ČFMS Newsletter IX. 2023

Přání všem členům České federace mažoretkového sportu a jejich rodinám.
Za Českou federaci mažoretkového sportu si dovolujeme popřát všem členům naší federace a jejich rodinám mnoho štěstí, osobní i pracovní úspěchy, a hlavně pevné zdraví vám a vašim nejbližším v roce 2024

Marta Pavelková a kolektiv

——————-
Cesta k motivaci, cesta k podpoře nových talentů, cesta k mažoretkovému sportu je projekt “NOVÝ IMPULS”

Projekt je to dlouhodobý, byl vyhlášen u příležitosti 30 let vývoje mažoretkového sportu

Je určen pro všechny, kteří se chtějí přidat k nejstarší a největší organizaci mažoretkového hnutí a podpořit jednotný vývoj mažoretkového sportu na území ČR.

Nový impuls, to je příležitost přidat se a podpořit rozvoj mažoretkového sportu na další desetiletí, poznat nové metody, nová místa, nové soupeře a srovnávat výkonnostní úrovně s ostatními závodnicemi v celorepublikových výsledcích. Dle svých schopností a zaměření nabývat rozhled a vzdělání prostřednictvím školení a seminářů včetně licencí instruktora mažoretek III. a II. třídy (licence C a licence B) v MŠMT akreditované instituci.

Nový impuls reaguje na podněty, připomínky, dotazy a přání trenérů, asistentů, choreografů, závodnic i rodičů sjednotit mažoretkový sport tak, aby byl jedinečný a uznaný sport stejně jak je tomu u ostatních sportů.

Nový impuls dává příležitost mažoretkovým klubům, které se dosud do aktivit ČFMS nezapojily, případně více let nestartovaly na některé ze soutěží organizovaných federací.

Nový impuls dává možnost i formacím, kterým se v daném roce starty v kvalifikačních kolech nepovedly a nepostoupily do dalšího kola.

Nový impuls je cesta k objevení nových talentů.

Do projektu jsou zařazeny v roce 2024 následující pohárové soutěže:
– 16.03. Bělotín
– 20.04. Chotěboř
– 11.05. Kroměříž

To znamená, že se do těchto soutěží mohou bez obav hlásit i nové závodnice, které najdou odvahu se zapojit. A co je důležité, že ze všech tří pohárových soutěží, dle bodového zisku, lze získat doporučení nebo i postupy.

———————-
Z aktivu sboru rozhodčích
Techničtí porotci v nadcházejícím ročníku se budou již v kvalifikacích soustředit na plnění povinných prvků v jednotlivých disciplínách a věkových kategoriích.

Nesplnění povinného prvku a následně udělená srážka, může být rozhodující při získání postupů z kvalifikací do finále.

——————–
Z dotazů:
Je možné někde získat informace, jak se trenér má chovat ke svým svěřencům, jakým způsobem probíhá trénink? Zda jsou v tréningu stanovené časy na rozcvičku, odpočinek, pauzu na pití, jídlo, WC, jak probíhá trénink, kolik dětí může trénovat jeden trenér, kolik kg může zvedat dítě při mažoretkovém sportu (při zvedačkách a dalších prvcích)? Jak trenér motivuje děti k tomu, aby dosáhly požadovaných výsledků apod.

V této oblasti spolupracuje federace s UP Olomouc, katedrou FTK, která pro odbornost instruktor mažoretek realizuje školení. Absolventi po splnění podmínek obdrží licenci C, nově mohou získat i licenci B, seznam držitelů licencí je zveřejněn na www.majoretsport.cz.

Výuka čerpá z publikace K. Hůlky, Základy sportovního tréninku (Mgr. Karel Hůlka, Ph. D., odborný asistent Fakulty tělesné kultury, katedry sportu).

Každá tréninková jednotka si pak sestavuje svůj tréninkový plán. Z prvků v pohybové technice je v pravidlech federace povinna jen sekvence pochodového kroku.

Mažoretkový sport, jako sportovní odvětví reaguje na pocity mladé generace, na jejich hudební a pohybové cítění, proto je mažoretkový sport otevřen všem hudebním žánrům a v pohybové technice čerpají choreografové z oblasti tanečního umění, baletu, gymnastiky, ale i z moderní gymnastiky (práce s náčiním), proto jako jediná v oboru mažoretek tlačí na vzdělávání instruktorů a výchovu rozhodčích prostřednictvím akreditované instituce, kterou UP Olomouc je.

Je nutné si uvědomit, že ve sportu platí výš, dál, rychleji… a horní hranice možností se nestanovují; kolik a jak máš natrénováno, tolik umíš (sport nelze zaměňovat se stanovenými limity v bezpečnosti práce)

… co je prosím 3.pozice nohou v mažoretkách?
Třetí pozice nohou v mažoretkovém sportu je základní postoj mažoretky, závodnice, soutěžící…

———————
Ohlédnutí za soutěžní sezónou 2023
Kalendář akcí a celá sezóna začala nezbytnými školícími dny, soutěžní sezóna pak byla odstartována kvalifikačními koly vybraných malých formací. Začala již v polovině měsíce března a zabrala místo některým již tradičním pohárovým soutěžím důležitých pro rozjezd.

Počet soutěžních dnů bylo čtrnáct.

Na startovních listinách bylo zapsáno celkem 2 666 formací.

Kvalifikace vybraných malých formací:
Chotěboř A-123 B-77
Blatná A-81 B-68
Bělotín A-317 B-111
Celkem A-521 B-256 = 777 formací

V Chotěboři se zároveň konalo školení mezinárodních rozhodčích a přítomni hodnotili celou soutěž stejně, jako nasazená porota. Tím se také odzkoušela aplikace Qscore tak, jako by nezávisle na sobě běžely dvě soutěže. Byl to náročný den, pro rozhodčí pokračoval ještě v neděli, aplikace fungovala bez závad a náročný den s pořadatelským servisem utekl jako voda.

Do Blatné byla zařazená soutěž po osmi letech, sokolovna je omezená prostorem, ale pro malé formace v počtu, jak bylo na startovních listinách, to bylo zvládnutelné a dopadlo vše, jak mělo ke spokojenost starosty města i starostce Sokola.

Bělotín, tentokrát dvoudenní, s výborným zázemím, ale zmenšeným soutěžním prostorem, zpívanou hymnou v podání pana starosta a pana ředitele školy, v předvelikonoční náladě a se zabíjačkou.

Formace, které postoupily do semifinále startovaly ve stejných městech jako starty skupin a ostatních malých formací.

Kvalifikační kola skupin a semifinálová kola malých formací:
Stochov A-119 B-47
Nová Paka A-85 B-47
Hradec n. M. A-261 B-80
Kroměříž A-134 B-39
Celkem A-599 B-213 = 812 formací

Stochov je město, které vlastní mažoretkový klub nemá, stejně jako Bělotín, ale soutěže podporují. Ze Stochova se přejíždělo do Nové Paky, kde bylo sice početně méně formací, ale zato byla hala naplněná diváky do posledního místečka a až do konce.

Dvoudenní Hradec nad Moravicí byla už rutinně zvládnutá záležitost, tradičně zpívanou hymnou v uměleckém podání, hlasatelkou z rozhlasu a pořadu Sama doma, účastí pana starosty, jen nám bylo líto smutné rodinné události hlavních pořadatelů.

V Kroměříži se konala soutěž vůbec poprvé, na zimním stadionu a bylo vidět, že pořadatelé mají zkušenosti z pohárových soutěží. Místostarosta se s radostí ujal všech medailových ceremoniálů.

Květen patřil finálovým kolům
Radotín A-287 B-171
Karviná A-259 B-30
Celkem A-876 B-201 = 1 077 formací

V Radotíně se musel pro velký počet formací přidat ještě pátek odpoledne, byl pořízen záznam ČT sport pro sestřih, poprvé soutěž navštívil starosta místní části, v neděli bylo finále zakončeno přáním k svátku matek.

Karviná se skupinami byla úžasná podívaná, hodnocení shrnuli do pár slov filmaři, kteří pořizovali záznam pro sestřih, žasli nad celou organizací i úrovni mažoretkového sportu.

Všem místním pořadatelům patří velké poděkování za organizaci a snad se ve zdraví setkáme i v příštích letech. Už jen pár hodin nás dělí od spuštění přihlášek v příštím roce.

A jaká bude sezóna 2024? Nechejme se překvapit, ale nejspíš taková, jakou si ji uděláme.

—————–
Výzva NSA Můj klub 2024
Národní sportovní agentura dále jen NSA zveřejnila dotační výzvu Národní sportovní agentura zveřejňuje tuto Výzvu 18/2023 – Můj klub 2024, č. j.: NSA-0058/2020/A/211. viz níže nebo na uvedeném odkazu https://nsa.gov.cz/dotace-nein…

DATUM VYHLÁŠENÍ VÝZVY 15. 11. 2023
ZAHÁJENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ 20. 11. 2023 od 12:00 hod.
UKONČENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ 12. 1. 2024 do 12:00 hod.

Žádost mohou podat jen zaregistrované kluby, zde je odkaz, na kterém najdete metodiku i rejstřík, jak se zaregistrovat je návod hned na začátku https://nsa.gov.cz/rejstrik/

Jako střešní organizaci uveďte IČ 65914031 (ČFMS), pokud už zaregistrovaní jste, zkontrolujte, zda máte uvedenou střešní organizaci a případně doplňte IČ 65914031 (ve výčtu organizací hlásících se k federaci dosud nejsou všechny organizace vedené v aplikaci QScore).

Viděli jsme, že jsou v NSA zaregistrovány i příspěvkové organizace, jako ZŠ, DDM, SVČ…, které mají sportovní klub, proto s registrací neváhejte.

Stejně důležité je doplnit ke členům rodná čísla, a to i v aplikace QScore, aplikace je nastavena tak, že rodná čísla svého klubu uvidí jen správce, ostatním se nezobrazí (GDPR)

Termín doplnění rodných čísel v aplikaci QScore i registrace v NSA je ideální do konce roku.

Přejít nahoru