Aktualizace sezóny 2020

Slunce se otočilo na obratníku Raka a už zase směřuje ke Kozorohovi, a my zatím stojíme na začátku soutěžní sezóny.

Snad se druhý pokus povede ke spokojenosti všech. Zásluhou členů koordinační rady můžeme spustit přihlášky do kvalifikačních kol pro MČR, i když skromněji, než tomu bylo v březnu. Přihlašují se malé formace (sólo, duo-trio, mini) a zadávají se dle současného stavu v klubech, bez ohledu na přihlášky zadané na začátku roku.

Ani skupinám není start v letošní sezóně odepřen, ale je tomu jinak. Výjimečně se mohou přihlásit rovnou až do Prahy, přihlašování bude spuštěno po zasedání výboru IFMS.

Přes všechny komplikace je dána možnost všem zúčastnit se letošního ročníku, jehož první soutěže odstartují v září. Počet kol byl určen kvalifikovaným odhadem z počtu původních přihlášek a ze zpětné vazby klubů o jejich možnostech.

Kvalifikační kola jsou čtyři, dvě v Čechách a dvě na Moravě, a to jak pro třídu A, tak pro třídu B
· soutěž může být rozšířena o další den, na neděli 13.09. je připravena Ostrava-Poruba
· obě třídy budou startovat vždy na stejném místě
· do třídy B se s náčiním POM (třásně) mohou hlásit i dua-tria ve věkové kategorii kad, jun, sen (pokud se splní počet pěti, budou startovat ve finále, jinak budou formace sloučeny obvyklým způsobem)

Semifinálová kola ještě hledají volnou kapacitu sportovních hal, princip Čechy Morava bude zachován
· semifinále je připraveno pro obě výkonnostní třídy, pro disciplíny a věkové kategorie s vyšším počtem formací
· soutěžit budou rovněž obě třídy ve stejný den na stejném místě
· pro semifinále jsou rozhodující počty v jednotlivých disciplínách a věkových kategoriích, případně výkonnostní úroveň

Finálová kola také zachovávají model Čechy Morava:
· upustilo se od samostatného finále třídy B, finalisté budou startovat dle druhu náčiní ve stejných dnech jako třída A
· Radotín (Praha) pro všechna náčiní mimo bat, tzn. pom, mix, flag, show
· Hradec nad Moravicí pro bat a 2bat

Memoriál Jiřího Necida
· soutěž je zařazena do Stochova
· přihlásit se mohou formace, které v ČFMS běžně nestartují, chtějí předvést svoji úroveň a nebojí se konkurence
· do soutěže se mohou hlásit i skupiny, dle uvážení klubu
· nejlepší malé formace mohou ještě získat postup až do Prahy

Přihlašování —> QScore

Registrační poplatky slouží k celoroční činnosti organizace, mandatorní výdaje zatěžují rozpočet v průběhu celého roku bez ohledu na počet nebo velikost soutěží a jiných aktivit vyhlašovaných nebo pořádaných v daném roce. Pravidla připouští uhrazené registrace nevracet, jsou však ojedinělé dotazy, na případné „přeplatky“. Vyčkejme, stejně jako dosud, kdy se rozhodovalo o znovu otevření soutěže. Ze skutečného stavu se pak mohou udělat další kroky, jednou z možností je i vystavení voucherů a jejich kompenzace v příštím roce. Ukvapenými kroky by se mohla organizace přivést do platební neschopnosti, což pak může ovlivnit její důvěryhodnost do příštích let.

Do soutěžního řádu se připravuje aktualizace výše registračních poplatků od příštího roku 2021, kdy by se mohl změnit princip ročních registrací (po letošní zkušenosti) na paušální částku, kde by byla zachována rovnost dle klubů, případně v odstupňovaných výších, bez ohledu na to, kolik formací bude z daného klubu startovat.

K obnovené sezóně přejeme všem odhodlání, radost z pohybu, nové zážitky a sportovní úspěchy

Marta Pavelková

Přejít nahoru