WCH informuje – Finální podoba startovních listin

Letošní rok se stal pro sestavení startovních listin téměř rébusem. Nová aplikace na zpracování výsledků umožňuje, že kluby již nemusí pracně vyplňovat přihlášky, ale postupující ze soutěží, na kterých byl program QScore aplikován, se na startovní listiny zařazují automaticky. Některé kluby asi přehlédly informaci o tom, že si formace již nezadávají a jen mají zkontrolovat úplnost formací (již zadaných) a opravit jmenné seznamy (případy, kdy došlo k nasazení náhradníků nebo snížení počtu členů v dané formaci). Takové kluby formace zadávaly znovu, vznikla duplicita, a zmatek v průběžně sledovaných počtech pro přípravu soutěže. Nejen duplicita, ale opravy, které byly hlášeny až po uzavření přístupu do aplikace (uzávěrka 31.07.), zahlcovaly administrátory.
Kluby ze zahraničí modernější způsob přihlašování prostřednictvím aplikace nemají osvojený, většina přihlášky zasílala nejen „starým“ způsobem, ale i pozdě. Absencí přístupu do aplikace si pak nemohou provádět žádné změny či opravy.
Zařazená pohárová soutěž WMC jako „předjezdec“ skutečného mistrovství vnesla do startovních listin problém; některé formace, které byly myšleny startovat na WMC, se mylně zapsaly na startovní listiny WCH a k nápravě docházelo postupně.
Na připravovaný přímý přenos se musel program úterního dne upravit tak, aby byl zajímavý pro televizní diváky a byla přitom dodržena pravidla. Navíc se v letošním roce instalace pro přímý přenos nemohou pro časovou indispozici realizovat před soutěžním dnem, což si vyžádalo čtyřhodinovou pauzu v programu.
Slučování disciplín nebo věkových kategorií v případech nízkého počtu přihlášených formací bylo minimální, přehození na jiný den byl jen u skupiny s náčiním baton flag, ale toho se soutěžící zhostili velice vstřícně.
Administraci přihlášek je třeba vyslovit kompliment nad vyřešeným rébusem letošních startovních listin.
Tištěné startovní listiny budou k dostání v pokladně, jsou vytištěny k 15.08.2019. O posledních změnách, které kluby nahlásí, budou denně vedoucí informováni na brífinku.

Stránka soutěžeStránka soutěže

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru