Plno gymnastických prvků jsme předtím dělaly špatně, ale po semináři doufejme, že už je děláme dobře J. Rozcvička na začátku byla hrozně super, skvěle jsme se protáhly a byly připraveny na cvičení akrobacie a baletu. Po rozcvičce jsme dělaly různé cviky do prostoru, například nůžky, čertíky, kroksunkrok, a různá vykopávání. Po cvicích do prostoru jsme skákaly přes švihadla, udělaly jsme si takovou menší sestavičku J. Pak byla přestávka na oběd. Po obědě jsme dělaly akrobacii a balet. Akrobacie byla pro mě hodně přínosná. Dělaly jsme kotouly vpřed i vzad, přemet stranou ( hvězdu), stojky a různé další věci, to jsem si moc užila J. Pak následoval balet. Názvy které paní říkala si sice nepamatuji, ale pamatuji si, co jsme se naučily J. Paní nám vysvětlovala povinné prvky co by měly být v pomponech a pak jsme se je i učily. Seminář byl moc pěkný, a jak už jsem i psala moc přínosný“.

Valerie Ulbrichová, Štětí

„Seminář V Trutovně se nám líbil, ukázal účastníkům jak správně vést tréninky od zahřátí dětí po protažení, prováděli jsme cviky u tyče i v prostoru, které určitě do svých tréninků zařadíme. Zaujala nás také sestava se švihadlem, bezvadná ke zvýšení kondice mažoretek. V závěru semináře jsme ukázali svoji sestavu a mohli se poradit ohledně chyb, kterých se v sestavě vyvarovat. Seminář tanečních, baletních a gymnastických prvků všem doporučujeme.“

Jana Hebelková


Fotografie

[dt-gallery width=“600″ rows=“1″ navigation=“true“ autoadvance=“true“ pauseonhover=“true“ urls=“https://majoretsport.cz/wp-content/uploads/Trutnov_foto.jpg | https://majoretsport.cz/wp-content/uploads/Školení-Trutnov-majoretsport.cz-1.jpeg | https://majoretsport.cz/wp-content/uploads/Školení-Trutnov-majoretsport.cz-2.jpeg | https://majoretsport.cz/wp-content/uploads/Školení-Trutnov-majoretsport.cz-3.jpeg | https://majoretsport.cz/wp-content/uploads/Školení-Trutnov-majoretsport.cz-1.jpg | https://majoretsport.cz/wp-content/uploads/Školení-Trutnov-majoretsport.cz-2.jpg“]


[dt-gallery width=“600″ rows=“1″ navigation=“true“ autoadvance=“true“ pauseonhover=“true“ urls=“https://majoretsport.cz/wp-content/uploads/Hradec-Králové_foto.jpg |https://majoretsport.cz/wp-content/uploads/Hradec-Králové-7-1.jpg | https://majoretsport.cz/wp-content/uploads/Hradec-Králové-7-2.jpg | https://majoretsport.cz/wp-content/uploads/Hradec-Králové-7-3.jpg | https://majoretsport.cz/wp-content/uploads/Hradec-Králové-7-4.jpg | https://majoretsport.cz/wp-content/uploads/Hradec-Králové-7-5.jpg | https://majoretsport.cz/wp-content/uploads/Hradec-Králové-7-6.jpg | https://majoretsport.cz/wp-content/uploads/Hradec-Králové-7-7.jpg“]


[dt-gallery width=“600″ rows=“1″ navigation=“true“ autoadvance=“true“ pauseonhover=“true“ urls=“https://majoretsport.cz/wp-content/uploads/Olomouc_foto.jpg | https://majoretsport.cz/wp-content/uploads/Olomouc_24.1-e1422361421737.jpg | https://majoretsport.cz/wp-content/uploads/2Olomouc_24.1-e1422361431660.jpg | https://majoretsport.cz/wp-content/uploads/3Olomouc_24.1-e1422361441511.jpg | https://majoretsport.cz/wp-content/uploads/4Olomouc_24.1-e1422361449821.jpg | https://majoretsport.cz/wp-content/uploads/5Olomouc_24.1-e1422361455551.jpg | https://majoretsport.cz/wp-content/uploads/6Olomouc_24.11-e1422361462406.jpg | https://majoretsport.cz/wp-content/uploads/7Olomouc_24.1-e1422361469999.jpg | https://majoretsport.cz/wp-content/uploads/8Olomouc_24.1-e1422361474650.jpg | https://majoretsport.cz/wp-content/uploads/9Olomouc_24.1-e1422361480298.jpg“]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru