Členská základna k 31.10.2020

K 31.10.2020 je registrováno ve Qscore z ČR 114 klubů se 3 210 členy, ze 12 krajů a Hl. města Prahy.

Z krajů nemá zastoupení jen Karlovarský kraj. Po léta však tomu bylo jinak, naposledy tento kraj zastupoval klub HQ Dance Team z Kynšperku nad Ohří.

Na celorepublikovém semináři v hotelu Juno, v únoru 2015, vznesl pan Petr Hollý z uvedeného klubu podnět, aby se k soutěžním formacím zasílaly předem hudební nahrávky. Bylo to i naše přání a již tehdy se zvažovalo zhotovení nové aplikace pro evidenci a zpracování výsledků mažoretkového sportu. Vyhledat programátora však zabralo poměrně delší dobu, stejně jako shromáždění financí.

Ve zkušebním provozu byla aplikace pro nahrávání doprovodné hudby spuštěna vloni, letos už v „plné palbě“, i když jen ve čtyřech soutěžích.

Snad se tento modul využije v příštích letech a covidová pandemie se uklidní tak, že se bude soutěžit alespoň tak, jak tomu bylo ještě vloni. 

0
členů
0
klubů
0
krajů
Přejít nahoru