QSCORE – přihlašování

K čemu slouží aplikace QScore?

– Registrace a přihlašování soutěžících, bez přihlášení přes tuto aplikaci (včetně zapsání na startovní listinu a zaplacení poplatků) nelze soutěžit – získáte jedinečný přihlašovací kód.

– Výstupní seznam přikládaný k faktuře s registračními poplatky

– Přehledná kontrola věku soutěžících

Zaregistrovaná přihláška v aplikaci QScore je platná a závazná pro postup do všech kol

Zaregistrovaná soupiska (jména, ročník a počet) v aplikaci QScore je platná a závazná ve všech kolech, nesmí se měnit od ukončení kvalifikačních kol až po finále a vyšší soutěže, pouze se může snížit počet startujících nebo nasadit náhradníka, limit jsou dva náhradníci u skupin a jeden u malých formací. 

– Nahrání soutěžní doprovodné hudby. Správnost nahrávky si může zkontrolovat každý přihlašovatel sám.

– Zpracovávání výsledků na soutěžích

Pouze vedoucí či pověřený zástupce uvedený v aplikaci QScore může podávat protesty vedoucímu soutěže spolu s finanční částkou 500 Kč

Jsem nováček a chci se přihlásit na MČR, Bělotínský pohár, Novopacký pohár, MJN nebo BackTogether či MS, ME apod. 

Jak na to???

1 Krok: Zaregistrovat se: http://qscore.cz/registration
2 Krok: Počkat na aktivaci (účty aktivujeme každý den večer), o aktivaci vás budeme informovat mailem
3 Krok: Po aktivaci se přihlásit do systému s oprávněním editovat svůj klub
4 Krok: Vybrat SOUTĚŽ a přihlásit se

DŮLEŽITÉ!!! Pro všechny přihlášené:

Pro správnou evidenci klubů je zapotřebí editovat klubové údaje.

Údaje slouží k rozlišování klubů samotných, dále pro správné vyhotovení faktur a předpisů, ke kontaktování trenérů a k zasílání budoucích korespondencí.

Jak a proč editovat své členy v databázi?
Vše můžeme shrnout do čtyřech oblastí, které jsou níže rozepsány:

1. Přidávání

2. Archivace

Tato funkce slouží pro správu člena, který již není v mažoretkovém sportu aktivní, ale tvoří
historii. Archivní člen se vám nebude zobrazovat v seznamu členů, např. při zadávání přihlášek

3. Hostování

Slouží k tomu, abyste po dohodě s jiným klubem mohli přihlásit jeho člena bez přestupu.
Tato funkce slouží k přechodnému hostování na dobu určitou! V přihláškách jsou hostující členové
zvýraznění zelenou barvou.

4. Přestupy

Jakmile se jedná o přestup trvalý, tj. do jiného klubu, tak se je nutné řídit pokyny pro přestupy
(viz výše) a dále korespondovat na mail: qscore@majoretsport.cz
ZMĚNU KLUBU MŮŽE PROVÁDĚT POUZE ADMINISTRÁTOR, NIKDY NEZAKLÁDEJTE JIŽ
EXISTUJÍCÍ JMÉNO DO DATABÁZE, VZNIKLA BY TAK DUPLICITA!!!!
Pokud pak nově-duplicitně zadané jméno figuruje na startovních či výsledkových listinách, musí
duplicitu odstranit pouze programátor, je to pracné a zbytečné.

Doprovodná hudba

Doprovodná hudba lze připojit ve dvou fázích (je na každém, kterou fázi si vybere).
– ve fázi zadávání přihlášek se zároveň připojí hudba
– v procesu startovních listin (zde pozor na konečnou uzávěrku soutěže, min. 7 dnů před závodem)

Po uzavření přihlášek již hudbu nelze připojit, a to ani později nebo před soutěži.
Zvukař dostane k produkci hudbu s dostatečným předstihem.
Pouze formát. mp3

Oprava dat narození

OPRAVA DATA narození v aplikaci QScore je JEDNODUCHÁ.
Panel vlevo:
– PŘEHLEDY klik
– ČLENOVÉ KLUBŮ klik
– v horní liště klik na TISK: ZADÁTE stát Czech Republic, název svého klubu a stav aktivní – dáte TISK a SEZNAM si vytisknete či stáhnete do PC.

Pak si najedete jména s chybnými daty a ty opravíte.

Rychlejší je:
– VYHLEDAT zadat jméno do políčka nad seznamem
– OZNAČIT klik
– EDITOVAT klik
– ULOŽIT klik a pokračovat na další…

Neaktivní členové

NEAKTIVNÍ ČLENOVÉ se mohou pouhým kliknutím přeřadit do ARCHIVU (stav člena).
Do archivu se přeřadí kliknutím i jména s pravopisnou chybou. 

Nic nemazat, jen dávat do archivu!
POZOR na PŘESTUPY, zde se jedná o změnu klubu, přestupy se hlásí na Přestupním lístku na
e-mail: qscore@majoretsport.cz

Přestupy

Pokud s přestupem souhlasí oba dotčené kluby a zároveň jsou splněny a vyřízeny všechny další
přestupové náležitosti včetně uhrazení poplatku za přestup, provede se změna klubové příslušnosti.

Přestupy ohlašuje mateřský (původní klub) poté, co přestupující splnil své závazky k němu, viz ustanovení o přestupech, výše).

Na FAKTURAČNÍ ÚDAJE se lze dostat stejně (zadávejte pouze adresu, název klubu si program přiřadí, jinak bude na faktuře v adrese uveden 2x název klubu:
– PŘEHLEDY klik
– KLUBY klik
– pomocí řádku nad seznamem nebo odrolováním najít svůj klub
– EDITOVAT klik
– opravit, doplnit a ULOŽIT

Pokud je KLUB PASIVNÍ, NEMAZAT, přeřadit kliknutím do Archiv.

Mateřský klub po vyplnění zašle přestupní lístek (stačí elektronicky) na e-mail: qscore@majoretsport.cz 

Bc. David Serafin

SPRÁVCE APLIKACE QSCORE

qscore@majoretsport.cz
sports.technical@ifms-majorettes.com

Ing. Hana Novotná

ADMINISTRÁTOR STARTOVNÍCH LISTIN

qscore@majoretsport.cz

Ing. Marta Budinová

KOMISAŘ PRO ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ

qscore@majoretsport.cz
registry@ifms-majorettes.com

Přejít nahoru