ČFMS Newsletter II. 2023

Příprava rozhodčích

Před zahájením soutěžní sezóny zasedal sbor rozhodčích

Dne 19. 2. 2023 se jako každoročně, konal v Olomouci aktiv rozhodčích, a to včetně rozhodčích v zácviku

V úvodu se konalo krátké ohlédnutí a zhodnocení loňského ročníku MČR; poznatky se po analýze aplikují do budoucího hodnocení.

Vzhledem ke stále rostoucí výkonnosti soutěžících, velké pestrosti a rozmanitosti zařazovaných tanečních prvků, které zahrnují různé taneční styly, došlo k úpravě pravidel v oblasti B – pohybová technika. Bylo upuštěno od vyjmenovávání jednotlivých prvků, místo toho byla definována stupňovitá obtížnost dle jejich provedení (rozsah, výška…).

Také bylo doplněna oblast práce s náčiním pom, jejíž detailnější zpracování dosud v pravidlech chybělo.

Součástí aktivu byla jak část teoretická, ve které rozhodčí psali testy z aktualizovaných pravidel, tak praktická, kdy se hodnotily choreografie ze záznamu promítaných na velkoplošné obrazovce.

Pro lepší přehlednost a detailnější rozbor se nejprve hodnotily zvlášť jednotlivé kategorie s následným rozborem a diskuzí, poté se hodnotilo shodně jako na soutěžích ve všech třech hodnocených oblastech.

V další bodu programu byla rozšířena Rada rozhodčích, kdy po shodě v plénu byla nově zvolena paní Iva Poláková a za technické rozhodčí paní Natálie Holomková.

V závěru byl sestaven termínový kalendář nasazení rozhodčích pro jednotlivá kvalifikační a semifinálová kola dle časových dispozicí rozhodčích.

Celé jednání se neslo v přátelském duchu s očekáváním nadcházející sezóny.

—————
Přihlášky

Stav k 31.01.2023

· A 798 formací

· B 342 formací

Stav k 12.03.2023

· A 794 formací

· B 354 formaci

Startovní listiny do kvalifikačních kol jsou zveřejněny, dále platí, že

· opravy lze do startovních listin zanést pouze administrátorem, což je prostřednictvím e-mailu qscore@majoretsport.cz

· do startovních listin vkládejte hudební doprovod včas, v týdnu před soutěži se data generují, aplikace je uzavřena a dodatečné vložení hudby se nenahraje

· Chotěboř už neodkládejte, spěchá

· dodatečné přihlášky do kvalifikačních kol, shodně jako přihlášky z projektu Nový impuls, lze zasílat, a to nejpozději do kvalifikačního kola v Bělotíně 02.04.2023 nebo až v Kroměříži 29.04.2023 (dle druhu náčiní), prostřednictvím qscore@majoretsport.cz

———————-
Sloučené disciplíny a věkové kategorie, poslední stav před prvními starty

1) Skupiny

· MACE, KLASIK – kvalifikace, pak postup přímo na EMC, WMC (bez finále MČR)

· Seniorky stage BATON „B“ – v kvalifikaci startují 4 týmy, po kvalifikačních kolech bude týmům seniorky stage BATON A, které nepostoupí na finále „A“ nabídnuta možnost startovat na finále „B“ (předpoklad naplnění min. množství 5 týmů na finále „B“)

· Ostatní nenaplněné kategorie byly již sloučeny a ve startovních listinách jsou označeny.

2) Malé formace BAT a POM

· Postupy do semifinálových kol budou zveřejněny obratem po poslední kvalifikaci (3.4.2023).

· Místo startu v semifinálovém kole bude malým formacím přiděleno s ohledem na místa startu velkých formací (či FLAG, MIX, 2BAT) daného klubu.

· Pokud klub startuje ve větším počtu semifinálových kol, budou postupy rozděleny proporčně dle kapacit jednotlivých soutěžních kol.

· Dodržujte místo startu, které bude přiděleno!

· Dle skutečného množství formací, které odstartuje v kvalifikačních kolech, budou postupy malých formací přidělovány v obou variantách – přímé do finále (vysoký bodový zisk nebo do semifinále

——————–
Projekt Nový impuls pokračuje,

je to projekt dlouhodobý a lze se přihlašovat až do ukončení kvalifikačních kol, poslední možností je kvalifikační kolo v Kroměříži 29.04.2023

· Projekt, zveřejněný na webových stránkách https://majoretsport.cz/mcr-no…, je vyhlášen u příležitosti 30. sezóny a určený všem, kteří se chtějí připojit k jedinečnému, mažoretkovému sportu, jehož kořeny spadají do roku 1994.

. Tento projekt je dlouhodobého charakteru, dává možnost jak uchazečům, kteří v mažoretkovém sportu ještě nestartovali, tak těm, kteří byli zapsáni na startovních listinách do roku 2019 (před pandemií Covid-19) včetně.

· Přihlásit se lze ještě do kvalifikačních kol letošní sezóny průběžně, nejpozději alespoň týden před vybraným místem kvalifikace, prostřednictvím e-mailu qscore@majoretsport.cz

————————-
XXX. soutěžní sezónu 2023 zahajují kvalifikační kola malých formací

· Chotěboř

Na startovních listinách v Chotěboři je zapsáno 201 formací

Kvalifikace v Chotěboři bude zároveň tréninkem pro mezinárodní rozhodčí mažoretkového sportu

A proč právě v Chotěboři?

– trénink probíhá v atmosféře vyhovující, reálné soutěže

– hodnotí se dvě výkonnostní třídy A a B, což je příprava na MS versus WMC nebo ECH versus EMC

– hodnotí se práci s nářadím baton a pom-pom

– hodnotí se všechny věkové kategorie

– hodnotí se obtížnost méně splněných disciplín versus více splněných disciplín

– využívá se moderní technologie, tablety, aplikace QScore

– vidí se celá soutěž včetně vyhlášení výsledků

– ideálního školení rozhodčích mažoretkového sportu, jaké žádná jiná mažoretková asociace na světě nemá

· Blatná

Do Blatné se mohla soutěž zařadit, malé formace nejsou tak prostorově náročné, a tak se částečně splnilo přání klubů, že se soutěž po letech koná v jejich regionu, ve vhodnější dojezdové vzdálenosti. Na soutěž se 147 formacemi se v Blatné těší, pro závodnice připravují malá překvapení.

· Bělotín

Bělotín, tentokrát dvoudenní (naposledy byla v Bělotíně dvoudenní soutěž v roce 2014), na startovních listinách je zapsáno celkem 384 formací. Vstřícnost hostitelské obce pomohla k dřívějším kvalifikacím malých formací (v tomto období se obtížně shání volné termíny v halách). Stalo se již tradicí, že doprovodným programem je domácí zabíjačka.

——————
GDPR

Změny nebo škrty formací, případně žádosti o změnu registračních poplatků z důvodů zdravotních indispozicí závodnic nelze dokládat lékařskými zprávami; to je v rozporu s pravidly GDPR. Soutěžní řád na takové případy pamatuje a jeho přílohou je čestné prohlášení.

—————-
Hooray majorettes

Je čas zopakovat choreografii: https://majoretsport.cz/hooora…

—————-
INKOGNITO

Ve čtvrtek se podívejte na pořad Inkognito (TV Prima).

Přejít nahoru