MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY
V MAŽORETKOVÉM SPORTU®
MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MAŽORETEK®

PRAVIDLA PROPOZICE

PŘIHLAŠOVÁNÍ QSCORE

"IMPULS" pro nováčky

ZMĚNOVÝ FORMULÁŘ

OCHRANNÉ ZNÁMKY

CELOSTÁTNÍ
VÝSLEDKY

SBÍRKA
MEDAILÍ

HYMNA
HOOORAY

RADA ROZHODČÍCH

RADA POŘADATELŮ

RADA INSTRUKTORŮ

HISTORIE
MČR a ČFMS

Mažoretky se od „pochodování na dechovku“ vyvinuly ve skutečný sport, který čerpá z oblasti tance, baletu, gymnastiky i akrobacie. Provedení prvků je ztíženo o práci s náčiním: hůlka – třásně – prapory – mace – kombinace náčiní.

Úroveň mažoretkového sportu v ČR je na výši, což potvrzují úspěchy českých týmů na mezinárodních soutěžích.

ČFMS (původně o.s. založené r. 1996) ve svém sportovním odvětví působí v ČR jako jediná organizace podle jednotných pravidel a má jednotné řízení. Dala vzniknout mažoretkovému sportu již v roce 2001.

Vyvíjí mažoretkový sport, sestavila pravidla a předpisy, vzdělává instruktory a rozhodčí. Má vlastní aplikaci QScore pro evidenci členů, soutěží a zpracování výsledků. Federace je vyhlašovatelem a hlavním garantem celostátních soutěží skupin a malých formací.

Mistrovství ČR v mažoretkovém sportu, výkonnostní třída A, ochranná známka (r. 2013) č. 334426.
Nominace soutěžících do mezinárodních soutěží:
European Championship Majorettes Sport (Mistrovství Evropy)
World Championship Majorettes Sport (Mistrovství světa)

Mistrovství ČR mažoretek, výkonnostní třída B, ochranná známka (r. 2014) č. 341404
Nominace: European Majorettes Cup | World Majorettes Cup

Mistrovství ČR v mažoretkovém sportu a mažoretek je největší soutěží nejen v Evropě, ale i na světě. Kvalifikuje se v ní minimálně 2 500 soutěžících, koná se minimálně v 11 městech ČR a trvá více jak 14 dnů. Otevřené soutěže s možným postupem na vyšší soutěže: Memoriál Jiřího Necida, Grand Prix Majorettes Sport, Back Together.

Hlavní atributy mažoretkového sportu:
 typický taneční kostým (včetně ukončení kostýmu lodičkou nebo čelenkou na hlavě) a obuv, 
– disciplíny dle náčiní: hůlka, třásně, prapor, kombinace náčiní dále mace, rekvizita,
– stanovená čas a počet členů ve formacích,
– věkové kategorie (rozhodující je rok narození),
– soutěžní řád, ústřední propozice, vnitřní předpisy,
– soutěžní pravidla s definovanými povinnými prvky, 
– schéma soutěží a postupový klíč,
– shodné podmínky pro soutěžící,
– bonusy a srážky (srážkový systém) v hodnocení
– rychlé a přesné zpracování výsledků

ČFMS organizuje školení pro instruktory, vedoucí a mažoretky v oblasti pohybové průpravy, práce s náčiním, osvojování pravidel a způsobu hodnocení. Lektoři jsou z FTK a absolventi taneční konzervatoře. Pravidla prezentuje hlavní rozhodčí nebo její zástupci. MŠMT schválilo odbornost instruktora mažoretek. Univerzita Palackého Olomouc zařadila vzdělávání “instruktor III. třídy” do CŽV. V přípravě je kurz “instruktory II. třídy”.

Federace podala žádost o členství ČOV. Zatím nesplňuje všechny podmínky (mažoretkový sport ve čtyřech světadílech).

Přijala pravidla v boji proti dopingu. R. 2019 se připojila k Antidopingové chartě.

Informace o činnosti ČFMS, záznamy z živého vysílání, startovní listiny, výsledkové listiny, fotodokumentace, příspěvky, články, sdělení, pravidla aj. zveřejňuje na majoretsport.cz

Pravidelné vydávání ročenek.

ČT SPORT zařadila mažoretkový sport do sportů estetických a vysílá sestřih a přímé přenosy jak z národního mistrovství, tak z mezinárodní soutěže MS.

 

Federace je členem mezinárodní organizace International Federation Majorettes Sport (IFMS), IČO: 014 32 991, nestátní neziskové organizace se sídlem v Praze, která je zapsána v rejstříku mezinárodních organizací INGOS a má povolení vyvíjet činnost na území ČR.

IFMS je jedinou oficiální střešní organizaci mažoretkového sportu, sdružuje fyzické a právnické osoby, jejichž posláním je další rozvoj mažoretkového sportu a vytváří platformu ke vzájemné spolupráci.

ČFMS spolupracuje se Svazem mažoretek a twirlingu – NBTA. BACK TOGETHER je společná soutěž dvou silných, ale v zaměření rozdílných organizací na území České republiky.

Mažoretkový sport je sportem novým hledající místo mezi „stoletými sporty“. Nepředstavuje sportovní odvětví shodné nebo obdobné, které je již v ČUS zastoupeno národním sportovním svazem nebo federací.

Členská základna ČFMS k 31. 12. 2019: 2588 členů | 108 klubů | 13 krajů

Některé kluby federace jsou samostatnými členy ČUS, např. MONA Náchod, IČO: 265 95 451

Přejít nahoru