ČFMS - ČESKÁ FEDERACE MAŽORETKOVÉHO SPORTU, z.s.

Organizuje činnost v mažoretkovém sportu na území ČR.
Hájí zájmy sdružených členů a zodpovídá za státní reprezentaci ČR. Hlavním obsahem činnosti federace je sportovní a tělovýchovný proces.
Klade si za cíl harmonický rozvoj tělesné i psychické kondice dětí a mládeže, upevňování zdraví a dosahování sportovních výkonů. Číst dále…

LOGA
SOUTĚŽÍ

OCHRANNÉ
ZNÁMKY

PRAVIDLA PROPOZICE

PŘIHLAŠOVÁNÍ QSCORE

HISTORIE
MČR a ČFMS

MAŽORETKY
V MÉDIÍCH

NAPSALI
O NÁS

TÝMY
ČLENOVÉ

CELOSTÁTNÍ VÝSLEDKY

SBÍRKA
MEDAILÍ

ANTIdoping směrnice

SÍŇ
SLÁVY

RADA ROZHODČÍCH

RADA INSTRUKTORŮ

RADA POŘADATELŮ

SUMMIT
VEDOUCÍCH

SEMINÁŘE
ŠKOLENÍ

LICENCE INSTRUKTOŘI

HOOORAY, MAJORETTE

STANOVY

ROČENKY

PARTNEŘI

KONTAKTY

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY
V MAŽORETKOVÉM SPORTU®
MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MAŽORETEK®

Mažoretky se od „pochodování na dechovku“ vyvinuly ve skutečný sport, který čerpá z oblasti tance, baletu, gymnastiky i akrobacie. Provedení prvků je ztíženo o práci s náčiním: hůlka – třásně – prapory – mace – kombinace náčiní.

Úroveň mažoretkového sportu v ČR je na výši, což potvrzují úspěchy českých týmů na mezinárodních soutěžích.

ČFMS (původně o.s. založené r. 1996) ve svém sportovním odvětví působí v ČR jako jediná organizace podle jednotných pravidel a má jednotné řízení. Dala vzniknout mažoretkovému sportu již v roce 2001.

Vyvíjí mažoretkový sport, sestavila pravidla a předpisy, vzdělává instruktory a rozhodčí. Má vlastní aplikaci QScore pro evidenci členů, soutěží a zpracování výsledků. Federace je vyhlašovatelem a hlavním garantem celostátních soutěží skupin a malých formací.

Mistrovství ČR v mažoretkovém sportu, výkonnostní třída A, ochranná známka (r. 2013) č. 334426.
Nominace soutěžících do mezinárodních soutěží:
European Championship Majorettes Sport (Mistrovství Evropy)
World Championship Majorettes Sport (Mistrovství světa)

Mistrovství ČR mažoretek, výkonnostní třída B, ochranná známka (r. 2014) č. 341404
Nominace: European Majorettes Cup | World Majorettes Cup

Mistrovství ČR v mažoretkovém sportu a mažoretek je největší soutěží nejen v Evropě, ale i na světě. Kvalifikuje se v ní minimálně 2 500 soutěžících, koná se minimálně v 11 městech ČR a trvá více jak 14 dnů. Otevřené soutěže s možným postupem na vyšší soutěže: Memoriál Jiřího Necida, Grand Prix Majorettes Sport, Back Together.

Hlavní atributy mažoretkového sportu:
 typický taneční kostým (včetně ukončení kostýmu lodičkou nebo čelenkou na hlavě) a obuv, 
– disciplíny dle náčiní: hůlka, třásně, prapor, kombinace náčiní dále mace, rekvizita,
– stanovená čas a počet členů ve formacích,
– věkové kategorie (rozhodující je rok narození),
– soutěžní řád, ústřední propozice, vnitřní předpisy,
– soutěžní pravidla s definovanými povinnými prvky, 
– schéma soutěží a postupový klíč,
– shodné podmínky pro soutěžící,
– bonusy a srážky (srážkový systém) v hodnocení
– rychlé a přesné zpracování výsledků

ČFMS organizuje školení pro instruktory, vedoucí a mažoretky v oblasti pohybové průpravy, práce s náčiním, osvojování pravidel a způsobu hodnocení. Lektoři jsou z FTK a absolventi taneční konzervatoře. Pravidla prezentuje hlavní rozhodčí nebo její zástupci. MŠMT schválilo odbornost instruktora mažoretek. Univerzita Palackého Olomouc zařadila vzdělávání “instruktor III. třídy” do CŽV. V přípravě je kurz “instruktory II. třídy”.

Federace podala žádost o členství ČOV. Zatím nesplňuje všechny podmínky (mažoretkový sport ve čtyřech světadílech).

Přijala pravidla v boji proti dopingu. R. 2019 se připojila k Antidopingové chartě.

Informace o činnosti ČFMS, záznamy z živého vysílání, startovní listiny, výsledkové listiny, fotodokumentace, příspěvky, články, sdělení, pravidla aj. zveřejňuje na majoretsport.cz

Pravidelné vydávání ročenek.

ČT SPORT zařadila mažoretkový sport do sportů estetických a vysílá sestřih a přímé přenosy jak z národního mistrovství, tak z mezinárodní soutěže MS.

 

Federace je členem mezinárodní organizace International Federation Majorettes Sport (IFMS), IČO: 014 32 991, nestátní neziskové organizace se sídlem v Praze, která je zapsána v rejstříku mezinárodních organizací INGOS a má povolení vyvíjet činnost na území ČR.

IFMS je jedinou oficiální střešní organizaci mažoretkového sportu, sdružuje fyzické a právnické osoby, jejichž posláním je další rozvoj mažoretkového sportu a vytváří platformu ke vzájemné spolupráci.

ČFMS spolupracuje se Svazem mažoretek a twirlingu – NBTA. BACK TOGETHER je společná soutěž dvou silných, ale v zaměření rozdílných organizací na území České republiky.

Mažoretkový sport je sportem novým hledající místo mezi „stoletými sporty“. Nepředstavuje sportovní odvětví shodné nebo obdobné, které je již v ČUS zastoupeno národním sportovním svazem nebo federací.

Členská základna ČFMS k 31. 12. 2019: 2588 členů | 108 klubů | 13 krajů

Některé kluby federace jsou samostatnými členy ČUS, např. MONA Náchod, IČO: 265 95 451

Přejít nahoru