Ve sportovní hale v Chotěboři bylo v sobotu ráno, 26.09.2020, zahájeno v pořadí třetí kvalifikační kolo MČR

Soutěž za vyhlašovatele pozdravila paní Marta Pavelková, předsedkyně ČFMS, soutěž oficiálně zahájila paní Lenka Ondráčková, ředitelka soutěže, za přítomné mažoretky poděkovala Markéta Adamová z domácího klubu Bella Junior Chotěboř.

Markéta Adamová – ve svém poděkování mimo jiné řekla:
„Probíhající události negativně ovlivnily celou soutěžní sezónu i přípravu, a to jak omezeným shromažďováním, tak nemožnosti tréninků ve sportovních halách a tělocvičnách. S napětím jsme očekávaly, zda se dnešní soutěž bude vůbec konat, a proto v nás vyvolává pocit něčeho zvláštního a úctu nad snahou a obětavosti pořadatelů“.

Paní Marta Pavelková pozdravila přítomné soutěžící, vedoucí, turistický doprovod a organizátory.
„Že se dnešní kvalifikační kolo v Chotěboři 
uskuteční, tak to byl stres až do poslední chvíle, úvodní skladbou Hooray majorettes však napětí alespoň částečně opadlo. Dům dětí a mládeže Junior Chotěboř se zapsal do historie vývoje mažoretkového sportu nejen tím, že opakovaně organizuje některé z kol MČR, ale také tím, že dokázali původní kvalifikační kolo z jarního termínu realizovat v náhradním, podzimním termínu. V červnu se zde konalo mimořádné zasedání koordinační rady a ze zasedání vzešlo, že pokud to bude jen trochu možné, 27. ročník se uskuteční“.

Paní Lenka Ondráčková za místního pořadatele a spolu pořadatele klubu mažoretek Bella Junior prohlásila soutěž za otevřenou.

Dům dětí a mládeže Junior Chotěboř se zapojil do organizace kvalifikačních kol v roce 2017.
Tříleté zkušenosti s chodem soutěže a možná také letošní vyhlášení ročníku pouze pro malé formace, přineslo působivý dojem v hale.

V týdnu před soutěží hrozila další mimořádná opatření s Covid-19.
Dozorem nad dodržováním hygienických opatření pověřili organizátoři zdravotní službu, v intervalech vždy po průběžném vyhlášení výsledků ještě i hlasatel upozornil veřejnost i soutěžící na jejich povinnosti v dodržování platných hygienických předpisů a také opakovaně vyzýval k ohleduplnosti a respektování opatření.

Nová nařízení a jejich medializace se odrazilo na účasti; spustilo se další stahování a rušení přihlášených formací ze startovních listin.

Přesto měly v Chotěboři zastoupení následující kluby:
– CHEEKY CHEERKY Hradec Králové
– Crazy mažoretky Roudnice nad Labem
– Daisy 
Ostrava
– Dance Ardent Hradec Králové
– Dům dětí a mládeže Hořice
– Elité 
Ostrava
– LASSIES Brno
– Mažoretky Bailar Praha – T.J. Sokol Petrovice I.
– Mažoretky Hraběnky Kamenice
– Mažoretky Hvězdičky SVČ Rosice
– Mažoretky 
Písek
– Mažoretky Sirius Praha
– Mažoretky TS Airai Borek
– Minima Husinec
– Mirabell Teplice
– Mona Náchod
– Nový Bydžov
– PM Stars Pardubice
– TJ 
Alexis Chotěboř
– Bella Junior Chotěboř

Kluby si ještě musí osvojit při přihlašování formací připojení hudby. Pokud se hudba nepřipojí do ukončení přihlašovacího procesu, pak ji lze ještě připojit k dané formaci ve startovní listině; aplikace QScore je na to připravena a funkční. Pokud se výjimečně stane, že přihlašovatel hudbu z nějakého důvodu nepřipojil, pak tuto skutečnost řeší na soutěži ráno, před brífinkem, u zpracovatele výsledků (stejně jako změny ve startovních listinách), nikoliv u zvukaře! Pozor také na opakování skladby; zapomenutí choreografie není důvodem pro umožnění jejího pakování.

Marta Pavelková

Přejít nahoru