ČFMS Newsletter I. 2024

Skvělé novoroční překvapení
Po otevření přihlašování stačilo půl dne na to, aby se kapacitně naplnila téměř všechna kvalifikační kola, už brzy po poledni byl stop stav v přihlašování v sobotní Návsí, Chotěboři i v Hradci nad Moravicí, následně se zavřelo přihlašování v Ivančicích (podmínka pronajímatele k ukončení soutěže do 17:00 h) a naplněný je i Radotín.

Ke dni 7. 1. je počet přihlášených formací 1 132.

Zatímco vybrané malé formace mají ještě volnou kapacitu v nedělních termínech, u ostatních je tomu jinak.

Aby mohlo přihlašování v Radotíně zůstat otevřené, nabízí se jediné řešení, že sólové formace flag budou startovat až v neděli (zatím 25 formací), tím se odlehčí sobotě a přihlašování může pokračovat. Pro semifinálové kolo podstatná část neděle zůstane, přímé postupy stejně jako vloni odlehčí nápor na kapacitu semifinále.

Naplněním počtu přihlášek v časově omezeném soutěžním dnu v Ivančicích vyvstala potřeba dalšího soutěžního místa, promptně se do kalendáře dosadily Drahotuše. Opatření je v souladu se soutěžním řádem, který byl zároveň i předmětem jednání na listopadovém semináři. Účastníci byli o principu sestavení kalendáře informování, počet soutěžních dnů vyšel ze skutečného počtu formací v r. 2023, při naplnění kapacit soutěžních míst se může přidat další tak, aby všechny formace byly zapsány.

Dále se jednalo o možnosti, zda formace, které v základním kole neuspějí, budou ještě nějak motivovány. Návrh se zavedením pohárových soutěží mezi jednotlivými koly MČR se setkal s pozitivním ohlasem, proto byly do soutěžního kalendáře přidány pohárové soutěže v Čechách ještě Chotěboř a na Moravě Drahotuše. Na dva dny zařazená soutěž Memoriál JN se nemění, trvá.

Pro zachování možnosti druhého startu v Hradci je nutné převést cca 20 formací do Drahotuš (Hradec je poslední možnost druhého startu).

Pokud by se ještě přihlásily nějaké formace do Ivančic, je to možné, stejný počet formací by se pak mohl přesunout z Ivančic do Drahotuš.

Proces ukončení přihlašování se nemění, zůstává 15. 2.

Pokud by se některý klub hodlal přehlásit do jiného místa, pak je to možné jen výměnou za stejný počet formací s jiným klubem. V tuto chvíli nelze jinak.

———————–
Přehled kvalifikačních kol

Kvalifikační kola jsou rozdělena na vybrané malé formace a na ostatní

Vybrané malé formace – starty v Chotěboři a Návsí, volná kapacita u obou je v neděli.
– Bat sen sólo st. (19 a více let)
– Bat sen sólo ml. (15-18 let)
– Bat sen duo-trio
– Bat sen mini
– Pom sen sólo st. (19 a více let)
– Pom sen sólo ml. (15-18 let)
– Pom cad sólo
– Pom jun sólo
– 2 Bat sen sólo
– Bat cad sólo
– Bat cad duo-trio
– Bat cad mini
– Bat jun sólo
– Bat jun duo-trio
– Bat jun mini
– Flag sen sólo
– Acro bat cad sólo
– Acro bat jun sólo
– Acro bat sen sólo

———————-
Nenaplněné disciplíny

Celková nabídka soutěžních disciplín a věkových kategorií v kvalifikačních kolech je 82 možností.

Počet zatím nenaplněných disciplín k datu 07.01. je zatím 11, vyjádřeno procenty 13 %.

Ve srovnání s loňskou sezónou je současný stav podstatně lepší, což je způsobeno tím, že jsou starty v jedné výkonnostní třídě. Disciplíny a věkové kategorie, které na min. počet 5 formací zatím nedosáhly:
2 BAT CAD duo-trio – 1x
2 BAT JUN duo-trio – 2x
BAT Grandsenior stage – 1x
CLASSIC BAT JUN stage- 1x
CLASSIC BAT SEN stage- 1x
FLAG CAD duo-trio – 3x
FLAG CAD mini – 1x
FLAG JUN duo-trio – 4x
FLAG SEN stage- 1x
MIX JUN stage – 3x
MACE SEN solo – 4x

———————
Ostatní starty

Radotín, přihlašování otevřené, změna startů sólo flag v neděli

Ivančice, lze se přihlásit, stejný počet formací by se pak přesunul z Ivančic do Drahotuš z již přihlášených klubů, které mají o přesun zájem

Hradec nad Moravicí, ukončeno, bude provedena jen redukce o cca 10-20 formací přesunutím do Drahotuš

Drahotuše, přihlašování otevřené, pouze pro nové starty (nikoliv pro již přihlášené formace) (

Individuální změny v uzavřených místech

Na individuální změny je změnový formulář.

———————–
Z dotazů

… je možné v naší federaci přihlásit i mace duo-trio? Podle pravidel to možné je, ale v nabídce v Qscore tato možnost není.

Odpověď:

Přihlásit mace duo-trio by možné bylo, ale pokud se nesplní min. počet 5 formací, pak se musí počítat se sloučením. Do nabídky v kvalifikačních kolech tuto možnost zadat můžeme, Radotín a Hranice mají přihlašování otevřené, do Hradce a Ivančic pak lze formaci přihlásit prostřednictvím změnového formuláře

Vzdělávání

Kalendář akcí se rozšiřuje o další termín školení pro pokročilé (pokročilými se rozumí absolventi jednodenních školení v pohybové technice)

Termín 2. a 3. března v Praze, se stejnými lektory, kterými jsou Eliška Materová a Lucie Martináková.

Uchazeči, kteří jsou již přihlášení do Olomouce na 21.01. a 11.02., mohou místo školení změnit, uvolní místo v Olomouci.

Lze se přihlásit do obou turnusů.

—————-
Hostování

Hostování se zavedlo do soutěžního řádu v r. 2016, aby se omezil „volný pohyb“ členek klubů a mohla se sestavit skupina, hostování v malých formacích se nepředpokládalo. Sestavit s hostujícími skupinu, se povedlo až v r. 2022, a to zavedeným klubům Juventus a Kala.

V r. 2019 však jako první vyzkoušela hostování malá formace, duo Stříbrská-Krejčí, jednalo se o ojedinělý start a respektoval se (obdobně jako kdysi sólistka se dvěma batony). V „kovidovém“ roce 2020, kdy startovaly jen malé formace a vše bylo jinak, start si dvojice zopakovala, ale duo se rozešlo.

Letošní rok slibuje, že možnost hostování opět využije skupina Juventus a Kala, ale také malé formace dua.

Přesto, že hostování je už v soutěžním řádu zavedeno několik let a bylo rozšířeno i pro formaci mini, využívá se minimálně. Při hostování není třeba přestupů, členové zůstávají kmenově u svého klubu, hostitel může nabídnout své svěřence, proto lze i v letošní sezóně bez ohledu na velikost formace hostování podpořit.

Jaký efekt hostování přinese uvidíme na výsledkových listinách.

Těšíme se dotazy a není vyloučeno, že se hostováním budeme zabývat i v budoucnu, vývoj nelze zastavit.

Přejít nahoru