XI. ECH Crikvenica, před soutěží

Jen pár dní dělí zahájení a starty na XI. European Chanpionship Majorettes Sport. Místním pořadatelem je Hrvatsko udruženje mažoret timova, Ičiči, Croatia.
ima-official-logo200x200Jedenáctým ročníkem začíná další dekáda této soutěže, předešlých deset ročníků je již historii. Kousek z ní si v krátkosti připomeneme: V prosinci 2003 se konala ustavující schůze IMA (Internationa majorettes Association), prezidentem byl zvolen Stanislaw Rewinski a byl pověřen zaregistrovat IMA v souladu s legislativou. V roce 2004 se konal I. European Championship, Opole, Polsko, pak nepřetržitě po celých šest let. Sedmý ročník se konal ve Vyškově, Česká republika, osmý v Poreči, Chorvatsko, devátý v Opole, Polsko. Desátý ročník se konal až po dvouleté pauze a to z důvodu, že IMA byla co do počtu členských států oslabena. Po konsolidaci a začlenění se do mezinárodní federace Inrernational Federation Majorettes Sport (IFMS) se sídlem v Praze, se konal desátý ročník v Kedzierzyn – Koźle v Polsku. Z oslabení IMA v Polsku vznikly další asociace, které se za IMA vydávají neprávem, využily dobrého jména IMA a 9 let tradice. Nově vzniklé organizace pořádají evropské šampionáty v mažoretkovém sportu a uvádí na diplomech, písemnostech a propagačních materiálech nepravdivá pořadová čísla soutěží a osvojují si na svých webových stránkách historii IMA se sídlem v Opole, Polsko. Platí zásada, že každá nová organizace začíná z bodu nula. Výjimka je pouze u nástupnické organizace, a to žádná z nich, mimo IFMS se sídlem v Praze, není.
Na XI. European Championship Majorettes Sport se do Crikvenice sjedou soutěžící z Běloruska, České republiky, Itálie, Polska, Slovenska, domácí z Chorvatska. Všem přejeme dobré starty, radost ze setkání, šťastnou cestu a teplé moře.
XI. European Championship Majorettes Sport pod hlavičkou IFMS, tak jako další soutěže, je založen na vysoké výkonnostní úrovni , dobré organizaci soutěží, transparentnosti – bude vysílán on-line přenosem, výsledkové listiny jsou bezprostředně zveřejněny a webových stránkách, kde jsou trvale uloženy k pohotovému vyhledání…


Oficiální stránky XI. European Chanpionship Majorettes Sport Článek 2016

Volně přeloženo ze stránek IFMS

Oficiální stránky článku Článek 2016

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru