Informace – instruktor mažoretek

 Informace k zařazení do registru
uchazečů o instruktora mažoretek III. třídy

Místo školení: Olomouc
Ve spolupráci: Univerzita Palackého Olomouc

 

1. Jména uchazečů jsou po doručení porovnána se jmenným seznamem vedeném ve QScore. Pokud takové jméno v seznamu členů není, do registru uchazečů se nezařazuje

2. Do vyhlášeného (připravovaného) turnusu se zařazuje uchazeč, který
– v klubu vede, plánuje a vyhodnocuje přípravu mažoretek
– dosáhl věk 18 let
– splnil praxi asistenta, nejméně 3 roky
– absolvuje vyhlašovaná školení federací

3. Uchazeči, kteří v roce konání turnusu nedosáhli věk nebo uchazeči, kteří se nemohli pro časovou či jinou dispozici turnusu zúčastnit, jsou nadále v registru vedeni a žádost o zařazení znovu nepodávají 

4. Při přípravě následujícího turnusu budou včas osloveni všichni uchazeči z registru, aby potvrdili účast v daném termínu 

5. Z potvrzených účastí se vyhotoví seznam, který obdrží UP Olomouc

 6. UP Olomouc potvrdí možný počet posluchačů (kapacitu) a uchazeči obdrží informaci jak se závazně přihlásit ke studiu

7. Uchazeči se po dobu školení stávají studenty UP Olomouc

8. UP Olomouc seznámí uchazeče s organizaci a rozsahem školení

9. Rámcový program (osnova) – náplň školení instruktorů mládeže u mažoretek v rozsahu 30-40 hodin, se zaměřuje na:

A) Základní ustanovení:
– pravidla rozhodování, zápisy sestav, terminologie
– organizace a systém mažoretkového sportu
– stanovy, plánování, evidence, dokumentace
– historie

B) Všeobecnou pohybovou průpravu:
– klasická taneční technika (balet)
– akrobacie (rozvoj pohybových schopností)
– spolupráce, kolaborace, zvedací prvky, nácvik vln
– teorie a didaktika cvičení bez náčiní
– teorie a didaktika cvičení s náčiním
– kompenzační cvičení

C) Sportovní trénink:
– didaktické aspekty tréninku mládeže
– základy kondičního tréninku u dětí do 14 let
– regenerace, výživa

D) Základy hudebního vzdělání:
– hudebně pohybová výchova
– tvorba choreografie

E) Kineziologie:
– zvláštnosti pohybového aparátu 6-14 let
– základní charakteristika a funkce svalů v těle
– energetický metabolismus, základní informace o zónách bioenergetického krytí pohybu
– základy první pomoci

F) Psychologie
– ontogeneze psychiky dítěte 10-14 let
– osobnost instruktora mládeže, řešení problémových situací spojených s tréninkem
– motivace dětí k tréninku
– „drop out“ a jeho předcházení, nábory, výběry dětí

10. Zkoušky
Písemný test (terminologie, zápisy, soutěžní řád, pravidla, atd.)

Přejít nahoru