Užití státních symbolů má svá pravidla

Mistrovství ČR v mažoretkovém sportu je v přeneseném slova smyslu národním mistrovstvím. Na tak velkolepé akci, kterou národní mistrovství je, používáme státní symboly, nejčastěji vlajku. V soutěžním řádu o užití státních symbolů je uvedeno následující, citace:
2) Užití státních symbolů
a) užití státních symbolů v ceremoniálech se řídí zákonem č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů, v platném znění
b) pro účastníky soutěže platí ustanovení § 7 odst. 6 citovaného zákona, že ostatní fyzické osoby a právnické osoby a organizační složky státu, mohou užít vlajku vhodným a důstojným způsobem kdykoliv
c) v případě, že soutěžící vlajku užijí, pak § 9 uvádí, že na státní vlajce nesmí být žádný text, vyobrazení, obraz, znak nebo odznak, kytice, smuteční závoj a nesmí být svazována do růžice a dále, že státní vlajka nesmí být používána v poškozeném nebo znečištěném stavu.
Protože jsem si vědomi, že užití státních symbolů má svá pravidla a specifika, požádali jsem o výklad pana Marka Mandu, člena hradní a sokolské stráže o výklad zákona a případnou choreografii při užití vlajky/praporu.
Přednáška p. Mandy byla dobře připravená a poučná. Zaujalo nás jeho motto. „Jestli chcete po ostatních, aby svítili, pak musíte zářit“
[dt-gallery width=“600″ thumbwidth=“200″ thumbheight=“200″ rows=“1″ navigation=“true“ autoadvance=“true“ pauseonhover=“true“ urls=“https://majoretsport.cz/wp-content/uploads/užití-státních-symbolů2.jpg|https://majoretsport.cz/wp-content/uploads/užití-státních-symbolů3.jpg|https://majoretsport.cz/wp-content/uploads/užití-státních-symbolů4.jpg|https://majoretsport.cz/wp-content/uploads/užití-státních-symbolů5.jpg|https://majoretsport.cz/wp-content/uploads/užití-státních-symbolů6.jpg|https://majoretsport.cz/wp-content/uploads/užití-státních-symbolů7.jpg|“]

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru