Přestupy z B do A

Na opakované dotazy ještě k přestupům z výkonnostní třídy B do A. Přestupy jsou vyznačeny na výsledkových listinách ze soutěží, které jsou zveřejněny na stránkách IFMS:

Evropský mažoretkový pohár (2019)Evropský mažoretkový pohár (2019)
Světový mažoretkový pohár (2019)Světový mažoretkový pohár (2019)

Ve výsledkových listinách jsou přestupy vyznačeny žlutě, přestupuje se z medailových míst, maximálně do 6. místa z každé disciplíny a věkové kategorie. Kdo nedosáhl na 1.- 3. místo nebo není žlutě vyznačený, zůstává v následující soutěžní sezóně ve výkonnostní třídě B Stejný princip platí u přestupujících v případě postupu do vyšší věkové kategorie; medailisté a další, žlutě vyznačení, se v následující soutěžní sezóně hlásí do A, ostatní zůstávají v B.


Komentáře

 1. Kateřina říká

  Zdravím,
  prosím o upřesnění mého dotazu: start v kat B – sólo pom (nepostoupila do kat A), ale v roce 2020 bude startovat v mini pom za kat A. Je možné??? Děkuji

 2. … je to možné, v takovém případě platí odst. 3, písm a) níže citovaného soutěžního řádu, ale upozorňujeme na skutečnost, že tato závodnice pak musí být ve všech dalších startech v A

  IX.
  Start na soutěžích A, B
  1. Start na soutěžích je podmíněný přihlášením soutěžících v aplikaci QScore, zapsáním na startovní listiny a
  zaplacením poplatků
  a) soutěžící s postupy se z kvalifikace do vyšších kol zapisují automaticky, znovu se již nepřihlašují
  b) soutěžící, kteří se postupu vzdají, pak tuto skutečnost včas oznámí vyhlašovateli soutěže; vyhlašovatel je
  vyškrtne ze startovních listin
  c) vyhlašovatel může odhlášené formace nahradit formacemi následujícími v pořadí dle celorepublikových
  výsledků
  2. Výběr místa úvodního startu
  a) soutěžící se mohou přihlásit do kteréhokoliv místa úvodního startu, omezením může být kapacita soutěžního
  místa
  b) všechny soutěžní formace musí startovat v kvalifikačních kolech
  3. Výkonnostní třída A, B
  a) formace do výkonnostních tříd A nebo B přihlašuje příslušný zástupce klubu (vedoucí, asistent, instruktor)
  b) soutěžící výkonnostní třídy A startují v následujícím soutěžním ročníku ve své třídě, důvodem pro přestup do B
  není
  • změna formace
  • změna náčiní
  • změna věkové kategorie
  • změna klubu (přihlašovatele)
  c) pokud je formace duo-trio, mini a skupina sestavena v kombinaci nových členek a členek z výkonnostní třídy A,
  formace se zařazuje do A
  d) soutěžící, kteří v MČR ještě nestartovali nebo nestartovali více jak 2 roky, se mohou hlásit do výkonnostní třídy B,
  to však neznamená, že nemohou být zařazeni přímo do A (přihlašuje jejich vedoucí)
  e) do výkonnostní třídy B se mohou přihlásit soutěžící z celorepublikové výsledkové listiny výkonnostní třídy A
  (přestupy z A do B), pokud jejich pořadí spadá do výše 20 % z počtu soutěžících od posledního místa a nezískali
  postup na ME, MS z postupových soutěží GP, MJN, BTH …
  f) do výkonnostní třídy A se nově hlásí soutěžící s vyznačenými přestupy (z B do A) na výsledkových listinách EMC
  a WMC
  4. Omezení výběru startu
  a) při naplnění kapacity soutěžního místa může vyhlašovatel vyhlásit stop stav
  b) při nízkém počtu přihlášek může být soutěž v kvalifikačním místě zrušena a účastníce přeřazeny do jiného
  místa soutěže (po konzultaci vyhlašovatel x přihlašovatel)
  5.Startovní listiny
  a) pořadí disciplín a věkových kategorií, se může kombinovat, aby se při menší obsazenosti eliminovalo
  přerušování soutěží častým čekáním na převleky (např. sólo všech obsazených věkových kategorií)
  b) při nízké obsazenosti disciplín (méně než 5), může být soutěžícím umožněn start v obdobné disciplíně
  nebo v jiné věkové kategorii, případně start v neobsazené disciplíně zrušen (po vyhodnocení přihlášek
  se tato skutečnost zveřejnění na http://www.majoretsport.cz)
  c) rozlosování startovních listin je náhodným výběrem PC programu
  d) startuje se v rozlosovaném pořadí dle přiděleného startovního čísla
  e) při enormním počtu přihlášek může být místo startu rozšířeno o další soutěžní den nebo další soutěžní
  místo (město)

 3. Tereza říká

  Dobý den, prosím ještě o upřesnění odpovědi viz. výše… Pokud budeme letos startovat jako miniformace v A, tak sólistky, které jsou členkami miniformace musí být taky v A? Pokud ještě nikdy jako sólistky nestartovaly? Děkuji

Napiš zprávu:

*

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*