Napsali o školení pro pokročilé – Praha 2024

„Sobotní školení gymnastiky s Eliškou Materovou a nedělní s baletní průpravou pod vedením Lucie Martinákové, ukončily vzdělávací sezónu podzim/zima 2023/24.

V sobotní části se školení zaměřilo především na rozvíjení flexibility, v odpolední části poté na skokovou přípravu, správný nácvik základních gymnastických prvků a dotazy.

V neděli v dopolední části se konala výuka baletní průpravy a jejího nácviku, nechyběl ani důležitý nácvik piruet. Odpolední část byla věnována využití naučených prvků z tréninků, spojování prvků do krátkých sekvencí a rovněž zde byl prostor pro dotazy účastníků. Oba dva dny byly zaměřeny nejen na školení správného provedení daných prvků, ale také jejich didaktiky.“
Ing. Hana Novotná, členka rady rozhodčích

„Školení se konalo v malebné části Prahy, v Dolních Měcholupech, v pěkné moderní hale. První den patřil gymnastické průpravě pod vedením Elišky Materové a její asistentky, byla skvělá. Po důkladné rozcvičce následoval rozbor metodických postupů při nácviku jednotlivých prvků, taktéž dodržování zdravotního hlediska při práci s dětmi a správnou techniku.

Druhý den patřil baletní průpravě. Lektorka Lucie Martináková opět postupovala od průpravných cviků ke složitějším otočkám a skokům. Vše navazovalo na předcházející školení. Všechny cviky si mohly zúčastněné vyzkoušet a také zkusit samostatně sestavené krátké produkce – jak by měly prvky navazovat.

Atmosféra byla příjemná, vedoucí týmů si mohly říct, co by potřebovaly vysvětlit pro nácvik svých svěřenek. Přínosné bylo i předávání zkušeností mezi sebou.

Moc děkujeme za příležitost pro týmy a jejich vedoucí v Čechách, Praha je pro všechny velice dobře dostupná. Kdo tuto jedinečnou příležitost nevyužil, může litovat; přímou výukou se za dva dny nabylo mnohem více poznání než za celou soutěžní sezónu.“
Mgr. Dana Kubíčková, vedoucí klubu Minima Husinec

Přejít nahoru