ČFMS Newsletter VII. 2023

Vážení přátelé mažoretkového sportu
dovolte mi, abych se Vám svěřil s velkou radostí, kterou jsem zažil uplynulý víkend.

Všichni, kdo patříme k velké rodině České federace mažoretkového sportu, jsme se dočkali historického okamžiku. Na katedře sportu při FTK UP v Olomouci zahájily studium pro instruktory II.třídy B první trenérky našich mažoretkových týmů.

Jsme jedinou mažoretkovou asociací v ČR, která se takto důsledně stará o vzdělávání trenérek a mažoretek. Certifikát, který tyto trenérky získají od rektora Univerzity Palackého, je opravňuje k vykonávání podnikatelské činnosti v trenérské oblasti.

Když jsme před 20 lety, např. na školeních ve Valticích, učili sami sebe navzájem, těžko někdo tehdy mohl tušit, že budeme v oblasti vzdělávání spolupracovat s tou nejvíce odbornou institucí, kterou představuje Olomoucká univerzita. Největší zásluhu na tomto faktu má paní Marta Pavelková, která léta podporuje a zdůrazňuje nutnost odborného vzdělávání, paní Monika Bergerová a někteří další členové sboru rozhodčích nebo rady instruktorů.

Já osobně mám jen štěstí, že jsem externím pracovníkem fakulty a že mohu, jako Olomoučan, se zajišťováním spolupráce mezi ČFMS a FTK UP pomáhat. Tato spolupráce se jistě projevuje při práci trenérek s mažoretkami, přispívá k vysoké úrovni našich týmů a věřím, že bude pokračovat i v dalších letech.

Mgr. Milan Ludvík, Olomouc, člen rady instruktorů

———————
Celorepublikový seminář (summit)

Sobotní summit (25.11.) je určen vedoucím klubů (zástupcům z řad příspěvkových organizací, TJ Sokol, zapsaných spolků, dále instruktorům, asistentům, choreografům…), pro 1-2 osoby z každého klubu, do naplnění kapacity učebny. V případě volné kapacity může být kvóta počtu osob za jeden klub zvýšena. Průběžný počet přihlášek je nyní cca 50 osob z 23 klubů.

Určitě se na víkend připravuje i Praha s vánoční výzdobou.

Pozvání platí i pro zástupce klubů, kteří zatím ve federaci registrováni nejsou nebo v posledních letech nestartovali a hodlají nebo zvažují se zařadit do Mistrovství ČR v mažoretkovém sportu nebo mažoretek 2024.

Na neděli (26.11.) je zařazen aktiv sboru rozhodčích. Kdo chce svou přítomností podpořit a rozšířit sbor rozhodčích a zapojit se do hodnocení, pak s tímto termínem může také počítat a aktivu se zúčastnit. Je nutné ještě předem zaslat přihlášku, případně ji donést na aktiv.

————————–
Vzdělávání – pohyb a náčiní

Školení v pohybové technice a náčiní pro kadetky, Odry a Hradec Králové, kterými se zahájilo vzdělávání po ukončení soutěžní sezóny, absolvovalo v Odrách 23 uchazeček, tisková zpráva je na webu v aktualitách. Zájem o oderské školení předčila účast v Hradci Králové, kde se školení zúčastnilo 27 uchazeček.

Školení pro juniorky a seniorky v termínech 17. a 18.11. a 2. a 3.12. jsou také již naplněna do více jak základních nebo maximálních počtů, což je skvělé.

V nabídce školení v pohybové technice pro pokročilé je zařazena i Olomouc, termíny jsou leden/únor 2024.

Pokud se najdete volnou učebnu/zrcadlový sál, menší tělocvičnu v Čechách, nabídněte, lektorku i korepetice zařídíme.

———————
Vzdělávání – INSTRUKTOR

Turnus licence B, instruktor mažoretek II. třídy byl již zahájen přímou výukou, všem 19 uchazečkám přejeme výdrž a držíme palce ke zdárnému dokončení a následnému získání licence od akreditované instituce, jakou UP Olomouc je.

Turnusu o licence C se letos zúčastnilo 22 uchazečů, školení se rovněž konalo o minulém víkendu na UP Olomouc, katedře FTK, ve vzdělávacím centru Baluo.

Přihlášky do dalších turnusů lze zasílat průběžně v celém roce, přihlášky se zařazují do registru uchazečů, ze kterého se pak sestavuje seznam pro UP:

———————
Pravidla

Aktualizovaná soutěžní pravidla jsou zařazena jako bod programu na summitu, jsou již zveřejněna na webu, změny jsou vyznačeny, očekávají se dotazy, podněty a připomínky předem nebo přímo na summitu.

Soutěžní řád a ústřední propozice se rovněž aktualizují, změny a doplňky jsou zatím v minimálním počtu a po projednání na summitu budou rovněž zveřejněny. Podněty a připomínky lze rovněž zasílat předem.

———————–
Soutěžní kalendář 2024

Kalendář je de facto hotový a zveřejněný.

V kalendáři není zařazen tradiční Stochov, chystá se rekonstrukce haly, stejně tak se bude rozšiřovat o boční tribunu hala v Hranicích.

Memoriálu JN se ujme Kroměříž.

Ivančice budou po pěti letech hostiteli kvalifikačního kola. O uspořádání některého z kol se ucházel Písek a Příbram, ale v Písku nebyla hala volná i v neděli a na Příbram by vyšly malé formace, které zase pořadatelský klub nemá. Znovu se zařadil na dva dny Radotín, který je dopravně sjízdný.

Finále malých formací se přesunulo do nové haly Praha-Řepy, pro finále velkých formací zůstal prostorný zimní stadion v Karviné. Nedostalo se také na Kladno, zde se chystá alespoň pohárová soutěž.

Změny nejsou vyloučeny, může se stát cokoliv, jsou zkušenosti z předešlých let, ale snad se vše vydaří a nebude se do kalendáře zasahovat.

Do nabídky sportovních hal přibyla hala ZŠ Hranice-Drahotuše, je čerstvě otevřená, ale při sestavování kalendáře nebyla ještě po kolaudaci.

Budoucí pořadatelé se mohou stejně jako dosud hlásit do registru a nabídnout halu.

————————–
Sjednocení ČFMS a SMTČR – připravovaná anketa

Tisková zpráva, která byla zveřejněna na webových stránkách, signalizuje snahu po sjednocení ČFMS a SMTČR. Případné sjednocení by mohlo přispět k větší stabilitě obou organizací.

To ovšem vyžaduje i podporu klubů a je otázkou, zda kluby o jednotnou linii stojí. A právě na toto téma by se mohla být pro kluby na webových stránkách zajímavá anketa

—————————
Žádosti o dotace

Je období podávání žádosti o dotace jak k městům a obcím, tak také ke krajům nebo z dotačního titulu Můj klub.

Pokud potřebujete pro podání žádosti potvrzení o členské základně, účasti v MČR a mezinárodních soutěžích apod., zašlete žádost mailem, můžete přímo na majoretspot@centrum.cz

 

Přejít nahoru