Sloučení disciplín MČR 2024

kategorie, které budou z důvodu nenaplněnosti disciplíny sloučeny:

  • Jun Mix Stage -> sloučeno s Jun POM-POM stage
  • Mace Senior solo + duo-trio
  • Flag Cadet duo-trio + Flag Junior duo-trio
  • 2 Baton Junior duo-trio + 2 Baton Senior duo-trio
  • 2 Baton Cadet duo-trio -> sloučeno do Baton duo-trio
  • Flag Cadet mini -> sloučeno do Baton Cadet mini

Classic Baton Junior Stage, Classic Baton Senior stage, Flag Senior stage -> kvalifikace a postup na EC/ECH, WC/WCH (přihlášené vždy pouze 1x v disciplíně).

Přejít nahoru