INSTRUKTOR MAŽORETEK II. a III. TŘÍDY

INSTRUKTOR mažoretek III. třídy,
licence C


TERMÍN: 10. – 12.11. 2023
Bližší informace
obdrží zájemci e-mailem.
Zažádejte si o licenci.

INSTRUKTOR II. TŘÍDY,
licence B

23.10. – 05.11.2023
formou online výuky
(3x vždy 17:30-20:00 h) 

10.-12.11. 2023
přímá výuka UP Olomouc
(zahájení v pátek 16:00 h)

Instruktoři mažoretek 2018

Držitelé licence B a C si mohou
objednat mikinu / sportovní bundu.

Cena pro instruktora činí 670 Kč.

Cena je 1340 Kč,
polovinu hradí federace.

Pište na info@majoretsport.cz

PRVNÍ OSVĚDČENÍ - INSTRUKTOR MAŽORETEK III. TŘÍDY - udělena v září 2018

„První osvědčení instruktorům mažoretek jsou udělena, což je v celé historii existence mažoretek a mažoretkového sportu velkou události. Vše se odstartovalo podáním žádosti na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a po projednání byl do seznamu odborností instruktor mažoretek zapsán. 

Pak následovala řada dalších kroků, od organizace školení, vyhledávání odborných a zkušených lektorů, až po konečné předání osvědčení. Pro absolventy je vyrobena jedinečná, slušivá sportovní bunda. Snad bude dobře sloužit i propagovat mažoretkový sport.
Instruktorům přejeme hodně aktivních svěřenců, úspěchy nejen v soutěžích, elán, trpělivost a pevné zdraví.

Těšíme se na další uchazeče, protože kde je pohyb, tam jsou změny, kde jsou změny, tam to žije…“

Rada instruktorů a vedení ČFMS
Dne 14. 9. 2018

INSTRUKTOŘI MAŽORETEK III. TŘÍDY s licencí k 30. 11. 2022

ALL STARS mažoretky
TJ Sokol Turnov

Kopková Michaela
Nadějová Eva

AMA
Opava

Duda Jiří
Dudová Eva
Dudová Jana

AMETYST
Nýrsko

Jiříková Martina
Koryťáková Eva

BANIMO
Opava

Kurečková Barbora
Lelovská Monika
Ohnheiserová Nikola

BELLA JUNIOR
Chotěboř

Ondráčková Lenka

DANCE Ardent

Ptáčková Romana

DRAČICE
Bystřice

Bojková Adéla
Zíková Natálie

DDM Modřany

Pecoldová Veronika

ELITÉ
Ostrava

Močidlanová Lada
Švidrnochová Helena
Torčíková Tereza

Excelent Dolní Benešov

Krist Miroslav
Kristová Dagmar
Kristová Michaela

GINA
Brodek u Přerov

Gabová Monika
Hebelková Jana
Tkadlecová Dominika
Tkadlecová Daniela

GLORY
Praha

Vinklerová Zita Wolfram

HRABĚNKY
Kamenice

Novotná Anna
Novotná Markéta

CHARLIE
Hradec nad Moravicí

Hozová Barbora
Kociánová Silvie
Tesařová Marcela

CHEEKY CHEERKY
Hradec Králové

Brindová Aneta
Dubnova Veronika
Justová Veronika
Mlezivová Zuzana
Molnárová Adéla
Špačková Zuzana

JUVENTUS
Karviná

Holomková Natálie

LASSIES
Brno

Bobková (Váská) Veronika
Homolová Barbora
Roganská Lea
Rožcová Lucie
Zmeškalová Ema

KALA
Havířov

Dušek Nikola
Charvátová Kamila
Charvátová Lenka
Klimková Radka

KVĚTINKY
TJ Sokol Kladno

Bínová Kateřina
Matviaková Barbora
Hamouzová Martina
Tůmová Martina
Urbanová Klára
Veselá Magdaléna

LEXY
Kroměříž

Laštovicová Hana
Sedlářová Lenka

MAKRONKY
Tišnov

Rotterová Kamila

MAJORETTES
Sokol Třebíč

Pánková Lucie

MAŽORETKY
LV 2

Vavříková Lucie

BAILAR
Praha

Stříbrská Ivana

JEŠTĚRKY

Vavrečková Hana

MAŽORETKY
Ruda nad Moravou

Dubinová Pavlína
Novotná Helena

MICHELLE KARVINÁ

Poláková Ivana
Poláková Michaela
Krenželoková Lucie

MIKADO
Karviná

Adamczyková Hana
Doležalová Kateřina
Swaczynová Nikola
Trzaskaliková Nicola

MINIMA
Husinec

Kubíčková Dana
Kubíčková Zuzana

BALLERISIMO
Hlučín

Wronová Karin
Janková Klára
Poštulková Adéla

MONA
Náchod

Merenusová Anna
Vacková Aneta
Černá Adéla

NEONKY Moravská Nová Ves

Ostřížková Marcela
Barančicová Kateřina

PANTERKY
Dolní Beřkovice

Průšová Kateřina

PREZIOSSO
Sokol Blatná

Novotná Hana

SCARLET
Kutná Hora

Palečková Michaela

SEVENSPORT Příbram

Harásková Kristýna
Ibermajerová Lenka

SK PAPRSKY
Hlučín

Kremrová Tereza

SK PROVO
Brno

Jarošová Kateřina

TK ANDRIA
Ostrava

Kolébalová Šárka

TK DANCING ROSES Opava

Tyranová Jindřiška

TS AIRAI
Borek

Hollerová Denisa
Hollerová Šárka

VERSÁRIO
Hlučín

Dubinová Pavlína
Sonnková Natálie

Neaktivní instruktoři (ukončili nebo pozastavili činnost):

Berušky a Ladybirds Benešov nad Ploučnicí

Růžičková Jiřina

Daisy Ostrava

Gelnarová Denisa
Přívarová Petra
Jindrová Michaela
Schmiedová Vendula

FO

Růžička Miroslav

Kala Havířov

Fusková Magdaléna

Klub mažoretek Valtice

Loubalová Šárka
Poláková Denisa

Mažoretky Bailar Praha

Radecká Daniela

MiKaDo Karviná

Staniczková Nela

Stars Ostrava

Adamowiczová Jana
Šigutová Karin

TS mažoretky Minnie Český Těšín

Pospíšilová (Martinková) Zuzana

EvEm
TJ Fulnek

Pietrovky
Písek u J.

Sunny
Kopřivnice

DDM Stonožka
Nová Paka

 Informace k zařazení do registru
uchazečů o instruktora mažoretek III. třídy

Místo školení: Olomouc
Ve spolupráci: Univerzita Palackého Olomouc

 

1. Jména uchazečů jsou po doručení porovnána se jmenným seznamem vedeném ve QScore. Pokud takové jméno v seznamu členů není, do registru uchazečů se nezařazuje

2. Do vyhlášeného (připravovaného) turnusu se zařazuje uchazeč, který
– v klubu vede, plánuje a vyhodnocuje přípravu mažoretek
– dosáhl věk 18 let
– splnil praxi asistenta, nejméně 3 roky
– absolvuje vyhlašovaná školení federací

3. Uchazeči, kteří v roce konání turnusu nedosáhli věk nebo uchazeči, kteří se nemohli pro časovou či jinou dispozici turnusu zúčastnit, jsou nadále v registru vedeni a žádost o zařazení znovu nepodávají 

4. Při přípravě následujícího turnusu budou včas osloveni všichni uchazeči z registru, aby potvrdili účast v daném termínu 

5. Z potvrzených účastí se vyhotoví seznam, který obdrží UP Olomouc

 6. UP Olomouc potvrdí možný počet posluchačů (kapacitu) a uchazeči obdrží informaci jak se závazně přihlásit ke studiu

7. Uchazeči se po dobu školení stávají studenty UP Olomouc

8. UP Olomouc seznámí uchazeče s organizaci a rozsahem školení

9. Rámcový program (osnova) – náplň školení instruktorů mládeže u mažoretek v rozsahu 30-40 hodin, se zaměřuje na:

A) Základní ustanovení:
– pravidla rozhodování, zápisy sestav, terminologie
– organizace a systém mažoretkového sportu
– stanovy, plánování, evidence, dokumentace
– historie

B) Všeobecnou pohybovou průpravu:
– klasická taneční technika (balet)
– akrobacie (rozvoj pohybových schopností)
– spolupráce, kolaborace, zvedací prvky, nácvik vln
– teorie a didaktika cvičení bez náčiní
– teorie a didaktika cvičení s náčiním
– kompenzační cvičení

C) Sportovní trénink:
– didaktické aspekty tréninku mládeže
– základy kondičního tréninku u dětí do 14 let
– regenerace, výživa

D) Základy hudebního vzdělání:
– hudebně pohybová výchova
– tvorba choreografie

E) Kineziologie:
– zvláštnosti pohybového aparátu 6-14 let
– základní charakteristika a funkce svalů v těle
– energetický metabolismus, základní informace o zónách bioenergetického krytí pohybu
– základy první pomoci

F) Psychologie
– ontogeneze psychiky dítěte 10-14 let
– osobnost instruktora mládeže, řešení problémových situací spojených s tréninkem
– motivace dětí k tréninku
– „drop out“ a jeho předcházení, nábory, výběry dětí

10. Zkoušky
Písemný test (terminologie, zápisy, soutěžní řád, pravidla, atd.)

  Žádost o zařazení do registru uchazečů o instruktora mažoretek III.třídy (licence C)


  Odbornost instruktor II. třídy

  Obsahová úroveň a kvalita vzdělání je stanovena pro výukový plán ve výši 150 hodin (u frekventantů se středním vzděláním), resp. 200 hodin (u frekventantů se základním vzděláním).

  Záměrem je zabezpečit všeobecné zvládnutí odbornosti v odvětví Všeobecná sportovní činnost, mažoretkový sport.

  Dílčí nebo specifické záležitosti rozšiřující stanovené odbornosti lze shodně jako u instruktora III. třídy provádět na základě vlastních stanov organizace.

  Obdobný je i rámcový program školení, liší se počtem hodin

  Uchazeči o odbornost instruktora mažoretek II. třídy musí být absolventy třídy III (licence C).

  Pro potřeby získání živnostenského oprávnění je však nutné obdržet doklad odborné způsobilosti od akreditovaného zařízení, resp. splňující podmínky autorizace dle zákona č. 179/2006 Sb.

  Jedná se o seznam odborností v oblasti sportu, které jsou stanoveny a aktualizovány akreditační komisí MŠMT.

  Proces vzdělání

  Získání dokladu odborné způsobilosti je možné na základě absolvování:
  a) školení u vzdělávacího zařízení akreditovaného u MŠMT se závěrečnou zkouškou.
  b) závěrečné zkoušky u autorizované osoby dle zákona č. 179/2006 Sb., pokud je v seznamu odborností týkající se autorizace

  Proces odbornosti instruktor mažoretek II. třídy se v případě ČFMS organizuje obdobně jak je uvedeno výše u licence C, ve spolupráci s UP Palackého v Olomouci, Katedra tělesné kultury

  Více na info@majoretsport.cz

   Žádost o zařazení do registru uchazečů o instruktora mažoretek II.třídy (licence B)


   Přejít nahoru