Návod na aktualizaci seznamu členů najdete zde -> QScore-přihlašování

ČFMS se řídí soutěžními pravidly IFMS – International Federation Majorettes Sport.

Z aktualizace pravidel
Mažoretkový sport je spot živý, reaguje na pohybové a hudební cítění mladé generace, a tak se neustále vyvíjí a přizpůsobuje moderním trendům. Z tohoto důvodu jsou pravidla každoročně po ukončené sezóně aktualizována a přizpůsobována modernímu vývoji. Cílem každého zásahu do pravidel je jejich zkvalitnění, modernizace a lepší srozumitelnost jak pro instruktory, tak jejich asistenty a samotné závodnice.

Případné dotazy podávejte prostřednictvím DOTAZOVNY, anonymními dotazy se nezabýváme.

 

CELOREPUBLIKOVÝ
SEMINÁŘ VEDOUCÍCH

Poznatky z právě ukončené sezóny, stejně jako příprava na další sezónu
Přejít nahoru