Výzva „MŮJ KLUB 2021“

Vážené vedoucí a trenérky,

zažádejte si o dotaci v rámci Výzvy „MŮJ KLUB“.
Jako zastřešující organizaci, prosím, uvádějte vaši / naši federaci ČFMS: IČ 65 91 40 31. Děkujeme

Níže v příloze najdete v plném znění:
– Výzva
– Formulář pro doložení vlastnické struktury (povinný)
– Formulář plné moci pro případné zastupování
Je nutné pečlivě pročíst – prostudovat.

Žádost o dotaci v rámci Výzvy Můj klub 2021 bude zpřístupněna na webové stránce přímo v novém prostředí RS -> rejstriksportu.cz a to nejdříve ke dni zahájení příjmu žádostí dle Výzvy.

V tuto chvíli je vhodné údaje v Rejstříku sportu aktualizovat, včetně členské základny, která bude automaticky přetažena do žádosti, čímž předejdete problémům při následné kontrole. 

Upozornění:
rejstriksportu.cz spouští nové uživatelské rozhraní a upozorňují na technickou odstávku. 

„Technická odstávka Rejstříku sportu bude zahájena v pátek 9. října 2020 v 00:00 hod. a její ukončení předpokládáme ve čtvrtek 15. října 2020 ve 12:00 hod. Po ukončení technické odstávky bude Rejstřík sportu opět dostupný. Uživatelé budou pro přihlášení moci využít stávající uživatelský účet a heslo a pokračovat v zapisování údajů o sportovcích a trenérech v uživatelsky přívětivějším prostředí. Společně s převodem Rejstříku sportu do nového uživatelského rozhraní budou přeneseny veškeré doposud zapsané údaje o sportovních organizacích, sportovcích, trenérech a sportovních zařízení, všichni uživatelé budou moci navázat na předchozí zápisy v zcela totožném rozsahu, jako před technickou odstávkou.“

Po spuštění nového uživatelského rozhraní Rejstříku sportu bude vyhodnocen průběh migrace dat a v případě potřeby je Národní sportovní agentura připravena upravit lhůtu pro podávání žádostí do Výzvy Můj klub 2021.

Přejít nahoru