Zpětná vazba – kvalifikační kola MČR 2020

Letošní soutěžní sezóna je netradiční, ale přece jen se soutěžící dočkali a byla odstartována čtyři kvalifikační kola, z původně plánovaných osmi.

Všechna čtyři kvalifikační kola byla bez zásadních nebo větších problémů a srážek, s různou výši výkonnostní úrovně. Srážky, na které je upozorňováno na seminářích, školeních, ale také na brífincích, se objevovaly už jen ojediněle, což zasluhuje pochvalu.

Důležitým obsahem každé sestavy je zařazení povinných prvků pro jednotlivé disciplíny (náčiní) a věkové kategorie. 

Nejčastější chyby byly při technickém provedení výhozu se spinem. Při tomto povinném prvku dochází často k nedotočení nebo k nesprávnému zdvihu nohy při otočce. 

Chyby se objevují i u výměny náčiní baton mezi všemi členy. U některých soutěžících formací tento povinný prvek nebyl zařazen vůbec nebo byl proveden na krátkou vzdálenost. To se týká formací duo-trio a mini, baton, junior a senior. Pokud je v pravidlech napsáno, že má tato výměna být provedena na vzdálenost minimálně 2 metry, musí soutěžící stát od sebe dále než tyto dva metry; počítá se letová vzdálenost hůlky.

Povinné prvky by se měly zařazovat s dostatečnou rezervou. Pokud dojde k pádu náčiní a následně měl být zařazen povinný prvek, není tento prvek v sestavě a v konečném součtu potom chybí. Za každý chybějící prvek je potom srážka 0,5 bodu od technického porotce.

U disciplíny 2baton se počítá práce s batonem v pravé a v levé ruce. Důležitý je nejen počet prvků, ale i vyváženost počtu prvků v pravé a levé ruce.  

To samé je i u disciplíny mix. I zde se klade důraz na vyváženost práce s náčiním a pohybových prvků. U této disciplíny musí všichni členové předvést práci s náčiním baton i prvky s pom-pom. To znamená, že i u malé formace trio musí také všechny členky sestavy vyměnit oba druhy náčiní.

Nejvíce srážek bylo za povinný prvek nezařazení sekvence pochodového kroku. U spousty soutěžících je tato sekvence předvedena pouze třemi pochodovými kroky a pak následovalo odskočení, dodupnutí nebo jiná návaznost. Takto provedený prvek nemůže být uznán a je to penalizováno 0,5 body od technického porotce.  

Pro jejich shrnutí uvádím:
–    chybějící nebo špatně provedená stop figura – 0,2 bodu
–    zakončení kostýmu lodičkou nebo její imitací – 0,3 bodu
–    nevhodný kostým (absence celistvé sukně) – 0,3 bodu
–    chybějící sekvence pochodového kroku – 0,5 bodu

U některých soutěžících byl zvolen příliš komplikovaný kostým nebo účes. I když se v takovém případě neuděluje technická srážka, výkon soutěžících je zpravidla tímto omezen a ve výsledku poškozen srážkou u bodových rozhodčích. 

Kostým bez podšívek, v minulém roce tolik diskutovaný, se objevil i letos; nelze posoudit, zda jde o ignorování pravidel v oblasti definice mažoretkového sportu nebo jen o opomenutí. Penalizace je škoda, vždy negativně ovlivní celkové hodnocení.

V týdnu před soutěží se diskutovalo o vysoké obuvi; některé kluby si s tímto již letos pohotově i vtipně poradily, penalizace se v žádném případě neudělovaly.

Celkové bodové hodnocení, jako sumář všech známek v jednotlivých oblastech (total), u všech formací, je zveřejněno. V kvalifikacích byli nasazeni tři rozhodčí a z udělených devíti známek se škrtá jedna nejvyšší a jedna nejnižší. Pokud si dosadíte chybějící známku, což lze odvodit nebo použít známku průměrnou, pak získáte bodové ohodnocení jednotlivých oblastí.

Provádět u malých formací analýzu soutěžní choreografie v průběhu produkce je nemožné. Základem úspěšného provedení je technická vyspělost, fyzická příprava, cit pro choreografii a samozřejmě i momentální psychický stav, někdy je nutná i trocha štěstí.

Monika Bergerová,

hlavní rozhodčí

Přejít nahoru