ČFMS Newsletter VI. 2023

Poděkování

V letošním roce se poprvé v Ostravě, v moderní, prostorné sportovní hale konal jubilejní, již desátý ročník Mistrovství světa v mažoretkovém sportu a čtvrtý ročník Světového mažoretkového poháru.

Mistrovství se konalo za finanční podpory Moravskoslezského kraje a magistrátu města Ostravy, pod záštitou náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje, pana Ing. Jaroslava Kanii.

V zahajovacím ceremoniálu předvedlo 130 mažoretek ve společné skladbě „přehled“ mažoretkového sportu, soutěž pak oficiálně prohlásil za zahájenou primátor, pan Mgr. Jan Dohnal. Děkujeme.

Pro pořadatele uspořádat tak náročnou a nádhernou sportovní akci v novém prostředí atletické haly to byla nová výzva, ale vypořádali se s ní se ctí a vše se konalo dle plánovaného harmonogramu, za což jim patří velké poděkování.

Mistrovství světa se konalo v termínu 23.8. – 25.8.2023 a světový pohár byl v sobotu, 26.8.2023. Každý sportovní den byl vysílán živě on-line. Česká televize z každého dne prováděla záznam, sestřih pak bude odvysílán opakovaně na ČT sport.

Všechny soutěžní dny podpořil svou účastí turistický doprovod a ostatní veřejnost. Denně byly k vidění stovky mažoretek v různých disciplínách rozdělených do věkových kategorií, od nejmladších kadetek až po starší seniorky bez omezení horní věkové hranice. Mažoretky se představily v choreografiích s různými druhy náčiní, nejtradičnější je hůlka (baton), dvě hůlky, dle pak třásně (pom-pom), prapory (flag), kombinace náčiní, ale také nově zařazená disciplína mace (vojenské náčiní).

K hladkému průběhu soutěžních dnů přispělo vhodné zařazení medailových ceremoniálů, ty se konaly ve třech blocích, vždy po ukončení ucelené části soutěže. Soutěžící i doprovod tak měli možnost užít si slunečného letního počasí mimo halu. Zpestřením pro účastníky v teplých letních dnech byla neskutečně velká hromada sněhu přímo u haly.

Děkuji všem závodnicím, instruktorům, choreografům, všem zúčastněným klubům a také mezinárodní porotě, která ohodnotila více jak 700 startovních čísel, v čele s hlavní rozhodčí, paní Monikou Bergerovou.

Náročné proškolení hodnotitelů se vyplatilo, nebyl podán žádný protest. Za přípravu a režii celé soutěže děkuji viceprezidentce IFMS, paní Martě Pavelkové, vedení haly za vstřícnost a celému realizačnímu týmu za plynulý a hladký průběh všech soutěžních dnů a celého desátého mistrovství světa a čtvrtého světového poháru.

Ing.Josef Doležel, president IFMS

———————–

Oblast vzdělávání

Vzdělávání neboli výuka je nekonečný proces osvojování si znalostí, dovedností a postojů, je to proces uvědomělého a cílevědomého osvojování vědomostí a praktických zkušeností, je to proces stále se opakující a nekonečný.

Federace za tím účelem organizuje odborná školení, kurzy, semináře pro rozhodčí, trenéry a mažoretky, ať už jednodenních či vícedenní s kvalifikovanými lektory.

Instruktory s licencí, pokud možno, by měl mít každý klub.

Licence C, instruktor mažoretek III. třídy
– Školení pro federaci zajišťuje akreditovaná instituce, Fakulta tělesné kultury UP Olomouc. Uchazeči se stávají studenty univerzity a musí v den zahájení studia splnit podmínku 18 let věku.
– Fakulta tělesné kultury UP v Olomouci, tř. Míru 117, AC Baluo je připravena, termín je stanovený na 10. – 12. listopadu 2023. Přihlášky vedené v registru uchazečů se aktualizovaly, zájemci jsou zapsáni do seznamu pro UP Olomouc a obdrželi přihlašovací data.
– Termín přihlášení na UP Olomouc je do 1. listopadu 2023 včetně úhrady ceny školení.
– Přihlášky do dalších turnusů lze zasílat průběžně, zde je odkaz https://majoretsport.cz/vzdela…

Licence B, instruktor mažoretek II. třídy
– Do historie vývoje mažoretkového sportu se zapíše důležitý okamžik, kterým je úplně první turnus školení pro získání licence B – instruktor mažoretek II. třídy.

– Uchazeči o odbornost instruktora mažoretek II. třídy musí být absolventy licence C, dle současných pravidel čtyři roky. Do seznamu uchazečů tak mohou být zapsáni absolventi roku 2018 a 2019, a to do naplnění kapacity školení. Dolní hranice pro otevření kurzu je 15 osob, horní hranice je 20 osob.

– UP Olomouc, katedra tělesné kultury připravila učební plán a po předběžném průzkumu zájmu bylo školení zapsáno do kalendáře akcí 2023. Držitelé licence C jsou osloveni a zájemcům pak zasílána přihlašovací data.
– Místem konání je Fakulta tělesné kultury UP v Olomouci, tř. Míru 117, AC Baluo,
– Termín 23. října – 5. listopadu formou online výuky (3x vždy večer 17:30 – 20:00), přímá výuka 10. -12. listopadu 2023 v Olomouci (zahájení pátek po 16 h),
– Termín přihlášení do 1. října 2023 včetně úhrady ceny školení.
– Licence B se nebude organizovat každoročně, ale v intervalu tři – čtyři roky.

Školení v pohybové technice v Olomouci
– Termíny školení pro pokročilé byly zapsány do kalendáře akcí (24.9., 08.10., 15.10.), ale pro nenaplnění kapacity do minimálního počtu se školení v těchto termínech nekoná. Zářijový termín asi nevyhovuje, je pravdou, že je to měsíc náborů.
– Pro jeho jedinečnost a důležitost se nyní se sjednává náhradní termín na začátku příštího roku.
– Z uvolněných dnů se na sobotu 15.10. zařazuje dosud chybějící školení pro začátečníky v oblasti tanečních, baletních a gymnastických prvků pro osvojení základů pohybové techniky mažoretkového sportu.

– Školení je určeno pro asistenty, instruktory a mažoretky starší 12 let, zde doporučujeme pro lepší účinnost účast v kombinaci s instruktorem/asistentem. Vice zde https://majoretsport.cz/30-roc…

– Počet účastníků je omezený, minimální počet pro otevření kurzu je 13 osob, maximální počet je 18 osob. Termín ukončení přihlášek: 03.10.2023

Školení pohybové techniky a náčiní
– Lektoruje paní Anna Merenusová
– Rozpětí kapacity je 15-20 přihlášek, zde je přehled o současném stavu naplnění kapacity
Odry:
– 07.10. kadetky pom/baton, 18 přihlášek, asistentka lektorky Karin Wronová
– 18.11. juniorky + seniorky pom, 1 přihláška, asistentka lektorky Lada Močidlanová
– 19.11. juniorky + seniorky baton, 15 přihlášek, asistentka lektorky Tereza Torčíková
Hradec Králové
– 04.11. kadetky pom/baton, 16 přihlášek, asistentka lektorky Aneta Vacková
– 02.12. juniorky + seniorky pom, 21 přihlášek, asistentka lektorky Aneta Vacková
– 03.12. juniorky + seniorky baton, 14 přihlášek, asistentka lektorky Aneta Vacková

Anna Merenusová, rada instruktorů

—————-

Oblast pravidel

Definice doplňků pravidel se pro nadcházející sezónu připravují nejen pro novou disciplínu acrobatic, ale také se definují úpravy levelů a povinných prvků baton a některá upřesnění v kombinacích. Vše zde bude zveřejněno postupně, nejprve nově zařazená disciplína ACROBATIC BATON v kompletním znění. Očekávají se dotazy, podněty a připomínky.

1 ACROBATIC BATON SOLO
1.1 Základní informace
· Disciplína pouze pro sólo, tedy jeden kus BATON na mažoretku
· Věková kategorie – kadet (8-11 let), junior (12-14 let), senior (15 a více let)
· Rozhodující je věk dosažený v roce konání soutěže
· Sloučení věkových kategorií je možný u málo obsazených disciplín (např. kadetky + juniorky = 8-14 let = kategorie juniorky)
· Plocha 12 x 12 metrů
· Ochranné pásmo 2 m podél všech stran pódia
· Čas: minimum 1´ 15” a maximum 1´ 30” (bez času na nástup a odchod)

1.2 Struktura soutěžního vystoupení
a) nástup bez hudby, vždy až po ohlášení hlasatelem
b) zastavení, zahajovací pozice (výchozí figura), spuštění doprovodné hudby
c) soutěžní sestava
d) zastavení, konec hudby, závěrečná pozice (stop figura) v délce cca 4 s, pokud závěrečná pozice (stop figura) chybí či je příliš krátká – srážka -0,2 bodu technickým rozhodčím
e) odchod bez hudby

1.2.1 Nástup
a) Charakteristika nástupu
· Soutěžící mohou vstoupit do soutěžní plochy až po ohlášení hlasatelem. Předčasný nástup se penalizuje 0,2 bodu – technický rozhodčí
· Nástup musí být bez hudebního (zvukového) doprovodu.
· Musí být krátký, rychlý a jednoduchý; slouží jen k zaujetí výchozí pozice k soutěžnímu vystoupení.
· Nesmí být další „malou choreografií“
· Nástup končí zastavením soutěžících, musí být zřetelně oddělen od soutěžní sestavy.
b) Měření času při zahájení sestavy
· Čas pódiové sestavy se měří bez času na nástup.
· Začíná se měřit v okamžiku, kdy začne doprovodná hudby.

1.2.2 Provedení choreografie
a) Charakteristika
· Choreografie musí být založena na tanci s využitím gymnastických a akrobatických prvků v kombinaci se zapojením BATONu (výhozy, rollsy apod)
· Taneční prvky musí zahrnovat větší část choreografie.
· Choreografie musí obsahovat twirlingové prvky.
· Pochodový krok je v disciplíně acrobatic baton zakázaný.
· Náčiní musí být na začátku i na konci choreografie v kontaktu se soutěžící.
· Hudba k soutěžnímu vystoupení musí být ukončena s koncem sestavy, nemůže bez zastávky pokračovat jako doprovod k odchodu.
· Ukončení sestavy musí dokonale odpovídat konci hudby.
· Soutěžní sestava končí zastavením soutěžících a zaujmutím závěrečné pozice, musí být pohybově i hudebně zřetelně oddělena od odchodu.
b) Zařazení tanečních, gymnastických a akrobatických prvků
· Kompozice může obsahovat prvky a motivy společenských či folklorních tanců, jestliže odpovídají charakteru hudby.
· Gymnastické prvky (například rovnováha, skoky, piruety, posuny) musí být prováděny bez narušení plynulosti sestavy, nejsou-li prováděny samoúčelně, nýbrž ve spojení s prvkem s náčiním, s tvary, a obrazci.
c) Měření času při ukončení sestavy
· Měření času končí, jakmile soutěžící zaujmou závěrečnou pozici a skončí hudba k soutěžní sestavě.
· Nesoulad mezi koncem hudby a ukončením sestavy se považuje za choreografickou chybu.

1.2.3 Odchod z podia
· Odchod z pódia (soutěžní plochy) musí být bez hudebního (zvukového) doprovodu.
· Penalizace za odchod s hudebním (zvukovým) doprovodem – 0,2 bodu – technický rozhodčí
· Odchod musí být krátký, rychlý a jednoduchý; slouží jen k opuštění soutěžní plochy.

1.3 Kostým a obuv
· Kostým a make-up-vhodnost k věkové kategorii, k charakteru náčiní, disciplíny a hudby
· Kostým může mít formu overalu nebo gymnastického dresu, mohou se použít kalhoty i sukně.
· Kostým musí být zakončen imitací lodičky (viditelně z čelního pohledu)
· Zákaz použití obuvi s vysokou holení
· Zákaz cvičení na boso

1.4 Povinné prvky
1.4.1 Kadetky
· Převal s vysokým výhozem (nad 2 m)
· 1x vysoký výhoz s pózou
· 1x vysoký výhoz s gymnastickým prvkem
· užití nejméně 5 různých prvků zahrnující IV.-V. level a flipy, vyváženost pravé a levé ruky
1.4.2 Juniorky
· Převal s vysokým výhozem (nad 2 m)
· 1x vysoký výhoz se spinem (360°)
· 1x vysoký výhoz + prvek z 5. úrovně pohybové náročnosti (skoky, prvky flexibility, akrobacie)
· Užití nejméně 5 různých prvků V. Levelu + flipů, vyváženost pravé a levé ruky
· Prvky musí být použity v kombinacích, vyhození v přímém sledu
1.4.3 Seniorky
· Převal s vysokým výhozem (nad 2 m)
· 1x vysoký výhoz s dvojitým spinem (bez položení nohy nebo špičky na zem)
· 2x vysoký výhoz + prvek z 5. úrovně pohybové náročnosti (skoky, prvky flexibility, akrobacie)
· Užití nejméně 7 různých prvků V. Levelu + flipů, vyváženost pravé a levé ruky
· Prvky musí být použity v kombinacích, vyhození v přímém sledu

Monika Bergerová, rada rozhodčích

 

——————–

Soutěžní kalendář 2024

Metodika sestavení kalendáře vychází ze stejných předpokladů jako v předešlých letech, omezující jsou volné kapacity jednotlivých hal v měsících březnu, dubnu a částečně i v květnu. Sporty, pro které jsou haly určené, vrcholí svoji přípravu včetně turnajů. Dále se dbá na střídání termínů kol v Čechách a na Moravě tak aby kluby měly čas mezi jednotlivými koly a další kolo nenavazovalo hned následující týden po kole předešlém (kvalifikace, semifinále nebo finále).

Svým způsobem se osvědčila i možnost pořádání základních soutěží po dva dny (bez přejíždění, pouze jedna instalace a tím pádem možnost delšího programu…). Pokud to bylo možné, zařazuje se tato varianta. Když se do kalendáře zařadí i pohárové soutěže, pak se využije nabídka pořadatelských měst i u hal, kde pro MČR nejsou ideální podmínky, ale pro nižší soutěž jsou dostačující.

Pohárové soutěže zařazené v kalendáři mají svůj význam, otestují se tak v praxi aktualizace nejen aplikace QScore, ale také pravidel, soutěžního řádu, důležitým momentem je i stav výkonnostní úrovně a hlavně nabídka formacím poměřit své výkony s budoucími soupeři v době před MČR.

——————————

Budoucí pořadatelé se mohou stejně jako dosud hlásit do registru a nabídnout halu.

Pro sezónu 2024 sledujte www.majoretsport.cz, kalendář, termíny jednotlivých soutěží se zveřejňují postupně, v pořadí, jak jsou potvrzeny.

Případná zněna se nevylučuje, ale hledá se pal řešení, aby co nejméně zatížil přihlášené kluby.

Přejít nahoru