WCHMS 25.8.2022

Dobré starty, sportovní úspěchy a divácké zážitky, to jsou očekávání dnešního a následujících dnů.

Předchozí léta rozvoji sportu nepřála, ten letošní je poznamenaný nekončící hrozbou kovidové pandemie, válkou na území východní Evropy, inflací a zdražováním…

O to více patří obdiv instruktorům, že své svěřence dovedli až na tuto soutěž a pořadatelům, že za ztížených podmínek vše zorganizovali tak, aby závodnice neztrácely motivaci a mohly se společně se zahraničními účastnicemi radovat z dosažených úspěchů. Za to jim patří obdiv a poděkování.

Přejít nahoru