Víkend UP Olomouc patřil mažoretkovému sportu

Po tři dny patřily učebny a tělocvičny UP Olomouc, fakulty FTK v Aplikačním centru BALUO, uchazečkám o licenci C, instruktor mažoretek III. třídy a uchazečkám o licenci B, instruktor mažoretek II. třídy.

Zatímco se turnus licence C konal již po páté, turnus pro licenci B se koná vůbec poprvé.

Česká federace mažoretkového sportu podporuje odborné vzdělávání v oblasti pohybové aktivity, napomáhá zdravému životnímu stylu především u dětí a mládeže, kterým mažoretkový sport patří a kteří se do něj aktivně zapojují. 

Ke své podpoře využívá federace jak pedagogické kapacity z řad universitních lektorů, tak technologickou excelenci a komplexní služby jedinečného centra zaměřeného na optimalizaci pohybové aktivity a zdravý životní styl. 

Vedoucím vzdělávacího procesu a odpovědnou osobou je pan Mgr. Karel Hůlka, odborný asistent Fakulty tělesné kultury, katedry sportu.

Přejít nahoru