ČFMS Newsletter II. 2024

Největší a nejstarší soutěž v mažoretkovém sportu startuje.
Fandíme všem, kteří jsou její součástí. Náročnost tohoto nového sportovního odvětví dává obdiv všem, kteří se do soutěžní sezóny 31. ročníku zapojili.

Počet kvalifikačních kol zůstává sedm
2x Chotěboř, 2x Návsí, Radotín, Ivančice a Hradec nad Moravicí. Drahotuše, které se otevřely dodatečně, zůstaly celé pro pohárovou soutěž (pro formace, které se nekvalifikovaly, pro druhé starty nebo pro dodatečné uchazeče)

Přehled sloučených disciplín
Jun Mix Stage – sloučeno s Jun POM-POM stage
Mace Senior solo + duo-trio
Flag Cadet duo-trio + Flag Junior duo-trio
2 Baton Junior duo-trio + 2 Baton Senior duo-trio
2 Baton Cadet duo-trio – sloučeno do Baton duo-trio
Flag Cadet mini – sloučeno do Baton Cadet mini
Classic Baton Junior Stage, Classic Baton Senior stage, Flag Senior stage, přihlášené formace vždy pouze jeden v dané disciplíně, kvalifikace povinná, pak možná nominace, dle počtu dosažených bodů na EMC/ECH, WC/WCH.

Z koordinační porady místních pořadatelů

  • V aplikaci Qscore doplnit do údajů o klubu mailovou adresu, do kolonky „doplňující údaje“, můžete přidat i tel. Kontakt na osobu pro doručení fa
  • Na start nebude dovolen vstup závodnic, které nestartují (doprovod), ruší koncentraci soutěžících, které se potřebují soustředit na svůj výkon
  • Startující závodnici smí doprovodit jen jedna osoba (instruktor, choreograf, pověřený zástupce…)
  • Little kadetky mohou zapsat do aplikace více členek skupiny, než je stanovený počet (25)
  • Změny v počtu členek ve skupině nebo malých formacích se hlásí až dle skutečného stavu, tj. ráno před soutěží
  • Místní pořadatel nehradí startovné za závodnice, které startují v soutěži, jež spoluorganizuje
  • Před soutěží se seznamujte s místními propozicemi, jsou zveřejňována na webu v kalendáři

Postupy do vyšších kol
Po ukončení kvalifikačních kol v Návsí se vygeneruje sestava všech výsledků v sestupném pořadí od nejvyšších po nejnižší dle disciplín a věkových kategorií. Barevně pak budou označeny přímé postupy do finále (Řepy) a do semifinále (Radotín, Hradec).

Na startovní listiny semifinálových kol se přenesou formace dle místa startů
Chotěboř = Radotín
Návsí = Hradec nad Moravicí
Individuální změny startů v semifinálových kolech můžete nahlásit obvyklým způsoben, tj. s použitím změnového formuláře.

Média
ČT sport pořídí a odvysílá sestřih z letošní sezóny v tomto rozsahu:
– Mistrovství ČR Praha Řepy, stopáž 30 minut
– Mistrovství ČR Karviná, stopáž 30 minut
– Mistrovství Evropy Ratiboř Polsko, stopáž 15 minut
– Mistrovství světa Ostrava, CZ stopáž 30 minut
Celkem 105 minut
Pozn.: V minulém roce byla celková stopáž 55 minut

První postřehy z pohárové soutěže v Bělotíně slibují, že výkonnostní úroveň z „kovidového“ období se dotahuje a že se bude na co dívat. Vydržte!

Vzdělávání
Sezóna 2023/2024 na rozdíl od soutěžní skončila, definitivní tečkou a „třešinkou na dortu“ však bude předání licencí B s osobní účasti zástupce UP Olomouc.

Příspěvek o sobotním školení gymnastiky s Eliškou Materovou a nedělním s baletní průpravou pod vedením Lucie Martinákové, ve dnech 2. a 3.3.2024 otiskujeme v plném znění.

V sobotní části se školení zaměřilo především na rozvíjení flexibility, v odpolední části poté na skokovou přípravu, správný nácvik základních gymnastických prvků a dotazy.

V neděli v dopolední části se konala výuka baletní průpravy a jejího nácviku, nechyběl ani důležitý nácvik piruet. Odpolední část byla věnována využití naučených prvků z tréninků, spojování prvků do krátkých sekvencí a rovněž zde byl prostor pro dotazy účastníků. Oba dva dny byly zaměřeny nejen na školení správného provedení daných prvků, ale také jejich didaktiky.

„Školení se konalo v malebné části Prahy, v Dolních Měcholupech, v pěkné moderní hale. První den patřil gymnastické průpravě pod vedením Elišky Materové a její asistentky, byla skvělá. Po důkladné rozcvičce následoval rozbor metodických postupů při nácviku jednotlivých prvků, taktéž dodržování zdravotního hlediska při práci s dětmi a správnou techniku. Druhý den patřil baletní průpravě. Lektorka Lucie Martináková opět postupovala od průpravných cviků ke složitějším otočkám a skokům. Vše navazovalo na předcházející školení. Všechny cviky si mohly zúčastněné vyzkoušet a také zkusit samostatně sestavené krátké produkce – jak by měly prvky navazovat. Atmosféra byla příjemná, vedoucí týmů si mohly říct, co by potřebovaly vysvětlit pro nácvik svých svěřenek. Přínosné bylo i předávání zkušeností mezi sebou. Moc děkujeme za příležitost pro týmy a jejich vedoucí v Čechách, Praha je pro všechny velice dobře dostupná. Kdo tuto jedinečnou příležitost nevyužil, může litovat; přímou výukou se za dva dny nabylo mnohem více poznání než za celou soutěžní sezónu“, napsala Dana Kubíčková, Minima Husinec

Z dotazů
1. Chci se zeptat, zda v kategorii grand s pomy je nutná pokrývka hlavy, a co se za pokrývku považuje?
Odpověď: Je vyžadována lodička na hlavě či její imitace (aplikace, čelenka, květina, baret, kšilt, klobouček apod.), zakončení kostýmu musí být jasně viditelné z čelního pohledu na mažoretku. Pokud není kostým zakončen viditelnou lodičkou či její imitací, srážka 0,3 bodu od technického rozhodčího. Chlapci (muži) nemusí mít čepičku ani její imitaci v žádné soutěžní disciplíně.

2. Chtěl bych získat informace o tom, jak se trenér mažoretkového sportu má a může chovat k dětem, které trénuje, co je ještě v pořádku a co už není. Je mi jasné, že existuje nějaká teorie, kterou se učí například noví instruktoři v kurzu, která je ideální v tréningu dětí. Existuje ale také „seznam“ již ne akceptovatelných projevů, přístupů, nároků trenéra na děti? Pokud existuje podezření, že přístup trenéra již není v běžných mezích, co mohu v takovém případě dělat?

Nechci poškodit samozřejmě tým ani trenéra (proto nejmenuji a sám mám založenu fiktivní emailovou adresu, protože vystoupení z anonymity by mělo důsledky také pro mne a mé dítě v týmu), chtěl bych pouze docílit toho, aby naše děti (problém je celotýmový) odcházely z tréningů v pohodě, což se neděje. Patříme samozřejmě mezi běžné závodní týmy, které se účastní soutěží v ČR, náš trenér se účastní setkávání a vzdělávání mezi ostatními trenéry.

Odpověď: ČFMS v této oblasti spolupracuje s UP Olomouc, katedrou FTK, která pro odbornost instruktor mažoretek realizuje školení. Absolventi po splnění podmínek obdrží licenci, seznam držitelů licencí je zveřejněn na www.majoretsport.cz. Výuka čerpá z publikace – K. Hůlka Základy sportovního tréninku. Každá tréninková jednotka si pak sestavuje svůj tréninkový plán. Z prvků v pohybové technice je v pravidlech federace povinna jen sekvence pochodového kroku. Mažoretkový sport reaguje na pocity mladé generace, na jejich hudební a pohybové cítění, proto je mažoretkový sport otevřen všem hudebním žánrům a v pohybové technice čerpají choreografové z oblasti tanečního umění, baletu, ale i moderní gymnastiky. Federace jako jediná v oblasti mažoretek doslova „tlačí“ na vzdělávání instruktorů a výchovu rozhodčích v akreditované instituci, kterou UP Olomouc je.

Upozornění

Sportovní haly jsou často vybaveny kávovými automaty a automaty na nápoje typu coca-cola, tyto nápoje mohou u závodnic způsobit zdravotní indispozici.

Přejít nahoru