ČFMS Newsletter IV. 2023

… jdeme do finále
Semifinále vybraných malých formací s náčiním hůlka a třásně, a všechna další kvalifikační kola byla o posledním dubnovém víkendu 29.04. ukončena soutěži v Kroměříži

Důležitá informace k postupům do finále
Skupinám výkonnostní třídy A, které se umístily na nepostupových pozicích po kvalifikačních kolech, se umožňují starty ve finále výkonnostní třídy B v Karviné

Po zvážení a projednání s místním pořadatelem byl umožněn start skupinám výkonnostní třídy A, které se umístily na nepostupových pozicích po kvalifikačních kolech, ve finále výkonnostní třídy B, s následujícím vysvětlením (odůvodněním)
· záměrem je udržet motivaci soutěžících
· účasti v dalších soutěžích se zvyšuje kvalita
· setkají se obě výkonnostní třídy na stejné startovní listině, přidanou hodnotou je, že se tak předejde slučování (disciplína/kategorie)
· možnost postupu na mezinárodní soutěže, v tomto případě vzhledem k výsledkům na Evropský mažoretkový pohár (EMC), zůstává těmto skupinám zachována

Postupy jsou udělovány tak, aby byl umožněn start maximálnímu počtu skupin dle výkonů a kapacit jednotlivých finálových kol.

Všechny formace startující v kvalifikaci ve výkonnostní třídě A mají možnost startovat na EMC/ECH dle dosažených výsledků (postupující do finálových kol na ECH, ostatní nepostupující na EMC). Zároveň je v Novigradu umožněn start v kategoriích, které nejsou ve třídě A otevřené (klasik, mace, grand, little).

Soutěžící formace startující v kvalifikaci ve výkonnostní třídě B nemají uděleny postupy na mezinárodní soutěže. Mohou startovat na MJN.

Zelené karty
Udělené „zelené karty“ po kvalifikačních kolech a semifinálových kolech malých formací do finále:
a) dle celostátních výsledků, které se bodově vymykají
· baton senior sólo Davidová Klára, Panterky Dolní Beřkovice
· pom senior sólo Davidová Klára, Panterky Dolní Beřkovice
· pom senior sólo Vybíralová Soňa, SK Šuměnky, Šumná

Uvedené soutěžící se mohou zapsat na startovní listinu výkonnostní třídy A; pokud zelenou kartu nevyužijí pro start ve třídě A a budou startovat v B, zůstává platnost karty na případnou účast na EMC

b) dle Rady rozhodčích, která může udělit zelenou kartu formacím pořadatelského města (pokud o tuto požádají)
· baton senior duo-trio Jan Ondráček, Markéta Adamová
· žádostem, které jsou daleko za bodovou hranici se nevyhovuje

c) letos první udělená „zelená karta“ soutěžící Natálii Bartkové, sólo senior pom k postupu do finále je v platnosti

———————
Česká televize podporuje mažoretkový sport

ČT potvrdila účast na
· finále v Radotíně
· finále v Karviné
· Mistrovství Evropy v Novigradu
· Mistrovství světa v Ostravě

Ze všech uvedených soutěží bude ze záznamu pořízen sestřih a odvysílán na ČT sport, a to opakovaně. Pokud budou známa data premiérových vysílání, zveřejníme prostřednictvím webu, sociálních sítí nebo Newsletteru

—————-
Radotín už za pár dní

· Delegace z Bulharska

Finále v Radotíně se zúčastní delegace z Bulharska, ve stejném složení jako v Chotěboři. Po dobu pobytu budou bulharští kolegové pokračovat v osvojování způsobu hodnocení, tentokrát ve finálovém kole, v obou výkonnostních třídách.

· Little kadetky

Pro věkovou kategorii little kadetky (starty v neděli) platí, že jim jejich doprovod (vedoucí, asistent, …) může být nápomocen v prostorové orientaci při vstupu na plochu, při odchodu z plochy, při medailovém ceremoniálu, …

Pokud jsou k tomuto dotazy, lze připomenout na brífinku

· Šatny

Při sestavení soutěžního kalendáře byla zařazena soutěž do Radotína z důvodu získání uvolnění haly, nikdo jiný volný termín nenabídl. Finále malých formací je méně náročné na počty závodnic, ale přesto bude v Radotíně živo. Nedostatek šaten se řeší improvizací prostoru pro převleky přímo v hale, vedle plochy pro rozcvičování (jako v předešlých letech).

Karviná, vyvrcholení MČR

Finále v Karviné se koná po pěti letech za finanční podpory statutárního města Karviná. Osobní účast přislíbil náměstek primátora Mgr. Andrzej Bizoň a také dlouholetý patron Spolku MICHELLE Karviná pan Rostislav Grimm za Kroužek krojovaných horníků. Z organizačních záležitostí
· ubytování je možné objednávat do naplnění kapacity, nejpozději však do 10.5.2023
· na stadionu bude vyhrazena plocha na rozcvičování, při soutěžní disciplíně pochodové defilé bude po tento čas prostorově omezená
· nástupy a odchody budou ze strany od příchodu ze šaten
· platí zákaz vstupu doprovodu a rodičů do šaten
· osoby bez označení budou ze šaten vykázány
· nedodržení se hodnotí jako porušení soutěžního řádu
· seznamte se s místními propozicemi, jsou zveřejněny v soutěžním kalendáři https://majoretsport.cz/30-roc…

Soutěž je dvoudenní, tak kdo najde chvilku časového prostoru doporučujeme navštívit zdejší náměstí se zámkem a také park Boženy Němcové-vše se od stadionu nachází v docházkové vzdálenosti. Přejeme všem hodně štěstí, co nejlépe provedené výkony, ale také si popřejme, ať celé finále proběhne v přátelském duchu a vzájemné toleranci. Těšíme se na všechny v Karviné

———————–
Pozvání z Polska

Národní mistrovství v Polsku ve dnech 4.-7.05.2023 podpořilo jejich Ministerstvo sportu a turistiky. Federace obdržela pozvání na zahajovací ceremoniál a na účast jako čestný host. Za federaci byly delegovány do zahajovacího ceremoniálu a zároveň do poroty Eva Dudová a Michaela Strachanová, členky sboru rozhodčích. Jejich poznatky o úrovni mažoretkového sportu zveřejníme v některém příštím vydání Newsletteru.

Memoriál Jiřího Necida

3.6.2023 – Seniorky (BAT, POM, 2BAT), Juniorky POM, kompletně MACE, GRANDI

4.6.2023 – Littlekadetky (BAT, POM), Kadetky (BAT, POM, 2BAT), Juniorky (BAT, 2BAT), kompletně MIX, FLAG, CLASSIC
· přihlášeny jsou formace z Polska a ze Slovenska
· rozdělením přihlášek do dvou dnů může dojít ke změnám v počtech podaných přihlášek, proto bylo pozdrženo vystavení předpisů za startovné
· pokud rozpis nevyhovuje, upravte

ME, EMC Novigrad, Chorvatsko

· nabídky ubytování zveřejněny na webu do naplnění volné kapacity nebo si může každý zařídit dle vlastního výběru
· první den (ve středu) zahajovací ceremoniál v 10 h, předpokládá se nástup všech přítomných mažoretek
· v pátek večer 19:30 h „zážitek na Istrii“ – průvod městem s živou kapelou, po průvodu exhibice u kostela, nenechejte si ujít, naplánujte si čas večeří
· přítomnost ČT sport

 

MS, WMC Ostrava
· možnosti ubytování budou průběžně zveřejněny
· program obdobný jako na ME, nebude omezen přímým přenosem, bude pořízen sestřih
· přítomnost ČT sport

 

————————–
Pokud máte ve vašem městě vhodnou halu, ověřte volný termín pro některé z kol soutěže, nabídněte
, můžete se zapojit do MČR jako místní pořadatel prostřednictvím www.majoretsport.cz

————————
Projekt Nový impuls
Tento projekt byl zveřejněn v průběhu letošní sezóny a zapojení se povedlo mažoretkám:
· Dům dětí a mládeže Budík, Moravské Budějovice, úplná premiéra, v MČR ještě nestartovaly
· Soukromá ZUŠ taneční, Jeseník, naposledy 2015
· Fryštácké mažoretky, Fryšták, naposledy 2014

———————
Hoooray majorettes
V programu je vždy zařazena jako závěrečná tečka a ve všech devíti soutěžních dnech se závodnicím povedla!

Přejít nahoru