ČFMS Newsletter VIII. 2023

Praha přivítala účastníky celorepublikového semináře slunečným dnem pozdního podzimu, ale ve vyšších místech a na severovýchodě republiky to vypadalo jinak. Ohlásila se zima v celé své kráse a sněhová nadílka zpomalila dopravu nebo úplně zabránila v účasti přihlášeným zástupcům klubů.

Účast mnohým nedovolily ani náhlé respirační onemocnění, dokonce se znovu vyskytly i pozitivní případy covidového onemocnění. Většina přihlášených ovšem dorazila, nechyběla ani paní Benáčková ze Zakřan a poděkování patří jejímu panu manželovi; na fakultě byl ten den výtah mimo provoz.

Po několika ročnících seminářů konaných v Olomouci se obnovilo střídání a v Praze se zajistil vyhovující prostor s volnou kapacitou. Vyhledávání sice chvíli trvalo, výsledkem pak byla k dispozici přednášková učebna pedagogické fakulty UK, která naprosto splňovala naše požadavky, jak po stránce kapacity a vybavenosti, tak po stránce dostupnosti.

Po krátkém zahájení a hlasování o formalitách zápisu i o způsobu dalšího hlasování se přistoupilo k programu. Program byl obsáhlý a v Newsletteru jej zveřejníme postupně.

——————–
Medializace 2023

Jako první bod byla přehledně připravená medializace, prezentace správy webu a sociálních sítí s konkrétními čísly o návštěvnosti, včetně slabých i silných míst. Zpráva bude ještě umístěna na webu a otištěna v Ročence 2023, prezentaci připravila a přednesla paní Veronika Bobková, správce webu a sociálních sítí.

TV vysílání, zde byl dotaz, zda je možné zasahovat do obsahu sestřihů, zda je možné určit, co půjde to TV nebo ne. Federace nabídne akci a záleží na televizi, zda ji schválí a zařadí, televize má své schéma a štáby, které zařazenou akci zpracují. U přímých přenosů se nabídnou dle startovní listiny disciplíny, pak si televize celý přenos zařídí a odvysílá. U sestřihů určený štáb si v průběhu dne pořizuje záznamy, ty pak zpracuje a okomentuje. Dotaz budeme příležitostně určitě s TV konzultovat.

Hlasováním, zda přímé přenosy nebo sestřihy bylo jednoznačně rozhodnuto pro sestřihy.

Newslettery, jestli příjemci padají do spamu, pak je třeba uložit email do adresáře. Jestliže chodí na více adres, které příjemce má, pak si je musí příjemce odhlásit, stačí odrolovat na jeh konec:

On-line vysílání ve vyšších soutěží, jedna kamera z jednoho místa tak, aby se dal záznam použít (rozhodčí).

Dotazovna, nenahrazuje sociální sítě, na anonymy není povinnost odpovídat

———————
Vzdělávání

Nezbytnou součástí cesty k úspěchu je vzdělávání, a to jak samotných závodnic, tak jejich vedoucích, instruktorů a asistentů. Je to nekonečný proces, ale bez vzdělání a osvojování si jak teoretických, tak praktických poznatků se úspěch dostaví jen stěží. Přehled a reakce na praktická školení v turnusech na Moravě a v Čechách přednesla lektorka Anna Merenusová.

Kvalitní lektoři, kvalitní obsah školení, vhodné prostory, to jsou nutné předpoklady. Vnímání a aplikace v praxi je však na lidském faktoru.

Školení instruktorů mažoretek III. třídy (v rozsahu 50 h) a II. třídy (v rozsahu 120 h) bylo zařazeno do programu celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných a magisterských studijních programů v souladu s ustanoveními zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, na Universitě Palackého v Olomouci, a to na Fakultě tělesné kultury.

Absolvováním vzdělávacího programu Školení instruktorů mažoretek III. třídy nebo letos poprvé i II. třídy získávají uchazeči způsobilost k vedení dětí a mládeže v mažoretkovém sportu v souladu s ustanovením § 21 zákona č. 563/2004 o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a akreditací studijního programu B 7401 Tělesná výchova a sport (akreditace MŠMT č. j. 21783/2011-M3).

Federace je jedinou organizací zabývající se mažoretkovým sportem, jejímž prostřednictvím lze uchazeče do vzdělávacího programu zařadit a osvědčení získat.

Novými držiteli licencí C (instruktor mažoretek III. třídy) jsou:
1. Bojková Beáta, Dračice Bystřice
2. Bolínová Anežka, Prezioso Sokol Blatná
3. Čejková Viktorie, MK Ballerisimo Hlučín
4. Daňková Kristýna, Lassies Brno
5. Dratvová Kristýna, Lexy Kroměříž
6. Galuzsková Tereza, Mikado karviná
7. Husáková Tereza, Crazy Roudnice nad Labem
8. Janová Kristýna, Koloseum Dance Team Štěnovice
9. Jeřábková Petra, Elité Ostrava
10. Karásková Monika, Klub mažoretek Zakřany
11. Kasperlíková Laura, Mikado Karviná
12. Klimková Renata, Dračice Bystřice
13. Křížová Gabriela, MK Ballerisimo Hlučín
14. Malinková Kamila, Klub mažoretek Zakřany
15. Marešová Natálie, Lassies Brno
16. Ondráček Jan, Bella DDM Junior Chotěboř
17. Roszicsková Valentýna, Klub mažoretek Zakřany
18. Řepecká Lucie, Michelle Karviná
19. Steinochová Karolína, Hvězdičky Rosice
20. Šigutová Markéta, Elité Ostrava
21. Troníčková Natálie, Prezioso Sokol Blatná
22. Vodičková Michaela, Hvězdičky Rosice
Všem absolventům ještě jednou blahopřejeme

Z postřehů (zpětné vazby) letošních absolventů uvádíme:
… jsem z toho školení hrozně nadšená. Říkala jsem si, že je škoda, že jsem všechny tyhle informace nevěděla před 10 lety. Pomohlo nám to v hodně a máme nové pohledy například na práci s little kadetkami. Určitě budu chtít u nás v týmu udělat hodně změn.
… přednášky byly od pátku do neděle naprosto úžasné. Lektoři bylo skvělí – ten přístup, prostě všechno
… praktické ukázky apod. neskutečná zkušenost a radost
… všechny svoje trenérky tam pošlu, hned jak splní podmínku 17 let
… opravdu moc děkujeme za příležitost a za to, že jste nám tohle zařídili a máme takovou možnost, ceníme si toho neskutečně
… školení dalo hodně, ať už z psychologického hlediska tak hlavně cvičebního
… odborné výklady a ukázky nácviku byly přínosné, byl to krásný, prodloužený víkend

Další turnus školení v roce 2024 je zařazen opět v měsíci listopadu, datum je uveden v kalendáři akcí.

Přihlášky do registru uchazečů o licenci C lze zasílat průběžně.

– – – – – – – – – –

Uchazeči o licenci B (instruktor mažoretek II. třídy) mají nyní splněnou teoretickou část, tato byla ukončena závěrečnými písemnými testy. Školení pokračuje časově náročnou praktickou části, kdy musí uchazeči ještě absolvovat vícedenní školení pro pokročilé s lektorkou paní Lucii Martináková a s paní Eliškou Materovou, tréninky a tvorbu choreografií. Ukončení se předpokládá až na jaře 2024 a absolventi, kteří turnus zdárně ukončí, obdrží osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání pro licenci B.

Uchazeči o licenci B se průběžně do registru nehlásí, jsou již vedení jako držitelé licence C. pro možné zařazení jsou pak osloveni, a to v dostatečném předstihu plánovaného školení.

———————
Ústřední propozice a soutěžní řád 2024

Ústřední propozice a soutěžní řád se v podstatě nemění, aktualizují se jen některá ustanovení v závislosti na vývoji mažoretkového sportu. Přednášela paní Marta Pavelková a upozornila na ustanovení, kde zároveň zakomponovala odpovědi na došlé připomínky.

Přihlašování pro 2024
Hned v úvodu se hlasováním rozhodovalo, která ze dvou verzí možného přihlašování uvedených v soutěžním řádu bude pro sezónu 2024 zvolena. Většina hlasů se přiklonila k verzi II., to znamená, že startovní listina bude jednotná (společná pro obě výkonnostní třídy) a k rozdělení do třídy A a B dojde až po ukončení kvalifikačních kol.

Dalším hlasováním bylo rozhodnuto, že u dvoudenních soutěží vybraných malých formací (Chotěboř, Návsí), bude pro každý den samostatná startovní listina. Poněvadž se jedná o vybrané malé formace (kterých je vyšší počet), je dána klubům možnost závodnice přihlásit do více dnů.

Spuštění přihlášek
Termín otevření přihlašování může být nejdříve od 1.1., a to z důvodu zařazení do věkových kategorií dle roku narození; přihlašování ještě v letošním roce by hlásilo chyby ve věkovém složení formací.

Věková kategorie little kadetky – zde je možné přihlásit do skupiny všechny členky nad horní hranici 25. Před soutěží pak jejich vedoucí aktualizuje jejich počet. Tímto opatřením se eliminuje zátěž hlášení změn v obsazení skupiny a trénovat s vidinou soutěže mohou všechny.

Postupy
Z kvalifikačních kol (po rozdělení do tříd) se udělují postupy do vyšších kol (semifinále nebo přímo do finále)

Z finále výkonnostní třídy A se udělují postupy do mezinárodních soutěží, evropský pohár (EMC), světový pohár (WMC), na ME nebo přímé postupy až na MS

Z finále výkonnostní třídy B mohou soutěžící startovat v soutěžích jako je Grand Prix, Memoriál Jiřího Necida, Back Together…, vyhlášených v daném roce.

Zde se konzultoval již v průběhu roku návrh, aby postupy byly uděleny medailistům. Po projednání a s ohledem na praktické poznatky z minulých ročníků, byl ponechán stávající stav s tím, že formacím, které získají bodové ohodnocení odpovídající třídě A, se uděluje „zelená karta“ (tato praxe již zavedena je) a také je možnost získat postup z výše uvedených soutěží.

Slučování
V soutěžním řádu je uvedeno a nadále platí:
Při nízké obsazenosti disciplín (méně než 5 formací) z celkových přihlášek se může neobsazená disciplína nebo věková kategorie zrušit nebo může být soutěžícím umožněn start sloučením s obdobnou disciplínou nebo v jiné věkové kategorii.

Slučování málo obsazených disciplín a věkových kategorií je opakovaně předmětem výtek a připomínek přesto, že je to jedna z nejvíce prodiskutovaných věcí; v minulém roce se konala anketa, ve které měli všichni půl roku možnost vyjádřit své podněty, návrhy, jak postupovat u málo obsazených disciplín. Anketa byla před summitem vyhodnocena a její analýza i závěr přednesen na summitu 27.11.2022.

MČR je soutěž a soutěž znamená, že soutěžím o něco, čeho je málo, čeho se nedostává pro všechny. Minimální počet formací zařazených v každé disciplíně a věkové kategorii byl stanoven na pět. Pokud není dostatečný počet formací, pak se starty neumožní nebo se možnost startu povolí s kompromisem, a tím je sloučení. Po ukončení přihlašování se osloví kluby, které přihlásily formace a jejich celkový počet nedosahuje pěti. Kluby mají ještě možnost formaci „předělat“ nebo ji nechá. Pokud se sloučením klub souhlasí, je pak informován o tom, jak se slučuje a ucelená informace je zveřejněna na webu i v Newsletteru. Poté jsou sloučené formace zapsány na startovní listiny dle místa výběru. V praxi to znamená, že při počtu více kvalifikačních kol může být na startovních listinách méně formací ve stejné disciplíně a věkové kategorii, než je pět, jde o to kvalifikovat se pro MČR a možnost získat medaili zde mají závodnici volnější. V dalších kolech už je tomu jinak, disciplíny a věkové kategorie nejméně v minimálním počtu pěti. Může se stát, že některá formace zruší start. Nemaže se, na výsledkové listině se pak objeví s počtem bodů nula. Pokud má někdo za to, že ve sloučených disciplínách nelze porovnávat věkové kategorie, např. kadetky s juniorkami, znamená to, že princip hodnocení nezná. Hodnotí se srážkovým systémem, nikoliv porovnáváním lepší/horší a dále rozhodčí hodnotí to, co vidí; vidí kadetky, hodnotí kadetky, vidí juniorky, hodnotí juniorky, technický rozhodčí neuděluje u sloučených organizací srážky za nedodržení výše podpatků či výšky holeně, platí to, co je v pravidlech pro danou věkovou kategorii. Hlavní rozhodčí po skončení produkce přidává stanovený koeficient. V případě, že se sloučí formace třídy A se třídou B, to by nemělo být až tak velkým problémem, protože některé disciplíny třídu B nemají a soutěží společné startovní listině.

„Úskalím“ sloučených formací ve vyšších soutěžích je ovšem jiná věc, a to je výkonnostní úroveň. Formace, kterých je málo, nemají konkurenta v základních kolech, startují často samy a tím mohou postrádat motivaci k lepším výkonům. Ve vyšších kolech zůstává představa je nás málo, máme medaili máme jistou; to je však nesportovní a nespravedlivé k těm formacím, které jsou dobře naplněné. Federace je jediná organizace v mažoretkovém sportu, která slučuje a slučováním drží „laťku“ pro motivaci a k udržení výkonnostní úrovně. Mnozí pracovat na sobě neustojí a na tom vydělávají nově vzniklé a vznikající organizace založené na bázi komerce; pojďte k nám, za vaše startovné vám medaile dáme a uděláme z vás mistry evropské a světové úrovně. Tomu se však neříká sport, ale obchod. Stává se, že se v jednom městě, a dokonce i škole, potkají účastnice víkendových soutěží; jedny za svůj hodně dobrý výkon zůstaly bez medaile, zatímco ty, které by v jejich srovnání byly za nimi, jsou medailemi ověšeny; takto se degraduje a dehonestuje mažoretkový sport a dětem se ukazuje cesta ke kupčení.

Společné nástupy
Ke společným nástupům přišel podnět, zda by se mohlo nastupovat s patřičnými odstupy (mezerami). Společné nástupy jsou zařazeny do ceremoniálu předávání cen, od společných nástupů v zahájení se postupně upustilo. Je třeba brát ohled na vysoký počet závodnic, a na prostorové podmínky, proto jsou nástupy ve více stupech a závodnice bez patřičné mezery. Pokud by se měl zachovat nástup s patřičnými odstupy, pak by asi mohl u velkých formací nastupovat jen vyhlašovaný počet šesti.

Užití státních symbolů
Znovu se na některých soutěžích objevily popsané národní vlajky, k tomu je třeba připomenout, že vlajka je státní symbol a užití státních symbolů se řídí zákonem č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky, v platném znění. Zákon přímo uvádí, že vlajka nesmí být ušpiněná, popsaná a neměla by se ani dotýkat země.

Doprovodný program
Stěžovat si u pořadatelů, že závodnice běhají kolem ubytovacího zařízení v pozdních večerních hodinách nebo jsou večer v restauraci a očekávat od pořadatelů sjednání pořádku je bezpředmětné; v soutěžním řádu je uvedeno, že neohlášený doprovodný program (např. večerní program, diskotéky, koncerty, ohňostroje apod.) není součástí mistrovství (soutěží) a pro účastníky není povinný, účastníci soutěže se jej zúčastňují na vlastní riziko a nebezpečí, u vícedenních soutěží organizátor neodpovídá za trávení volného času mimo soutěž

Účast v soutěžích
Účast v soutěžích je dobrovolná, a požadovat po vedení federace, aby přemlouvala kluby k účasti je tudíž v neshodě s tímto ustanovením. Stále platí, že jsme tu pro vás, pokud se nepřihlásíte, pak se soutěží bez vás. To ovšem nevylučuje možnost informovat prostřednictvím webových stránek, Newsletteru či sociálních sítích o projektech na podporu rozvoje mažoretkového sportu.

Registrační poplatky a startovné se nemění, zůstávají ve stejných výších jako v předchozích letech
Roční registrační poplatek činí 3 000 Kč + 200 Kč za každého aktivního člena a povinný doprovod

Účastnický poplatek (startovné): formace sólo, duo-trio 500 Kč, formace mini 1000 Kč, skupina 1 500 Kč

Z pravidel lze vypustit ustanovení, že pochodové defilé a pódiová sestava skupin KLASIK musí být provedena stejnými soutěžícími. Už nemusí, jde o samostatné disciplíny.

Start u skupin s počtem 7 členek
U skupiny, která má minimální počet 8 členek se může stát, že v době startu jedna členka onemocní, náhradnice není. Zde se nejedná o neoprávněný start, čestným prohlášením je doložena absence členky. Pokud by měl stav být trvalý, pak by bylo nutné předělat formaci na mini.

Opakovaný start
Důvody pro opakovaný start jsou uvedeny v soutěžním řádu, jedná se důvody způsobené organizací soutěže nebo nespokojenosti se svým výkonem. Opakovaný start z organizačních důvodů je zpravidla zařazen e startovní listině na konec disciplíny tak, aby se mohlo uzavřít hodnocení. Druhá možnost je jako nový start v jiný den nebo v jiném místě konání a hradí se znovu startovné

Organizační důvody:
– vstoupení cizích osob do soutěžního prostoru nebo ochranného pásma
– případně jiná nepředvídatelná událost, v takovém případě si o pakovaný start může požádat vedoucí formace, a to u hlavního rozhodčího nebo ředitele soutěže, pokud má k tomu vážný důvod nebo si jej může vyžádat hlavní rozhodčí, a to vždy do 5 minut po skončení sestavy (pro časovou orientaci slouží doba od ukončení soutěžního vystoupení dvou následujících malých formací nebo jedné skupiny)

Druhá možnost
Formace chce znovu startovat v kvalifikaci (např. nespokojnost se svým výkonem), pak se může přihlásit předem (nikoliv až na soutěži) do některého z následujícího kvalifikačního kola za podmínky, že uhradí startovné (nový start). Do celorepublikových výsledků se započítává hodnocení výkonu z posledního startu

Pozn.: Možnost opakovaného staru nemohou využít závodnice z posledního kvalifikačního kola

Doprovodná hudba
V případě, že si klub změní nahrávku, pak si tuto musí v aplikaci před startem v následujícím kole ověřit, zda se přepsala správná verze. Ověřit nahrávku je možné před uzavřením přístupu do QScore. (postup: Aplikace QScore, startovní listina, klik na startovní číslo, klik na detail (horní lišta), klik na hudební nahrávku v pravé straně obrazovky)

Potřeba převleku
Potřebu převleku může ohlásit povinný doprovod přímo hlasateli. Hlasate oznámení vyžádání času na úpravu kostýmů a to je pokyn pro technického rozhodčího pro měření času

Rovnost bodů
Při rovnosti bodů má přednost (prioritu) v umístění vyšší ohodnocení dle vyjmenovaných kritérií v soutěžním řádu a počítá se ze všech udělených známek, nikoliv ze známek, které zůstanou po škrtnutí nejvyšších a nejnižších.

Hostování
Hostování slouží k přihlášení, zařazení člena jiného klubu bez přestupu. Tato funkce slouží k přechodnému hostování na dobu určitou a hostující jsou zvýrazněni zelenou barvou Po čase zeleně označená jména zmizí. K hostování udělí souhlas mateřský klub v aplikaci, zde je postup:

Panel vlevo:
PŘEHLEDY, klik
CLENOVÉ KLUBU, klik
VYHLEDAT zadat jméno do políčka nad seznamem
OZNAČIT klik
EDITOVAT, klik
HOSTOVÁNÍ V KLUBU, výběr ANO
ULOŽIT

Hostování je primárně určeno pro skupiny, u malých formací je přípustné jen u mini formací (shodně jako povolení náhradníka).

Přestupní lístek
Přestupy již nabírají svůj rytmus, v některých případech chvíli trvá, než se kluby domluví.

V aplikaci jsou označeni neaktivní členové červeně a pokud takový člen přestupuje bude tomu odpovídat i výchovné, samozřejmě se nebude pohybovat v horní hranici nebo nemusí být stanoveno vůbec.

Klubu, který přeruší nebo ukončí činnost výchovné nenáleží.

————————
Na semináři byla vzpomenuta jedna letošní soutěž v Opole, kde se „rodí“ další rádoby světová organizace, dosud nikde nezapsaná, tudíž je nelegální.

Plakát, foto a text zaslal Związek Sportowy Mażoretek
Ul. Niepodległości 26, 44-190 Knurów

Mezi rozhodčími byly:
Marta Štěpánková, Petra Kofronová, Lenka Bachová, Denisa Defeldová, Jolanta Belko.

Paní Jolanta Belko nebyla na soutěž do poroty delegována, zúčastnila se o své vůli, a proto ji byla pozastavena licence rozhodčího IFMS.

Z Česka se zúčastnily tyto kluby:
Jiskra – Holice, Mazoretky Marcely Synkové – Hranice, Labety- Čermná nad Orlicí, Aero Cheer Olomouc, Cheerleaders Spark Holice, Dejna Kyjov, Havířov- Kira, Danima Zábřeh, Jemnice, Komořany.

Ve 39 kategoriích bylo jedno startovní číslo!
Ve 32 kategoriích byla 2 startovní čísla.
Až 78 startovních čísel byly sólové formace.

Z přiloženého snímku nelze určit, zda jde o sedmici nebo část velké formace. V každém případě si nelze nevšimnout nejednotnosti jak v postoji, tak v práci s hůlkou …, ale jsou to závodnice evropské soutěže…

 

—————————-
Zdravotní prevence

Přednášku z oblasti zdravotní prevence, zdravotní komplikace a první pomoc při sportu, připravila a přednesla MUDr. Kamila Pečenková a bylo škoda přednášku neslyšet.

Připomenutí důležitých momentů, poznatků z praxe, vysvětlení, jak co nejvíce eliminovat a předcházet zdravotním indispozicím závodnic, to je nezbytná součást výchovy nejen na trénincích, ale i na soutěžích, kde jsou závodnice mimo domov, mimo své známé prostředí tělocvičen, a navíc mohou trpět trémou či být nebo odolávat tlaku.

Takové přednášky jsou velice přínosné, jejich zařazování na summit, stejně jak do vzdělávacího programu pro získávání licencí, je nezbytné a účinné. Procentní vyjádření počtu ošetření v poměru k počtu startů nebo účastníků bylo v letošní sezóně minimální a blížilo se nule, ale je to zavazující tento trend udržet.

——————–
Žádosti o dotace

Je období podávání žádosti o dotace jak k městům a obcím, tak také ke krajům nebo z dotačního titulu Můj klub.

Pokud potřebujete pro podání žádosti potvrzení o členské základně, účasti v MČR a mezinárodních soutěžích apod., zašlete žádost mailem, můžete přímo na majoretsport@centrum.cz

Přejít nahoru