Summit zástupců týmů 2023

Praha přivítala účastníky celorepublikového semináře slunečným dnem pozdního podzimu, ale ve vyšších místech a na severovýchodě republiky to vypadalo jinak. Ohlásila se zima v celé své kráse a sněhová nadílka zpomalila dopravu nebo úplně zabránila v účasti přihlášeným zástupcům klubů. 

Účast mnohým nedovolily ani náhlé respirační onemocnění, dokonce se znovu vyskytly i pozitivní případy covidového onemocnění. Většina přihlášených ovšem dorazila, nechyběla ani paní Benáčková ze Zakřan a poděkování patří jejímu panu manželovi; na fakultě byl ten den výtah mimo provoz.

Po několika ročnících seminářů konaných v Olomouci se obnovilo střídání a v Praze se zajistil vyhovující prostor s volnou kapacitou. Vyhledávání sice chvíli trvalo, výsledkem pak byla k dispozici přednášková učebna pedagogické fakulty UK, která naprosto splňovala naše požadavky, jak po stránce kapacity a vybavenosti, tak po stránce dostupnosti v dopravní obslužnosti.

Po krátkém zahájení a hlasování o formalitách zápisu i o způsobu dalšího hlasování se přistoupilo k programu. Program byl obsáhlý a v Newsletteru  jej zveřejníme postupně.

Pokud Newsletter ještě neodebíráte, můžete se přihlásit >ZDE<.
Prezentace >MEDIALIZACE<

Přejeme příjemné počtení

Přejít nahoru