VÍTEJTE V ČFMS,

tento PRŮVODCE vám pomůže, následujte jej...

Abyste se mohli zúčastnit jakéhokoliv kola MČR, nepostupové soutěže jako je Bělotínský pohár nebo mezinárodní soutěže (MJN, GP, ME, MS), je potřeba se zaregistrovat v naší aplikaci QSCORE.

Registrační roční poplatek vám umožňuje zúčastnit se postupových i nepostupových soutěží
konané pod hlavičkou ČFMS i IFMS, a také se zúčastnit odborných školení a seminářů (za výhodnější cenu),
které pro vás organizujeme.

QSCORE

Registrace a přihlašování soutěžících, bez přihlášení přes tuto aplikaci (včetně zapsání na startovní listinu a zaplacení poplatků) nelze soutěžit – získáte jedinečný přihlašovací kód.

Výstupní seznam přikládaný k faktuře s registračními poplatky.

Přehledná kontrola věku soutěžících.

Zaregistrovaná přihláška v aplikaci QScore je platná a závazná pro postup do všech kol

Zaregistrovaná soupiska (jména, ročník a počet) v aplikaci QScore je platná a závazná ve všech kolech, nesmí se měnit od ukončení kvalifikačních kol až po finále a vyšší soutěže, pouze se může snížit počet startujících nebo nasadit náhradníka, limit jsou dva náhradníci u skupin a jeden u malých formací. 

Nahrání soutěžní doprovodné hudby. Správnost nahrávky si může zkontrolovat každý přihlašovatel sám.

Zpracovávání výsledků na soutěžích

Pouze vedoucí či pověřený zástupce uvedený v aplikaci QScore může podávat protesty vedoucímu soutěže spolu s finanční částkou 500 Kč

1 Krok: Zaregistrovat se: http://qscore.cz/registration
2 Krok: Počkat na aktivaci (účty aktivujeme každý den večer), o aktivaci vás budeme informovat mailem
3 Krok: Po aktivaci se přihlásit do systému s oprávněním editovat svůj klub
4 Krok: Vybrat SOUTĚŽ a přihlásit se

Důležité pro správnou evidenci klubů
Údaje slouží k rozlišování klubů samotných, dále pro správné vyhotovení faktur a předpisů, ke kontaktování trenérů a k zasílání budoucích korespondencí.

Jak a proč editovat své členy v databázi?
Vše můžeme shrnout do čtyřech oblastí, které jsou níže rozepsány:

Archivace
Tato funkce slouží pro správu člena, který již není v mažoretkovém sportu aktivní, ale tvoří
historii. Archivní člen se vám nebude zobrazovat v seznamu členů, např. při zadávání přihlášek

Hostování
Slouží k tomu, abyste po dohodě s jiným klubem mohli přihlásit jeho člena bez přestupu.
Tato funkce slouží k přechodnému hostování na dobu určitou! V přihláškách jsou hostující členové
zvýraznění zelenou barvou.

Přestupy
Jakmile se jedná o přestup trvalý, tj. do jiného klubu, tak se je nutné řídit pokyny pro přestupy
(viz výše) a dále korespondovat na mail: qscore@majoretsport.cz
ZMĚNU KLUBU MŮŽE PROVÁDĚT POUZE ADMINISTRÁTOR, NIKDY NEZAKLÁDEJTE JIŽ
EXISTUJÍCÍ JMÉNO DO DATABÁZE, VZNIKLA BY TAK DUPLICITA!!!!
Pokud pak nově-duplicitně zadané jméno figuruje na startovních či výsledkových listinách, musí
duplicitu odstranit pouze programátor, je to pracné a zbytečné.

 

Oprava data narození je JEDNODUCHÁ.
Panel vlevo:
– PŘEHLEDY klik
– ČLENOVÉ KLUBŮ klik
– v horní liště klik na TISK: ZADÁTE stát Czech Republic, název svého klubu a stav aktivní – dáte TISK a SEZNAM si vytisknete či stáhnete do PC.
– Pak si najedete jména s chybnými daty a ty opravíte.

Rychlejší je:
– VYHLEDAT zadat jméno do políčka nad seznamem
– OZNAČIT klik
– EDITOVAT klik
– ULOŽIT klik a pokračovat na další…

Mohou se pouhým kliknutím přeřadit do ARCHIVU (stav člena).
Do archivu se přeřadí kliknutím i jména s pravopisnou chybou. 

Nic nemazat, jen dávat do archivu!
POZOR na PŘESTUPY, zde se jedná o změnu klubu, přestupy se hlásí na Přestupním lístku na
e-mail: qscore@majoretsport.cz

Pokud s přestupem souhlasí oba dotčené kluby a zároveň jsou splněny a vyřízeny všechny další
přestupové náležitosti včetně uhrazení poplatku za přestup, provede se změna klubové příslušnosti.

Přestupy ohlašuje mateřský (původní klub) poté, co přestupující splnil své závazky k němu, viz ustanovení o přestupech, výše).

Na FAKTURAČNÍ ÚDAJE se lze dostat stejně (zadávejte pouze adresu, název klubu si program přiřadí, jinak bude na faktuře v adrese uveden 2x název klubu:
– PŘEHLEDY klik
– KLUBY klik
– pomocí řádku nad seznamem nebo odrolováním najít svůj klub
– EDITOVAT klik
– opravit, doplnit a ULOŽIT

Pokud je KLUB PASIVNÍ, NEMAZAT, přeřadit kliknutím do Archiv.

Mateřský klub po vyplnění zašle přestupní lístek (stačí elektronicky) na e-mail: qscore@majoretsport.cz 

Doprovodnou hudbu lze připojit ve dvou fázích (je na každém, kterou fázi si vybere).
– ve fázi zadávání přihlášek se zároveň připojí hudba
– v procesu startovních listin (zde pozor na konečnou uzávěrku soutěže, min. 7 dnů před závodem)

Po uzavření přihlášek již hudbu nelze připojit, a to ani později nebo před soutěži.
Zvukař dostane k produkci hudbu s dostatečným předstihem.
Pouze formát. mp3

DŮLEŽITÉ

VYŇATEK Z PROPOZIC
Registrační poplatek:
– 3.000 Kč/rok je paušální částka za klub
– 200 Kč/rok 
za každého aktivního (soutěžícího) člena klubu včetně vedoucích, instruktorů, asistentů; nesoutěžící člen (zařazen ve QScore do „Archivu“) registrační poplatek nehradí
– hradí se na základě vystavené faktury před zahájením MČR (únor/březen) na účet, výjimečně v hotovosti, s dodržením termínu splatnosti a s uvedením správného variabilního symbolu
– seznam členů je vhodné aktualizovat k 31.12. předešlého roku, je přílohou předpisu (faktury) a přebírá se z aplikace QScore
– uhrazený registrační poplatek je nevratný

Startovné (účastnický poplatek na pohárové nebo postupové soutěži – MČR):
– účastníci soutěže jsou členové klubů zařazeni do skupin, malých formací a osoby povinné (vedoucí, asistenti, instruktoři), přihlášeni v systému QScore
– soutěžící musí být doprovázeni vedoucím nebo instruktorem mažoretek s licencí nebo pověřenou dospělou osobou, kteří jsou odpovědní za chování zaregistrovaného soutěžního
– poplatek (startovné) se hradí místnímu pořadateli v každém soutěžním kole, na základě vystavené faktury na účet nebo v hotovosti. Způsob platby a storno podmínky se uvádí v místních propozicích k dané soutěži:
a) formace sólo, duo-trio 500 Kč
b) formace mini 1000 Kč
c) skupina 1 500 Kč
– hradí i soutěžící, kteří se nemohli daného kola zúčastnit (např. karanténa, pandemie) a případně žádají o udělení zelené (volné) karty
– v ceně startovného je volný vstup pro závodnice (dle startovní listiny) a povinný doprovod, který uhradil registrační poplatek (1 doprovod na každých 10 závodnic; u little kadetek a kadetek 2 osoby na každých 10 závodnic)
– startovné nehradí nesoutěžní členové klubů (ve QScore jsou vedeni v „Archivu“) a členové pořadatelského štábu (rozhodčí, hlasatelé, předsednictvo, ozvučení…)
– účastníky soutěže nejsou rodiče (pokud za ně není uhrazen registrační poplatek), diváci, novináři, fotografové…

Postupový klíč
Zaregistrovaná přihláška v aplikaci QScore je platná a závazná pro postup do všech kol:
a) soutěžícím, kteří postupují z kvalifikace do semifinále, finále, ME a MS nebo na EMC a WMC, se zapisují jména ze zaregistrované přihlášky (musí jít vždy o stejné soutěžící), nikoliv o disciplínu
b) v dalším postupovém kole se nesmí měnit základní jmenné složení, limit u skupin jsou dva náhradníci, u mini formace jeden náhradník
c) dále není povoleno: změnit duo na sólo, změnit trio na mini, změnit mini na duo-trio, doplnit dvojici na trojici 

Další důležité info najdete v soutěžním řádu, propozicích a pravidlech.

KALENDÁŘ AKCÍ

Sledujte, co se chystá… nejen na stránkách ČFMS, ale také na IFMS.

MČR v mažoretkovém sportu ® 
MČR mažoretek ®
Bělotínský pohár
Memoriál Jiřího Necida
BackTogenther
SUMMIT vedoucích
Školení a semináře

Mistrovství Evropy
Mistrovství Světa
GrandPrix
Summit členských států

VZDĚLÁVÁNÍ - SEMINÁŘE A ŠKOLENÍ

Využijte školení pro začátečníky i pokročilé.
Staňte se kvalifikovaným Instruktorem mažoretek.

AKTUALITY A DOTAZY

Abyste nepřišli o důležité informace, odebírejte náš Newsletter.
Pokud se potřebujete na cokoliv doptat, napište do Dotazovny 

HYMNA MAŽORETEK - "HOOORAY, MAJORETTES"

Zazpívejme a zatancujme si na soutěžích společně jedinečnou mažoretkovou hymnu „HOOORAY, MAJORETTES“
Přejít nahoru