VIII. Memoriál Jiřího Necida (MJN) 2019

Memoriál jako otevřená a postupová soutěž si našla své místo v kalendáři mezinárodních soutěží. Je to soutěž, jejíž hlavním atributem je, stejně jako v MČR, podporovat snahu skupin a malých formací představit nové pohybové kompozice, nové choreografické nápady, prvky a formace, tak aby odpovídaly současnému vkusu, hudebnímu a pohybovému cítění mladé generace, které neznají národnostní hranice, ale vzájemně ovlivňují rozvoj mažoretkového sportu. Memoriál svou účastí podpořily následující kluby:
AMA Opava, Andria Ostrava Hrabová, Charlie Hradec nad Moravicí, CHEEKY CHEERKY Hradec Králové, Daisy Ostrava Ostrava, Dračice Bystřice, Dream – Zábřeh, Dům dětí a mládeže Hořice, Elité Ostrava, Fantasy Přerov Přerov, Gina Brodek u Přerova, Juventus Karviná, Kala-MKS Havířov Havířov, Klub mažoretek Valtice, LV 2 Sokol Písek, Mažoretky Bailar Praha – T.J. Sokol Petrovice I. Mažoretky BELLA Junior Chotěboř, Mažoretky DDM Bílovec, Mažoretky Severovýchod Zábřeh, MICHELLE Karviná, MiKaDo Karviná, Mirabell Teplice, Pietrovky Písek u Jablunkova, Rozetky DDM Třinec, Stars Ostrava Ostrava, TK Dancing Roses Opava, TS Mažoretky Minnie Český Těšín, Vinohradské mažoretky DDM Praha 2, SVK Mažoretky Edit Staškov, SVK Mažoretky SPIRIT Senica, SVK, MK BIBI Hlohovec, SVK, Mažoretky Tupot Dabrowa, PL a domácí MK Ballerisimo Hlučín
Sportovní hala v Hlučíně, kde se soutěž konala, se nachází v Tyršově ulici. Miroslav Tyrš, zakladatel Sokola, propagátor estetické stránky tělesných cvičení v duchu antických ideálů věděl, že pohyb je nutný ke zdravému vývoji a růstu člověka. Mažoretkový sport je Tyršově odkazu blízký; je zařazený do sportu estetických, i když zatím neolympijských, a vede děti a mládež pravidelnými cvičeními k pohybu, soutěže pak k porovnávání výkonů.
MJN se konal pod záštitou paní Petry Řezáčové, místostarostky města, která soutěž také oficiálně zahájila. Soutěži byl přítomen pan Pavel Pashek, starosta, paní Pavla Mrůzková, ředitelka Základní školy Dr. Miroslava Tyrše, pan Josef Doležel, president IFMS s chotí Jitkou Doleželovou, ředitelkou soutěže byla paní Karin Wronová, vedoucí pořadatelského kubu MK Ballerisimo Hlučín.
Memoriál byl poslední soutěží před mistrovstvím Evropy, ze které se mohly ještě do Crikvenice získat postupy. Ty byly uděleny také zahraničním účastníkům, takže se někteří určitě ještě jednou stanou mezi sebou soupeři. Pro české účastnice byl i v této soutěži postupový klíč stanoven shodně jako ve všech soutěžích konaných pod hlavičkou České federace mažoretkového sportu a kluby, které postupy využijí, jsou ve vyšších soutěžích členy české reprezentace. Pro zahraniční účastníky se postupový klíč liší a respektuje skutečnost, že soutěž je otevřená.
Za porotu přednesla slib o objektivnosti rozhodování, jako základu podpory rozvoje mažoretkového sportu doma i v zahraničí, paní Monika Bergerová, hlavní rozhodčí. Za mažoretky poděkovala představitelům a organizátorům mažoretka Veronika Balarinová, členka pořadatelského klubu.
Na MJN byly uděleny i zvláštní ceny. Pamětní pohár Memoriálu Jiřího Necida jako zasloužené ocenění a pro budoucí motivaci, byl udělen klubům:
· Stars Ostrava,CZ, skupině kadetek, s kombinovaným náčiním MIX. Děvčata přišla osobně poděkovat, ocenění je potěšilo a sama za sebe potvrdila, že chtějí na sobě pracovat a jejich snem je dostat se až na stupně vítězů. To však od této chvíle záleží na jejich vedení a pokud to budou okolnosti vyžadovat, pomůžeme
· Mirabell Teplice, CZ, mini formaci seniorek, s náčiním hůlka. Je až obdivuhodné, s jakým entuziasmem se účastní soutěží. Je nutné podotknout, že dojíždí ze vzdálenostně znevýhodněného města Teplice v Čechách k místům konání soutěží veřejnou dopravou, což si klade své časové nároky. Dostat se např. vlakovými spoji z Teplic do Hlučína a startovat včas, už to je náročné. Snad jim pohár přinese i trochu toho soutěžního štěstí a hlavně, aby děvčata u sportu vydržela.
· Spirit Senica, SVK, klubu, který představil hned 6 skupin a tři mini formace
Výkonnostní i početní sílu představil také klub Edit Staškov, MJN se účastní pravidelně a spolu s kubem Spirit Senica a domácími MK Ballerisimo Hlučín, patřili k nejpočetnějším výpravám. Na startovních listinách bylo zapsáno celkem 25 skupin a více než 180 formací.
Soutěž byla stejně jako Bohemia Grand Prix obsazena již v době, kdy se ještě konala kvalifikační kola, což pak po získání postupů vedlo ke změnám.
V závěrečném poděkování zmínila ředitelka soutěže, že změny v přihláškách, kterých bylo opravdu hodně, jsou administrativní zátěží. Změny byly ve větším počtu ještě ve dnech před konáním soutěže, což mělo za následek, že se neustále měnila startovní listina. Na jedné straně je pro zúčastněné výhodou, že jejich změny byly akceptovány, ovšem na straně druhé, kdy musí být v souladu ozvučení, živé vysílání, řízení nástupů, hlasatel a hodnotitelé je takový stav opravdu nelehkou zátěží a snadno se může stát chyba, i když všichni zainteresovaní dělají vše pro to, aby se tak nestalo.
Místostarosta města Hranic vyslovil přání, aby se MJN usadil v Hranicích, jako působišti jeho zakladatele. To ovšem bude ještě na pořadu koordinančí rady, ale už teď se určitě těšíme na to, aby MJN zůstal tak velkou soutěži, jakou si v posledních letech získal.

Marta Pavelková
Stránka soutěžeStránka soutěže

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru