Školení instruktorů III. třídy 2018

Školení instruktorů III. třídy se z provozně technických důvodů přesunuje na 09.11.2018 (pátek-neděle), zahájení bude v pátek ve 13:00 h.
Uchazeči, kterým původní termín nevyhovoval, se tak mohou ještě přihlásit.
Uchazeči o udělení osvědčení „Instruktor mažoretek III. třídy“, kteří absolvovali školení včetně písemné zkoušky formou testu a osvědčení ještě nemají, budou vyzváni k jeho převzetí. Poplatek za osvědčení byl stanoven paušální částkou 1 000 Kč a slouží k částečné úhradě sportovní bundy, kterou každý instruktor obdrží.
Odbornost Instruktor mažoretek III. třídy se v předešlých letech neuděloval, protože tato odbornost neexistovala ve schváleném seznamu odborností, který vydává MŠMT. Po zavedení odbornosti do seznamu byl zvolen způsob k jeho získání. Zvolená cesta se však ukázala jako zdlouhavá. Potřebná školení byla závislá na volných kapacitách lektorů, musela být mimo soutěžní sezónu a plánovala se tak, aby nekolidovala s dalšími aktivitami federace a respektovala možnosti dojezdů. Absolvování jednotlivých školení v oblasti pohybové průpravy, práce s náčiním, teorie až po napsání testu se tak protahovala a první osvědčení byla vydána téměř až za 2 roky.
Aby celý proces zmírnil časové nároky uchazečů a zároveň se urychlil, přenechali jsme realizaci odborníkům. Universita Palackého v Olomouci tak bude školit uchazeče v uceleném bloku, ve dvou víkendech (4 dny) a uchazeč si bude ihned po jeho skončení odnášet osvědčení s sebou.
Termín od pátku 9.11. do neděle 11.11.2018.
Náhradní termín se nestanovuje, další termíny budou vždy vyhlášeny podle počtu uchazečů. Minimální počet v jednom kurzu je 15 osob.
Uchazeči, kteří již podali přihlášku a jsou v registru, budou osloveni e-mailem. Noví zájemci se mohou hlásit průběžně

Zde je odkaz na přihláškuZde je odkaz na přihlášku

Dokumenty

 Leták ke školení
 Podrobný program

Města a termíny

  • Olomouc 09.-11.11.2018 – Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury | Katedra sportu
Přejít nahoru