Vyhlášení nového ročníku 2015

Vážení přátelé mažoretkového sportu,
vyhlášení nového ročníku Mistrovství České republiky v mažoretkovém sportu a mažoretek, ve kterém dáváme možnost všem zájemcům o mažoretkový sport i výkonnostně slabším, je připraveno. Na celostátním summitu a odborném semináři dne 14.02.2015 v Praze bude vyhlášení 22. ročníku předmětem programu, připomínky a doplňky, které mohou z projednání vzejít, mohou být ještě do podmínek vyhlášení zapracovány.
Při sestavení organizačně stabilizovaného mistrovství ve dvou výkonnostních třídách s návazností na mezinárodní soutěže vyvstaly nové skutečnosti; posun termínů kvalifikačních kol do první poloviny března a ukončení finále do konce května, mělo za následek, že posunuté termíny nevyhovovaly řadě pořadatelských měst. Přesto vám představujeme novou podobu s ukončením finále v květnu (viz. kalendář 2015) Kalendář
Vyhledávání talentů z nepostupových soutěží „Šance talentům“ v sezóně 2015 pokračuje, zařazují se do výkonnostní třídy B a startovné nominovaných talentů v kvalifikačním kole činí 50 % z předepsaného startovného (100 Kč), tj. 50 Kč za každého startujícího.
V pravidlech, soutěžním řádu a ústředních propozicích jsou zapracovány závěry z valné hromady IFMS konané 28.08.2014 (vše nalezete v menu: MČR / Pravidla)

Výkonnostní třída „B“

Věková kategorie MINICAD (do 8 let) mění název na LITTLECAD (pro lepší orientaci a k rozlišení od miniformace ve stejné věkové kategorii)
Pro soutěžní sezónu 2015 se do „B“ zařazují sóloformace a skupiny s náčiním BAT a POM-POM:
• sóloformace a skupiny, které v MČR v mažoretkovém sportu ještě nesoutěžily vůbec nebo vynechaly předcházející ročník
• sóloformace a skupiny, které v soutěžní sezóně 2015 zůstaly v tabulce „B“
• skupiny (dříve MINICAD) věkové kategorie do 8 let LITTLECAD, skupiny jsou bez pochodového defilé
• nově se otevírající miniformace (4-7 členů) LITTLECAD
• nově se otevírající skupiny věkové kategorie nad 26 let GRANDSENIOR; mohou zde startovat i muži
• dle uvážení vedoucích se může 20 % z nejnižších umístění ve výkonnostní třídě „A“ dle výsledkových listin Náchod 2014 Náchod, Karviná 2014 Karviná; (pouze BAT a POM) přihlásit do B, přeřazení není povinné

Výkonnostní třída „A“

• nově se disciplína 2BAT otevírá pro věkové kategorie CAD, JUN

Gymnastické prvky v disciplínách BAT

• dosud byl zakotven v pravidlech zákaz zařazování gymnastických prvků v sestavách s náčiním BAT a povolen jen v závěrečné figuře
• nově se zařazení gymnastických/akrobatických prvků do sestav s náčiním BAT povoluje, hodnotit se bude provedení zařazeného prvku a vhodnost jeho zařazení do sestavy; zařazení gymnastických/akrobatických prvků do sestavy není povinné
• absence (nezařazení) gymnastických/akrobatických prvků do sestav BAT není důvodem pro nižší ohodnocení
Start chlapců
• ve skupinách BAT mohou startovat chlapci za předpokladu, že skupina má 12 a více členů, pak může být zařazena 1/6 chlapců (shodně jako ve skupinách s náčiním pom-pom)
• ve formaci sólo mohou chlapci startovat a pokud bude na MS přihlášeno alespoň 5 chlapců, pak se tato disciplína na MS 2015 otevře

Pochodové defilé

• s náčiním POM-POM pouze ve věkové kategorii SEN
• s náčiním BAT ve věkových kategoriích CAD, JUN, SEN, ve výkonnostní třídě „A“ a „B“
• předpoklad defilé pro sezónu 2015 bude se 3 otočkami (po 25 m)
• rozšíření trasy pochodového defilé na 7 m

Show majorettes

• v této disciplíně bude tolerován čas do 4 minut (bez penalizace) a tento návrh bude předložen k projednání v orgánech IFMS

Opravné starty

Opravné starty skupin a sóloformací mohou být v kvalifikaci umožněny v případě, že v disciplíně a věkové kategorii bude ve startovní listině nejméně 5 soutěžících; pak se může opravný start umožnit soutěžícím od posledního pořadí, v počtu 20-30 % z počtu startujících.

Účast v soutěži

• Mistrovství ČR v mažoretkovém sportu je otevřenou soutěží pro všechny skupiny mažoretek, cheerleaders, mix a show majorettes, nezávisle na tom, zda jsou členy jiných organizací (svazů, asociací, sdružení, spolků, sekcí, atd.)
• Skupiny a sóloformace, jejichž přihlášky byly přijaty a registrovány, se pro rok 2015 stávají registrovanými účastníky Mistrovství ČR v mažoretkovém sportu a mažoretek
• Jedna právnická či fyzická osoba (ZŠ, ZUŠ, TŠ, DDM, apod.) může přihlásit libovolný počet skupin a sóloformací. Nemůže však jít o stejné soutěžící přihlášené se stejným náčiním pod jiným jménem skupiny nebo sóloformace
• Územní princip není stanoven; soutěžící z Čech mohou startovat na Moravě a opačně, omezením může být naplnění kapacity v jednotlivých kolech, pak mají přednost dříve přihlášení
• Medailisté z MS mají právo přímého postupu do vyšších kol MČR (viz Soutěžní řád a ústřední propozice) (nalezete v menu: MČR / Pravidla)

Základní postupový klíč

• Rozhodující je počet přihlášek ve výkonnostní třídě „A“ i „B“, počet postupujících do vyšších kol bude stanoven podle počtu přihlášených v jednotlivých disciplínách a podle dosažených výkonů; při nižším počtu přihlášených mohou být postupy ze základních kol přímo do finále nebo případně může být disciplína zrušena
• Stanovení počtu postupujících procentem z celkového počtu startujících zatím nelze; takový model si vyžaduje větší pauzu mezi základními a vyššími koly (s ohledem na objednávky autobusů, plánování účasti soutěžících, apod.)
• Soutěžící výkonnostní třídy „B“, kteří ve finále předvedou vysoké výkony, budou nominováni do finále výkonnostní třídy „A“ (přestup)
• Finalisté MČR v mažoretkovém sportu a mažoretek budou nominováni do mezinárodních šampionátů. Nominace na mezinárodní soutěže nenabízíme předem, pouze na základě oficiálních výsledků z finále MČR.

Mezinárodní reprezentace ČR

• na mistrovství světa je nominována reprezentace z finále s nejvyššími výsledky
• na Grand Prix v mažoretkovém sportu je nominována reprezentace v dalším pořadí za nominacemi na MS; soutěžící, kteří na Grand Prix předvedou vysoké výkony, mohou být odtud nominovaní na mistrovství světa
• na Memoriál Jiřího Necida dostanou příležitost soutěžící s nejnižším umístěním ve výkonnostní třídě „A“ a soutěžící z výkonnostní třídy „B“; každý dobrý výkon může být důvodem k zařazení do nominace na Grand Prix v mažoretkovém sportu
• o mistrovství Evropy, dle pravidel IFMS, se ucházelo na valné hromadě Polsko, ale dosud termín ani místo konání potvrzeny nebyly
Přejeme úspěšný rok 2015

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru