SBOR ROZHODČÍCH

pro hodnocení MČR v mažoretkovém sportu a pohárové soutěže pořádané a vyhlašované ČFMS

POZVÁNKA do sboru rozhodčích

Zájemce o pozici rozhodčího vítáme a proškolíme.

Kvalifikační předpoklady rozhodčích pro jejich zařazení do přísedících rozhodčích (rozhodčí v zácviku):
– doporučený věk 25 let
– praxe spočívající ve výkonu činností v mažoretkovém sportu nebo v činnosti, pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření (nejméně 3 roky)
– občanská a morální bezúhonnost
– znalost pravidel a propozic MČR v mažoretkovém sportu
– licence C (instruktor mažoretek III. třídy
– potvrzení (certifikáty) o absolvování školení/seminářů v pohybové průpravě, práce s náčiním a dalších
– znalost cizího (anglického) jazyka výhodou (pro delegování do zahraničí)

K doložení předpokladů poslouží:
– profesní životopis
– výpis z rejstříku trestů (bezúhonnost)
– kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
– doklad (potvrzení) o průběhu praxe (doporučení klubu)
– kopie dokladů z absolvovaných školení v posledních třech letech (vyhlašovaných ČFMS)
– pokud máte, tak také kopii licence C (instruktor mažoretek III. třídy)

Bonusy:

  • výkon rozhodčího je honorovaný
  • po dobu výkonu funkce má zajištění stravování
  • dle dostupnosti místa soutěže se hradí nocleh před nebo po akci
  • získává aktuální přehled o změnách a doplňcích ve vývoji mažoretkového sportu
  • poplatky za semináře a proškolování nehradí
  • může získat nominaci do mezinárodního sboru rozhodčích IFMS

Pište na info@majoretsport.cz | majoretsport@centrum.cz

SBOR rozhodčích s platnou licencí

BODOVÝ rozhodčí:

Ing. Eva Dudová

Eva Jandová

Michaela Jindrová

Šárka Loubalová

Ing. Hana Novotná

MUDr. Kamila Pečenková

Ivana Poláková

Bc. Lea Roganská

Filip Rösler

Michaela Strachanová

Kamila Švidrnoch

Libor Dušek

Ing. Daniel Netušil

Bc. Marcela Ostříšková

TECHNICKÝ rozhodčí:

Jiří Duda

Bc. Natálie Holomková

Bc. Petra Jandová

Mgr. Anna Merenusová

Ing. Hana Novotná

Denisa Poláková

Bc. Michaela Poláková

Rada rozhodčích

Rada sboru rozhodčích funguje na principu hledání společných řešení k objektivnímu hodnocení soutěžních sestav.
Ze svého sboru nominuje ke jmenování hlavního rozhodčího.
Rada sboru rozhodčích se schází dle potřeby, nejméně 2x za rok.
Radu svolává vhodným způsobem HLAVNÍ ROZHODČÍ nebo jiný člen rady. 

Rada sboru rozhodčích:
a) explikuje soutěžní pravidla
b) předkládá výboru výstupy na novelizaci pravidel
c) novelizuje, upravuje a doplňuje systém bodování
d) doporučuje udělení licencí rozhodčích III. stupně
e) navrhuje sestavení porot a návrh předkládá výboru.

Monika Bergerová
HLAVNÍ ROZHODČÍ

judge.commissioner@ifms-majorettes.com

Ing. Hana Novotná

MUDr. Kamila Pečenková

Rozhodčí v zácviku

Ing. Dominika Horejšová

Bc. DiS. Denisa Horejšová

Barbora Homolová

Denisa Gelnarová

Jana Adamowiczová

Zuzana Dušková

Ing. Dagmar Roszicsková

Petra Přívarová

Lenka Ondráčková

Mgr. Michaela Kristová

Tereza Jindráková

Mgr. Eva Koryťáková

Bc. DiS. Jana Šoukalová

Ing. Dominika Tkadlecová

Bc. Lenka Sedlářová

Eva Steppanová

AKTIV rozhodčích