Česká reprezentace v Moskvě

Česká reprezentace přivezla z X. Grand Prix v Moskvě celkem 18 medailí (8 zlatých, 8 stříbrných a 2 bronzové), také pět „bramborových“ (4. místa), dvě formace byly na pátém místě, po jedné formaci na šestém, sedmém, jedenáctém a patnáctém. Všech 29 formací velice dobře reprezentovalo Českou republiku a mažoretkový sport. Byla to skvělá tečka za soutěžním rokem.
Účastnicím Bella DDM Chotěboř, Hraběnky z Kamenice a Mona Náchod ještě jednou blahopřejeme k dosaženým výsledkům a děkujeme za reprezentaci. Poděkování patří také doprovodu, rodičům a donátorům.
Celý soutěžní den byl neskutečný, startovalo celkem 211 formací, a to jak ve skupinách, tak v malých formacích. Bylo to náročné jak pro soutěžící, tak pro rozhodčí a organizátory. Průběh soutěže mírně zdrželo stěhování. Zatímco mažoretkové formace držely časový rozpis a blok malých formací ukončily dokonce v předstihu, soutěž v jiné hale, kde se skákalo přes švihadla, se zdržela a stěhování se tak zpozdilo. Nic se však nezměnilo na dobré a soutěžní atmosféře, která účastníky provázela a vydržela až do samotného konce. Je zřejmé, že mažoretkový sport má v Rusku vzrůstající tendenci, a to jak po stránce kvantity, tak i kvality. Zásluhu na tom mají i naši lektoři, kteří opakovaně vedli v Moskvě školení: Monika Bergerová, Marcela Ostřížková a Anna Merenusová. Pokud půjde vývoj nadále tímto tempem, bude Rusko velice silným soupeřem.
Zařazení formací do jednoho soutěžního dne mělo však výhodu, bylo více času na prohlídku památek a obchodních center.
Všem přejeme klidný a radostný konec soutěžního roku a těšíme se na shledanou v novém soutěžním roce.

Marta Pavelková

Stránka soutěžeStránka soutěže

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru