INSTRUKTOŘI MAŽORETEK

INSTRUKTOR
mažoretek
III. třídy, licence C

UP Olomouc
15.-17.11.2024

INSTRUKTOR mažoretek
II. třídy, licence B

DRŽITELÉ
LICENCE
INSTRUKTOR B, C

RADA
INSTRUKTORŮ

DATABÁZE
INSTRUKTORŮ

Sportovní trénink v osnově licencí čerpá z této publikace: VÍCE ZDE

Držitelé licence B a C si mohou objednat MIKINU/ sportovní bundu.
Cena pro instruktora činí 670 Kč (běžná cena je 1340 Kč, polovinu hradí federace).
Pište na info@majoretsport.cz

INSTRUKTOR MAŽORETEK III. TŘÍDY, licence C

 Informace k zařazení do registru
uchazečů o instruktora mažoretek III. třídy

Ve spolupráci: Univerzita Palackého Olomouc

Místo školení: Olomouc

TERMÍN: 15. – 17.11.2024

Přihlášky do registru uchazečů na instruktora III. třídy (licence C) zasílejte do 05.10.2024
Po tomto termínu obdrží uchazeči další informace a přihlašovací data přímo na UP Olomouc.

Cena školení činí 2 650 Kč včetně poplatku za vystavení osvědčení a hradí se přímo UP

 1. Jména uchazečů jsou po doručení porovnána se jmenným seznamem vedeném ve QScore. Pokud takové jméno v seznamu členů není, do registru uchazečů se nezařazuje

2. Do vyhlášeného (připravovaného) turnusu se zařazuje uchazeč, který
– v klubu vede, plánuje a vyhodnocuje přípravu mažoretek
– dosáhl věk 18 let
– splnil praxi asistenta, nejméně 3 roky
– absolvuje vyhlašovaná školení federací

3. Uchazeči, kteří v roce konání turnusu nedosáhli věk nebo uchazeči, kteří se nemohli pro časovou či jinou dispozici turnusu zúčastnit, jsou nadále v registru vedeni a žádost o zařazení znovu nepodávají 

4. Při přípravě následujícího turnusu budou včas osloveni všichni uchazeči z registru, aby potvrdili účast v daném termínu 

5. Z potvrzených účastí se vyhotoví seznam, který obdrží UP Olomouc

 6. UP Olomouc potvrdí možný počet posluchačů (kapacitu) a uchazeči obdrží informaci jak se závazně přihlásit ke studiu

7. Uchazeči se po dobu školení stávají studenty UP Olomouc

8. UP Olomouc seznámí uchazeče s organizaci a rozsahem školení

9. Rámcový program (osnova)

10. Zkoušky
Písemný test (terminologie, zápisy, soutěžní řád, pravidla, atd.)

Rámcový program (osnova):
Náplň školení instruktorů mládeže u mažoretek v rozsahu 30-40 hodin, se zaměřuje na:

A) Základní ustanovení:
– pravidla rozhodování, zápisy sestav, terminologie
– organizace a systém mažoretkového sportu
– stanovy, plánování, evidence, dokumentace
– historie

B) Všeobecnou pohybovou průpravu:
– klasická taneční technika (balet)
– akrobacie (rozvoj pohybových schopností)
– spolupráce, kolaborace, zvedací prvky, nácvik vln
– teorie a didaktika cvičení bez náčiní
– teorie a didaktika cvičení s náčiním
– kompenzační cvičení

C) Sportovní trénink:
– didaktické aspekty tréninku mládeže
– základy kondičního tréninku u dětí do 14 let
– regenerace, výživa

D) Základy hudebního vzdělání:
– hudebně pohybová výchova
– tvorba choreografie

E) Kineziologie:
– zvláštnosti pohybového aparátu 6-14 let
– základní charakteristika a funkce svalů v těle
– energetický metabolismus, základní informace o zónách bioenergetického krytí pohybu
– základy první pomoci

F) Psychologie
– ontogeneze psychiky dítěte 10-14 let
– osobnost instruktora mládeže, řešení problémových situací spojených s tréninkem
– motivace dětí k tréninku
– „drop out“ a jeho předcházení, nábory, výběry dětí

 

Žádost o zařazení do registru uchazečů
o instruktora mažoretek III. třídy (licence C)

INSTRUKTOR MAŽORETEK II. TŘÍDY, licence B

23. 10. – 5. 11. 2023 formou online výuky (3x vždy 17:30-20:00 h)
10.-12. 11. 2023 přímá výuka UP Olomouc (zahájení v pátek 16:00 h)

Obsahová úroveň a kvalita vzdělání je stanovena pro výukový plán ve výši 150 hodin (u frekventantů se středním vzděláním), resp. 200 hodin (u frekventantů se základním vzděláním).

Záměrem je zabezpečit všeobecné zvládnutí odbornosti v odvětví Všeobecná sportovní činnost, mažoretkový sport.

Dílčí nebo specifické záležitosti rozšiřující stanovené odbornosti lze shodně jako u instruktora III. třídy provádět na základě vlastních stanov organizace.

Obdobný je i rámcový program školení, liší se počtem hodin

Uchazeči o odbornost instruktora mažoretek II. třídy musí být absolventy třídy III (licence C).

Pro potřeby získání živnostenského oprávnění je však nutné obdržet doklad odborné způsobilosti od akreditovaného zařízení, resp. splňující podmínky autorizace dle zákona č. 179/2006 Sb.

Jedná se o seznam odborností v oblasti sportu, které jsou stanoveny a aktualizovány akreditační komisí MŠMT.

Proces vzdělání

Získání dokladu odborné způsobilosti je možné na základě absolvování:
a) školení u vzdělávacího zařízení akreditovaného u MŠMT se závěrečnou zkouškou.
b) závěrečné zkoušky u autorizované osoby dle zákona č. 179/2006 Sb., pokud je v seznamu odborností týkající se autorizace

Proces odbornosti instruktor mažoretek II. třídy se v případě ČFMS organizuje obdobně jak je uvedeno výše u licence C, ve spolupráci s UP Palackého v Olomouci, Katedra tělesné kultury

– – – – – – – – – – – –

 

Fakulta tělesné kultury UP v Olomouci, tř. Míru 117, AC Baluo
23. října – 5. listopadu formou online výuky
(3x vždy večer 17:30 – 20:00)
10. -12. listopadu 2023 přímá výuka v Olomouci (zahájení pátek po 16 h)

Termín přihlášení: do 1. října 2023 včetně úhrady ceny školení
Adresa pro přihlášení: https://czv-up.upol.cz/cs/registration/2904/detail/terms

Kontakt: karel.hulka@upol.cz
Cena: 3 750,- Kč včetně poplatku za vystavení osvědčení
Garant školení: Karel Hůlka (+420777 320 009)

Více na info@majoretsport.cz