ČFMS Newsletter I. 2023

Projekt Nový impuls

Projekt, zveřejněný na webových stránkách https://majoretsport.cz/, je vyhlášen u příležitosti 30. sezóny a určený všem, kteří se chtějí připojit k jedinečnému, mažoretkovému sportu, jehož kořeny spadají do roku 1994. Tento projekt je dlouhodobého charakteru, dává možnost jak uchazečům, kteří v mažoretkovém sportu ještě nestartovali, tak těm, kteří byli zapsáno na startovních listinách do roku 2019 (před pandemií Covid-19).

Přihlásit se lze ještě do kvalifikačních kol letošní sezóny průběžně, dle druhů náčiní, nejpozději alespoň týden před vybraným místem kvalifikace, prostřednictvím e-mailu: qscore@majoretsport.cz

————————–
Přihlášky MČR

Do letošní soutěžní sezóny se ke dni 31. 1. přihlásilo 1150 formací, do dvou výkonnostních tříd:
• A 798 formací
• B 342 formací

Postupně, dle soutěžního kalendáře, se zveřejňují ke kontrole startovní listiny:
• opravy lze do startovních listin zanést pouze administrátorem, pište prostřednictvím e-mailu qscore@majoretsport.cz
• do startovních listin vkládejte hudební doprovod
• dodateční přihlášky lze zasílat prostřednictvím qscore@majoretsport.cz

Návrh na sloučení disciplín a věkových kategorií
Z dosavadního počtu přihlášek vychází tento model pro sloučení kategorií a disciplín. V případě, že se počet u málo obsazených disciplín nezmění, pak ve startovních listinách budou nově pojmenovány (např. 2 BATON Junior+Senior duo-trio). Při sloučení mladší a starší věkové kategorie obdrží soutěžící mladší věkové kategorie bonifikaci 1 bod.

Sloučené kategorie:
1) Výkonnostní třída A
• 2 BATON Junior duo-trio – sloučit se seniorkami
• 2 BATON Junior mini – sloučit se seniorkami
• BATON Cadet march – sloučit s juniorkami
• FLAG Cadet solo – sloučit s juniorkami
• FLAG Cadet duo-trio – sloučit s juniorkami
• FLAG Junior mini – sloučit se seniorkami
• FLAG Senior stage – sloučit s FLAG Senior mini
• MIX Junior stage – sloučit se seniorkami

2) Výkonnostní třída B
• BATON Senior stage – 4 přihlášené týmy – možnost přestupu některé ze skupin A do výkonnostní třídy B – v případě nedosažení počtu 5 startujících – přesun do A
• BATON Grandsenior stage – sloučit s POM-POMs
• MACE – sloučit do BATON solo seniorky „B“
• KLASIK – z důvodu malé naplněnosti kategorie a obtížnému slučování nabízíme možnost dohlášení dalším týmům dodatečně.

Aktuálně evidujeme přihlášky takto (+ navržené slučování):
• 1 x Classic Baton Cadet stage, – sloučit BATON Cadet stage „B“
• 2x Classic Baton Junior stage – sloučit BATON Junior stage „B“
• 1x Classic Junior march – sloučit BATON Junior march „A“
• 2x Classic Baton Senior stage – sloučit BATON Senior stage „B“ – bylo by dosaženo minimálního počtu 5 v kategorii BATON seniorky stage „B“

——————
Nový model školení rozhodčích s využitím aplikace QScore

Proces vzdělávání rozhodčích je neustále opakovaná činnost a klade si nároky jak na přednášející, tak na posluchače. Nejlepší učebnicí jsou samotné soutěže, samozřejmě že i osvojená znalost pravidel.

„Výchova“ nového rozhodčího je proces zdlouhavý, než rozhodčí nasazen musí přesvědčit, že umí rychle a objektivně ohodnotit předvedenou soutěžní sestavu. V mezinárodním pojetí pak se musí rozhodčí orientovat ještě v jiných pojetích a specifikách tak, aby soutěžící nebyl poškozen.

Předcházející události tempo rozvoje pozdržely, ale nezastavily. K novému pojetí školení přispěla aplikace QScore, která je koncipovaná tak, že ve stejnou dobu mohou nezávisle na sobě běžet dvě i více soutěží.

Poprvé se tento model v plném rozsahu předvede i odzkouší v Chotěboři. Nezávisle na porotě, která bude v Chotěboři hodnotit kvalifikaci malých formací, budou hodnotit budoucí mezinárodní rozhodčí. Druhý den, se pak bude hodnocení analyzovat, srovnávat s pravidly a nebudou chybět ani testy. Pokud se tento model osvědčí, může být průběžně zaveden do všech členských zemí.

V Chotěboři se bude školit 12 rozhodčích z Bulharska a Polska.

—————-
Z dotazů

• Starty starších závodnic, než je přípustné v pravidlech, více jak o jeden rok, nelze akceptovat, výjimky se neudělují. Starší více jak jeden rok, než připouští pravidla, ve skupině startovat nemohou. Udělováním výjimek by se popřely věkové kategorie.

• Čas u malých formací věkové kategorie little cadet je uveden v pravidlech, je v rozpětí 1´15´´ až 1´30´´. Zkrácený čas u této věkové kategorie v malých formacích není; je možný u skupin.

• Délka MACE v jeho horní hranici – v pravidlech je doposud horní hranice stanovena na 110 cm, návrh na změnu délky horní hranice bez omezení je již zaregistrovaný, a pro soutěžní sezónu je v tzv. chráněném období, což v praxi to znamená, že pokud by nastal případ, že horní hranice bude stanovenou délku v sezóně 2023 přesahovat, penalizace se neuděluje a případný protest proti nesprávné délce náčiní by nebyl přijat.

Chráněné období má svůj důležitý význam; uvažovaná změna se tak prakticky ověřuje před novou definicí v pravidlech.

• K on-line záznamům, dle sdělení Beauty Sport cz, uvádíme: „Záznamy nelze zachovávat na serveru do nekonečna, na to není na serveru místo. Standardně se postupuje tak, že zůstávají zveřejněny záznamy do stáří dvou let od odvysílání, ty záznamy tam máte…“

———————-
Aktuálně

• Přestupy – upozorňujeme žadatele o přestup, aby vyplněný přestupní lístek, který předkládají mateřskému klubu, zaslali zároveň i na vědomí i správci aplikace na e-mail qscore@majoretsport.cz. Opatření je z důvodu, aby v případě, že mateřský klub přestupní lístek neodešle, nebyly pochybnosti, od kterého data se počítá 15 dnů pro vyřízení žádosti. Tato formulace bude doplněna i do přestupního řádu.

• Seminář rozhodčích pro MČR již tento týden, do semináře jsou přihlášeny tři nové uchazečky o zařazení do sboru rozhodčích.

• Prostřednictvím projektu Nový impuls se přihlásily již dva kluby, první z nich ještě v MČR nestartoval, druhý naposledy v roce 2016

• Sazba registračních poplatků se pro letošní rok nemění, předpisy (faktury s přílohou) se zasílají postupně, elektronicky, nejpozději do 15.02.2023

—————–
Informace z minulého čísla

Mažoretkový sport a Okresní sdružení ČUS.
Tělovýchovné jednoty a sportovní kluby se mohou ucházet o členství v ČUS po okresní linii, je to úplně něco jiného než žádosti a přijímání svazů do ČUS.

Informace, jak fungují okresní sdružení ČUS a co nabízí je na webu zde:

Přejít nahoru