Po dvouleté pauze opět Mistrovství Evropy v mažoretkovém sportu

Dva roky na sebe dalo čekat jubilejní, X. Mistrovství Evropy, které se konalo ve dnech 27.6. a 28.6.2015 v Kędzierzyn-Koźle, Polsko

Polsko bylo z desetileté historie hostitelem soutěže již po osmé:

2004 – 2009 Opole, POL
2010 Vyškov, CZE
2011 Poreč, CRO
2012 Opole, POL
2013 – 2014 IMA Mistrovství Evropy nevyhlásila, IFMS vyhlásilo Mistrovství světa
2015 Kędzierzyn-Koźle, POL

Moderní, prostorná hala s velkým parkovištěm je pro tento druh sportu vyhovující. Je umístěna v klidné zóně na předměstí, což bylo pro některé účastníky nezvyklé a trochu bloudili. Na start však všichni přijeli včas.
Po oba dny se soutěž konala v pohodové atmosféře, za přítomnosti prezidenta International Federtion Majorettes Sport (IFMS), pana ing. Josefa Doležela.
Poprvé byl aplikován nový model nominací z národních mistrovství, který spočívá v tom, že soutěžící s nejvyšším počtem bodů jsou z národních mistrovství nominováni přímo na mistrovství světa a další soutěžící tak dostávají možnost bojovat nejen o medaile, ale také o postupy na Mistrovství světa, které se koná ve dnech 26.-29.8.2015 v Praze, ve Sparta Aréně, Podvinný mlýn Článek 2015
1_European Championship Majorettes Sport (18)Ve druhém soutěžním dnu byly také předvedeny dua-tria 2BAT ve všech třech věkových kategoriích a disciplína „bulawa“ (velitelský palcát kozáckého hejtmana). Soutěžící z těchto disciplín zatím nepostupují na mistrovství světa , ani jim nebyly uděleny tituly. Pokud bude ještě do zasedání členské schůze IFMS předložen návrh na zařazení předvedených disciplín do pravidel, je možné, že se mažoretkový sport o tyto disciplíny rozšíří. Záleží to však na kvalitním zpracování návrhu znění pravidel včetně způsobu hodnocení.
Od r. 2012, kdy se konalo v Opole, Polsko, IX. Mistrovství Evropy se udály některé změny, a to jak v definici pravidel mažoretkového sportu, tak v samotné asociaci IMA (International Majoretsport Association). IMA je nadále po volbách v lednu 2013 registrovaná v Polsku a primárně se řídí polskými předpisy. Po vzniku mezinárodní federace IFMS se stala IMA jejím členem. Do této doby byla IMA nositelem práv a vyhlašovatel Mistrovství Evropy v mažoretkovém sportu, což může doložit historii jednotlivých mistrovsví. Nikdy na žádnou jinou právnickou či fyzickou osobu nepřevedla IMA právo na užívání pořadí konaných mistrovství.
Tatabánya, Maďarsko, se v r. 2013 pyšnila X. Mistrovstvím Evropy v mažoretkovém sportu, konaného na parkovišti za hotelem. Z videozáznamů zveřejněných na webových stránkách bylo zřejmé, že pochodové defilé procházelo veřejnou komunikací bez označení trasy dle pravidel, mezi parkujícími auty. Paní Éva Gogolák v korespondenci opakovaně potvrdila, že IMA v Opole je jiná organizace než IMA v Tatabányi, která byla založena 12.6.2013. Tato nově založená organizace s prezidentkou Évou Gogolák používá bez skrupulí zkratku IMA, čerpá z dobrého jména a letité historie IMA v Opole a přivlastnila si pořadové číslo mistrovství X.:
Name: International Majorette-Sport Association
Registration number: 1914
Home/headquarter: 2851 Környe, 9/c Rákóczi F. street, Hungary
Represent: Geisztné Gogolák Éva president of association ( address: 1045
Budapest, 2/b Pozsonyi street, Hungary;
postal address: 2851 Környe, 9/c Rákóczi F. street , Hungary )
Number of Final Court decision: Pk.60009/2013/6; 12. June 2013,
Tribunal of Tatabánya, Hungary
Tax number: 18516218-1-11
Bank account: MKB Bank
Address: Tatabánya, Fő
tér 6. 2800 Hungary
IBAN: HU13-1030 0002 1060 9616 4902 0017
BIC: MKKB HU HB
V tomto klamání veřejnosti pokračuje organizace, která se prezentuje názvem Majorette-Sport World Federation, s presidentkou Mrs. Željka Banović, a to tím, že v roce 2014 uvádí v Poreči, Chorvatsko, XI. Mistrovství Evropy. O to více je zavádějící, že uvedená organizace s používanou zkratkou MWF, nemá zveřejněnou adresu sídla organizace a nikde neuvádí povinné údaje, kterými jsou identifikátory subjektu (IČ, jednací číslo, datum založení,apod.). Dalším „bludem“ je propagace XII. Mistrovství Evropy v Brně. pořadatel MAC se sídlem v Brně na svých stránkách tvrdí, že nejsou mažoretkový sport, ale ze svých soutěží nominuje na XII. Mistrovství Evropy Majorette-Sport Brno 2015. Pochybné je, že doporučené dopisy se z adresy sídla organizace vrací zpět jako nevyzvednuté…. Ví někdo, kde je v tomto případě předešlých XI. ročníků?
IFMS se sídlem v Praze, která je střešní organizaci mažoretkového sportu a členská organizace IMA se sídlem v Opole pracují společně na pořádaní mažoretkových soutěží a dalších společenských akcí, které slouží pro rozvoj mažoretkového sportu, jehož hlavními soutěžícími jsou děti a mládež, především děvčata. Společně se snaží zlepšovat soutěžní podmínky, propagovat tento nový, moderní sport široké veřejnosti, vytvářet sportovní historii mažoretek, usiluje o transparentnost zveřejňováním skutečných startovních listin a výsledkových listin bezprostředně po ukončení soutěží, odpověďmi na dotazy nejen k pravidlům a k organizaci soutěže, o její průhlednost. Zveřejněné dokumenty zůstávají v nezměněné podobě na webových stránkách.
1_European Championship Majorettes Sport (66)Poděkování patří všem zúčastněným týmům a formacím za reprezentaci, která byla na vysoké úrovni. Nový model potvrdil, že je v Evropě velký potencionál pro další rozvoj mažoretkového sportu.
V historii Mistrovství Evropy v mažoretkovém sportu patřil jubilejní, X. ročník 2015, s aplikací největšího počtu změn, k nejvíce profesionálně zvládnutým mistrovstvím, a to jak pořadatelskými štáby, tak samotnými mažoretkami, trenéry, rodiči a další diváckou veřejností; to vše tvořilo správnou soutěžní atmosféru.
IFMS i členská organizace IMA si nesmírně váží zájmu soutěžících a veřejnosti; zájem roste a rozšiřuje se do dalších zemí nejen v Evropě. Cílem je pro každý tým a jednotlivce vytvořit profesionální přístup, vzájemnou důvěru, spolehlivost, transparentnost, pohodu, radost z pohybu a dosažených výsledků a dokázat, že mažoretkový sport dává možnost dětem a mládeži v moderním, technicky vyspělém světě, k naplnění jejich zájmů.


Oficiální stránka 10. European Championship Majorettes Sport Článek 2015

Článek převzat ze stránek IFMS Článek 2015

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru