Tisková zpráva ČFMS a SMTČR

Po „kovidové“ pauze bylo na podnět České federace mažoretkového sportu obnoveno jednání se Svazem mažoretek a twirlingu ČR o navazující spolupráci obou organizací. 

První kroky byly učiněny již v roce 2018 a 2019 společnou soutěží Back Together. Nejšikovnější závodnice mohly z této soutěže získat nominaci až na Mistrovství světa, které bylo v gesci federace, nominace na vrcholovou soutěž twirlingu svaz pro nízkou kvótu možných postupů neuděloval. Hledání společné cesty prostřednictvím soutěží přerušila pandemie. 

Z říjnového setkání zástupců obou organizací v Hradci Králové vyplynulo, že se společná soutěž pro současnou časovou náročnost (zaplněné kalendáře akcí) zatím nezařadí, ale diskutovaly se jiné možnosti tak, aby budoucí změna byla ku prospěchu dalšího rozvoje mažoretkového sportu a twirlingu.

Přejít nahoru