K postupům věkové kategorie little kadetky do vyšších soutěží

Kategorie Little je brána jako přípravka, kdy se děti mají učit, rozvíjet a seznámit se s průběhem soutěže, aby se tzv „otrkaly“, viděly, jak to na takové soutěži chodí, vyzkoušely si nástupy, zvykly si na porotu… 

K tomuto „seznámení se“ se soutěžním režimem byly Little kadetky na podněty vedoucích klubů zařazeny do soutěže konané v rámci MČR, do kategorie B a dále nepostupovaly. Zařazení do soutěže v rámci MČR se stalo našim národním specifikem a bylo definováno v domácím soutěžním řádu pro MČR. 

Náš systém inspiroval zahraniční kluby a valná hromada přijala na jejich podnět návrh, že pokud bude zájem ze zahraničí, mohou Little kadetky startovat na evropském či světovém poháru. Poté byla tato věková kategorie doplněna do soutěžních pravidel.  Hned následující roky omezila celkový vývoj virová pandemie a přidala se k tomu válka.

Letos se sice do soutěže přihlásilo sólo baton i pom-pom z Kyrgyzstánu, ale řízení s udělením víz se protahovalo, nakonec snaha vyšla marně. Obdobně by tomu mohlo být, kdyby se světový pohár konal v Kyrgyzstánu a je otázkou, zdali by vůbec byl zájem českých účastnic. I když „výhodou“ je, že koná-li se soutěž v zahraničí, pak je česká výprava zahraničním účastníkem. 

V historii vývoje mažoretkového sportu tyto nejmladší mažoretky startovaly, patřila jim věková kategorie A, děti (B kadetky, C juniorky, D seniorky). V roce 1996 startovalo na soutěži Hranicích v kategorii A pět skupin, v pódiových vystoupeních (pochodové defilé pro děti zavedeno nebylo), malé formace ještě neexistovaly. Tato věková kategorie se však v zapojení do soutěžení neudržela; pro kluby byla tří denní účast (dvě noci) s malými dětmi zátěží a navíc, tehdy se soutěžilo venku, bez „mokré varianty“.

 

Rada rozhodčích

Média team

 
Přejít nahoru